Curs de formare pentru cadrele didactice din învăţămîntul particular nemţean

În perioada 31 octombrie – 3 decembrie 2011, un număr de 47 de cadre didactice de la unităţile de învăţămînt privat din judeţ (grădiniţe particulare, licee şi şcoli postliceale sanitare) a beneficiat de cursul de formare Managementul asigurării calităţii în învăţămîntul preuniversitar privat şi alternativ, ce a avut drept scop creşterea calităţii actului educaţional în aceste şcoli. Structurat în cinci module, cu o durată de 24 de ore, cursul a fost organizat de către Casa Corpului Didactic Neamţ, fiind inclus în oferta de formare continuă a acestei instituţii pentru anul şcolar 2011-2012. Cei doi formatori, prof. Elena-Roxana Irina şi prof. Mihai Floroaia sunt formatori-consilieri ai Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar (ARACIP).

Cele 47 de cadre didactice au fost organizate în două grupe, avînd ca loc pentru desfăşurarea cursurilor Casa Corpului Didactic Neamţ (Corp A) şi Şcoala Postliceală Sanitară „MOLDOVA” Roman.

Necesitatea acestui program de formare a rezultat în urma unei analize riguroase efectuate pe Rapoartele Anuale de Evaluare Internă (RAEI) ale unităţilor de învăţămînt particular din judeţul nostru, în perioada septembrie 2008 – august 2011. Nevoia de a forma cadrele didactice membre în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) este motivată în mod special de necesitatea oferirii unei educaţii de calitate, în actualul context naţional şi european.

Modulele cursului au vizat aspecte privind legislaţia calităţii, funcţionarea CEAC, evaluarea performanţelor unităţilor de învăţămînt, întocmirea unui Planul operaţional şi a unu Plan de îmbunătăţire, un stagiu de aplicaţii practice în cadrul şcolii de provenienţă, evaluarea cursanţilor (întocmirea unui portofoliu personal sau de grup şi prezentarea, în plen, a unei teme din acesta).

Participanţii au fost evaluaţi permanent prin aplicarea unor chestionare, efectuarea exerciţiilor aplicative, prezentarea unor teme, întocmirea şi susţinerea unor instrumente ale CEAC, întocmirea unor planuri operaţionale, prezentarea unor planuri de îmbunătăţire a activităţii, realizarea unor portofolii individuale şi de grup, prezentarea temelor din portofoliu.

Prin modul în care au fost proiectate, organizate şi desfăşurate cursurile, s-au realizat obiectivele propuse. Noutatea informaţiilor prezentate va constitui un ajutor real pentru majoritatea cursanţilor în găsirea soluţiilor la problemele manageriale ale unităţilor de învăţămînt particular din judeţul nostru, în mod special al învăţămîntului postliceal sanitar. Prin administrarea şi prelucrarea fişelor de feed-back,  cursanţii au apreciat calitatea formatorilor şi a prestaţiei acestora ca fiind de excepţie, iar cele prezentate le sunt utile în întocmirea corectă a documentelor manageriale.

 

Dr. Mihai FLOROAIA