Turul Europei… într-un oraş!

În perioada 14 – 18 martie 2011 s-a derulat la Paris cursul de formare continuă pentru cadre didactice  „Le Grand Tour en Europe: Art, Paysage, Jardins, Créativité, Innovation”.

În această activitate de formare au fost implicate cadre didactice din mai multe ţări europene – Bulgaria, Germania, Italia şi România, fiecare cu o abordare proprie a actului didactic. Cunoaşterea altor sisteme de învăţămînt constituie un plus pentru fiecare profesor în parte.

Cursul a putut fi accesat de către profesorii din toată Europa în cadrul mobilităţilor individuale de tip Comenius şi Grundvig din etapa care s-a încheiat pe 15 septembrie 2010. Proiectul a fost realizat de Mariella Morbidelli de la Laboratorio del Cittadino din Castiglione del Lago – Italia şi îşi propune, pentru abordarea spaţiului european, un complex de metode bazate pe cercetare-acţiune-formare. Dimensiunea spaţiului la care se face referire corespunde dimensiunilor actului didactic: abordarea holistică se impune în ciuda unei specializări tot mai stricte care se observă în ultima perioadă.

Programul s-a desfăşurat pe parcursul a cinci zile; cinci zile insuficiente pentru cunoaşterea oraşului Paris la nivel geografic, istoric şi cultural. Pe parcursul turului virtual al Europei într-un singur oraş, participanţii la curs au intrat în contact cu peisaje diferite, din epoci diferite. Merită menţionată expoziţia deschisă la Muzeul de Artă de la Grand Palais – „Natură şi ideal: peisajul la Roma”, care ilustrează contribuţia pictorilor din secolul al XVII-lea la elaborarea diferitelor tipuri de reprezentări ale naturii.

Metoda propusă de lectorii cursului a fost una dinamică, ce poate fi uşor implementată în cadrul orelor de geografie, biologie sau istorie. Cunoaşterea orizontului local pleacă de la cercetarea problemelor spaţiului vizat, trecînd prin acţiunea propriu-zisă de intrare în contact cu realităţile mediului şi ajungînd în final la scopul procesului didactic: formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de mediu şi faţă de oameni. Cursul s-a finalizat cu realizarea unui carnet de călătorie în care profesorii participanţi au inclus impresiile adunate pe durata unei săptămîni.

Următoarea etapă pentru depunerea dosarelor de mobilitate individuală de tip Comenius şi Grundvig în cadrul programului european Long Life learning a fost 15 aprilie 2011.

Pe tot parcursul mobilităţii, precum şi înainte ne-am bucurat de sprijinul ANPCDEFP, care a răspuns cu promptitudine solicitărilor noastre. Cursul s-a finalizat cu certificarea participanţilor prin înmînarea documentului Europass de mobilitate.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Întregii Vieţi cu sprijinul Comisiei Europene, din fonduri gestionate de ANPCDEFP şi FSE-POSDRU.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia Europeană nu e responsabilă pentru evenatuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Prof. Ana-Maria AGAPE