Reuniune de proiect Grundtvig NELPAE la Vialonga (Portugalia)

VialongaÎn perioada 7-12 aprilie 2013 s-a desfăşurat, la Agrupamento de Escolas de Vialonga (Portugalia), cea de a patra reuniune din cadrul proiectului Grundtvig New E-Learning Platform for Adult Education (NELPAE).

Acesta este coordonat de Asociaţia Culturală Europea Vaslui, şi se derulează la Casa Corpului Didactic Neamţ în perioada 2011-2013, având parteneri din Croaţia, Turcia, Portugalia, Italia, Austria şi Polonia.

Obiectivul general al proiectului este promovarea unei dimensiuni europene a educaţiei adulţilor, proiectul vizând realizarea unor noi alternative IT în educaţie, învăţarea limbilor străine prin intermediul platformelor on-line, precum şi implementarea platformei în instituţiile implicate.

Judeţul Neamţ a fost reprezentat de un grup de 11 cadre didactice, formatori în cadrul acestui proiect, sub coordonarea doamnei profesor metodist Elena-Roxana Irina.

Activităţile au constat în prezentarea unităţii gazdă, evaluarea stadiului implementării proiectului de către fiecare organizaţie participantă, desfăşurarea unor aplicaţii pe platforma NELPAE privind învăţarea limbilor străine (engleza, franceza şi spaniola). Lecţiile create, aplicaţiile, cursurile de TIC au fost realizate de către fiecare echipă implicată în derularea proiectului, activitatea derulată la Agrupamento de Escolas de Vialonga având rolul major de schimba exemplele de bune practici pentru continuarea în cele mai bune condiţii a proiectului astfel încât toate obiectivele propuse să fie atinse cu succes.

Ca obiective ale întâlnirii s-a avut în vedere dezvoltarea competenţelor lingvistice specifice de comunicare scrisă şi orală. Deschiderea spre Europa prin descoperirea diferenţelor culturale, sociale şi educaţionale dintre ţările partenere a dus la crearea unor legături între participanţi, la dezvoltarea muncii în echipă, a capacităţilor de adaptare la situaţii noi şi la compararea sistemelor de învăţământ, respectiv de formare profesională din ţările participante.

S-a lucrat efectiv pe platforma de învăţare şi s-au stabilit sarcinile pentru viitoarea reuniune de proiect care va avea loc în Austria în luna iulie 2013.

Considerăm activităţile desfăşurate drept de un real folos pentru toţi cei implicaţi în derularea proiectului şi utilizează platformele educaţionale în activitatea didactică şi pentru dezvoltarea profesională.

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA