Amplificarea dimensiunii internaţionale a şcolilor prin proiectele Erasmus+

Pe lângă faptul că asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate, directorul unei şcoli din România ar trebui să lanseze şi proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ din străinătate şi multe alte activităţi prin care să consolideze dimensiunea internaţională a instituţiei pe care o conduce. Pentru aceasta sunt necesare abilităţi care pot fi dobândite şi îmbunătăţite şi prin intermediul cursurilor de perfecţionare, cu scopul de a transforma şcoala într-un mediu generos de formare, cu un bogat potenţial uman şi material, cu rezultate de palmares, un spaţiu generator de iniţiative valoroase, în care creativitatea, formarea personalităţii şi buna educaţie să permită elevului transformarea într-un tânăr competent profesional, complet, un membru responsabil şi serios al comunităţii europene.

Cu aceste gânduri am început şi am participat la cursul de formare How to make your school more international – a practice-based approach (Cum să-ţi faci şcoala mai internaţională) – prin Programul ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA101-036080, proiect de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare, organizat de către firma finlandeză EUNEOS. Cursul s-a desfăşurat în oraşul Benalmadena din Spania, situat în partea de S-E a ţării – Costa de Sol – pe coasta Mării Mediterane şi la poalele Munţilor Soerra de Mijas.

Destinat directorilor, coordonatorilor de proiecte, profesorilor şi altor membri ai personalului, cursul a acoperit o gamă largă de subiecte pe care şcolile trebuie să le ia în considerare şi să le abordeze atunci când introduc sau asigură internaţionalizarea în unitatea lor: Rolul managementului şcolar, Planul de politică şcolară privind internaţionalizarea, Cum să devii un bun coordonator al internaţionalizării, Cum să finanţăm proiectele internaţionale, Formate de lucru la nivel internaţional şi cel mai bun mod de a dezvolta un proiect (virtual), Diferenţele culturale – competenţele interculturale (inclusiv aisbergul cultural) şi cum să vă stimulaţi elevii şi profesorii să le dezvolte pe parcursul unui proiect, Includerea dimensiunii europene şi internaţionale în curriculum ş. a.

Metodologia cursului a dat posibilitatea tuturor participanţilor să se exprime şi să înveţe prin împărtăşirea experienţelor proprii şi a expertizei pe această temă. Lucrând în mod individual sau în grupuri, pe diverse subiecte concrete, s-au generat premisele creării unor noi proiecte pentru şcolile noastre.

Desigur am avut aşteptări mari de la acest curs, dar ele au fost depăşite şi consider că principalul câştig (pe lângă cel cultural) este dobândirea unui set de competenţe pentru a putea dezvolta o viziune coerentă şi o strategie de internaţionalizare pentru şcoală, prin următoarele activităţi:

– Elaborarea unui plan de politică şcolară privind internaţionalizarea;

– Strategii de a deveni un bun coordonator al internaţionalizării;

– Dezvoltarea formatelor de lucru internaţionale;

– Înfiinţarea unui parteneriat multilateral, bilateral, Regio în Erasmus Plus şi modul de aplicare cu succes a unei finanţări Erasmus Plus;

– Dezvoltarea competenţelor interculturale ale cadrelor didactice care participă la proiecte internaţionale;

– Participarea la proiecte virtuale globale.

M-a impresionat şi profesionalismul formatorilor, care au trebuit să facă faţă unui set de curiozităţi şi întrebări ale cursanţilor, precum şi setea de cunoaştere şi informaţii venite din partea acestora din urmă. Am găsit necesar să împărtăşesc toate achiziţiile cognitive şi deprinderile formate cu colegii mei de la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra-Neamţ şi trebuie să remarc şi faptul că această experienţă din Spania ne va ajuta pe toţi să realizăm mai bine misiunea şcolii noastre care este: O şcoală europeană pentru elevii noştri.

Doina Georgeta GHEORGHIU,

Director – Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra-Neamţ