O experienţă europeană

Text Nicolau* Utilizarea efectivă a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (ICT – Information and Communication Technologies) prin Programul ERASMUS+

 

În perioada 1 – 7 februarie 2015, un grup de cinci cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamţ a participat la cursul de formare Effective use of ICT in Edcation desfăşurat la Istanbul, Turcia. Nevoia de formare a plecat de la misiunea stabilită a şcolii pentru perioada 2012 – 2016 şi anume de Creare a unui mediu European de instruire şi formare personală şi profesională a elevilor, pe o infrastructură modernă şi funcţională, cu dascăli ce promovează valorile europene şi calitatea în educaţie.

Prin eforturile conjugate ale doamnei director Mariana – Doina Roşanu şi ale domnului profesor, pentru învăţământul primar, George Micu s-au obţinut, prin Programul ERASMUS+, un număr de 27 de burse pentru 27 de cadre didactice ale Şcolii Gimnaziale Nr. 5, dintre care cinci la Istanbul. Este o continuare firească a eforturilor prin care cadrele didactice ale şcolii, după ce anul trecut au obţinut titlul de Şcoală Europeană, se străduiesc şi anul acesta să se menţină la un nivel înalt prin cursuri de formare în domenii precum Tehnologia Informaţiilor, gândire creativă, formarea competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională şi pedagogia dezvoltării funcţiilor cognitive.

Selecţia formabililor s-a efectuat prin evaluarea formularului de participare în care fiecare şi-a menţionat opţiunea pentru un curs sau altul şi printr-o probă practică de limbă engleză prin care candidaţilor le-au fost evaluate competenţele lingvistice de către un evaluator extern abilitat. Au obţinut dreptul de participare la cursul ICT din Istanbul profesorii Mariana Roşanu, Carmen Munteanu, Lia Nicolau, George Micu şi Florin Nicolau.

La curs au participat şase profesori din România, cinci din Piatra-Neamţ şi unul din Segarcea, doi din Polonia, unul din Lituania, unul din Croaţia şi patru din Suedia. A fost o oportunitate de a afla lucruri noi şi interesante despre culturile acestor ţări prin reprezentanţii acestora. Fiind cu toţii persoane sociabile am legat relaţii de amiciţie, un rol important având aici conducătorul cursului, domnul Ersin Özseven, profesor de matematică.

Având un tact pedagogic deosebit şi fiind înzestrat cu răbdare şi cu o inteligenţă nativă, acesta ne-a făcut să înţelegem utilitatea unei platforme Moodle, cum să o utilizăm pentru a face cât mai accesibile informaţiile pentru elevi şi cum să-i ajutăm pe aceştia să-şi formeze competenţele digitale necesare pentru utilizarea ei.

Obiectivele cursului au fost:

* să ofere profesorilor idei practice despre cum pot încorpora tehnologia informaţiilor în lecţii;

* familiarizarea profesorilor cu noutăţile din Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării (ICT) şi cum pot fi aplicate acestea în crearea lecţiilor desfăşurate cu ajutorul calculatorului;

* familiarizarea profesorilor privind funcţionarea şi utilizarea platformei Moodle;

* să ofere profesorilor posibilitatea de a crea propriile teste şi cursuri în platforma Moodle;

* să ofere profesorilor resurse pentru a spori conţinutul lecţiilor desfăşurate cu ajutorul calculatorului;

* să ofere profesorilor posibilitatea de a împărtăşi idei şi diferenţe culturale cu participanţi din celelalte ţări aparţinând UE;

* să ofere profesorilor o privire asupra culturii turceşti din oraşul istoric Istanbul.

Cursul s-a bazat pe activităţi practice. A fost prezentată platforma Moodle cu avantajele şi dezavantajele ei. Activitatea s-a desfăşurat pe patru module diferite:

  1. Ce înseamnă Educaţia la distanţă? (Distance Education);
  2. Introducere în Moodle;
  3. Crearea unui curs cu ajutorul Moodle;
  4. Prezentările participanţilor privind Educaţia la distanţă.

Timp de şapte zile am învăţat efectiv cum se creează un curs Moodle şi pentru evaluare am şi creat unul. Drept urmare am primit un Certificat european (Europass Mobility) care atestă prezenţa şi participarea.

Datorită acestui curs abilităţile noastre ca profesori au fost substanţial îmbunătăţite. Nivelul de utilizare a limbii engleze a progresat consistent. Am învăţat multe lucruri noi, atât în plan profesional cât şi în plan cultural. Recomandăm tuturor colegilor să aplice pentru mobilităţi Erasmus+. Este o experienţă uluitoare.

 

Prof . Lia & Florin NICOLAU

Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamţ