Nemţenii, la adunarea generală a CNE

Reprezentaţii elevilor din întreaga ţară s-au întrunit în perioada 18-21 decembrie la Hunedoara. Evenimentul, organizat de către Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării a avut ca scopuri amendarea „Statutului Elevului”, alegerea secretarului departamentului Educaţiei şi Comunicării (relaţii externe), cât şi stabilirea planului de acţiune pentru perioada următoare.

Consiliul Judeţean al Elevilor Neamţ a fost reprezentat la această adunare generală a Consiliului Naţional al Elevilor de Georgiana Mihăilă, preşedinta Consiliului Judeţean al Elevilor Neamţ.

După deschiderea oficială a adunării, ce a avut loc în Castelul Corvinilor, elevii au avut parte de ateliere de lucru cu temele „Politici Educaţionale” şi „ABC-ul reprezentării”. În aceeaşi zi, s-a semnat şi protocolul de colaborare dintre Consiliul Naţional al Elevilor din România şi Consiliul Naţional al Elevilor din Republica Moldova.

În cadrul Adunării Generale de duminică, 20 decembrie, Preşedinţii Consiliilor Regionale ale Elevilor şi-au susţinut rapoartele de activitate şi s-a discutat şi despre siglele Consiliilor Judeţene ale Elevilor, colaborarea cu ARACIP, decontul manualelor şcolare, statutul Consiliilor Şcolare ale Elevilor Junior, reprezentativitatea în Consiliul de Administraţie şi alte comisii, relaţiile cu partenerii, ora de religie şi posibilele amendamente la Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

 

Sărbătoarea Şcolii Nemţene – 2015

 

Joi, 17 decembrie, în sala Calistrat Hogaş a Consiliului Judeţean a avut loc Sărbătoarea Şcolii Nemţene. Evenimentul, devenit deja o tradiţie, a fost un prilej de a celebra rezultatele excepţionale obţinute de olimpicii nemţeni la competiţiile naţionale şi internaţionale, precum şi ale profesorilor.

În cadrul evenimentului, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, au fost premiate trei categorii: Parteneri educaţionali, Elevii olimpici şi profesorii îndrumători şi Domnu’ Trandafir. Premiile oferite au constat în plachete, diplome şi bani.

După intonarea imnului de stat, manifestarea a fost oficial deschisă de inspectorul ISJ Neamţ, Viorel Stan, care a elogiat performanţa elevilor şi profesorilor nemţeni şi a precizat că această sărbătoare este una de suflet pentru toţi nemţenii.

Un cuvânt de apreciere a avut şi Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ care a ţinut să-i felicite pe toţi cei care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2014 – 2015.

Evenimentul, care a reunit aproape 200 de participanţi, a beneficiat şi de momente muzicale oferite de elevii Liceului de Artă „Victor Brauner” care au încântat auditoriul.

 

Mai puţine clase a IX-a

 

În şedinţa Consiliului de Administraţie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ de vineri, 8 ianuarie, s-a discutat şi s-a aprobat proiectul planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2016 – 2017 în judeţul Neamţ, la clasele a IX-a liceu şi învăţământ profesional cu durata de trei ani. Acesta va fi înaintat Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ).

În analiză s-a plecat de la situaţia reală a efectivului de elevi, adică absolvenţi de clasa a VIII-a din anul şcolar 2015 – 2016 şi dinamica populaţiei şcolare pe judeţ, cât şi pe cele patru zone, utilizând în acest scop toate informaţiile ce se găsesc în baza de date informatizată din cadrul ISJ Neamţ. De ademenea, s-a ţinut seama şi de cerinţa Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi de directivele Uniunii Europene de a avea o pondere de aproximativ 40% învăţământ teoretic şi vocaţional şi aproximativ 60% învăţământ tehnologic – liceal şi profesional, de solicitările agenţilor economici

În anul şcolar 2015 – 2016, numărul elevilor de clasa a VIII-a în judeţ este de 4.745, ceea ce înseamnă aproximativ 170 de clase a câte 28 de elevi pe clasă.

În anul şcolar 2016 – 2017 se vor putea constitui doar 170 de clase a IX-a, faţă de cele 183 de clase existente în prezent.

În vederea asigurării unei repartizări echilibrate a elevilor pe teritoriul judeţului s-a diminuat numărul claselor a IX-a pentru anul şcolar viitor, faţă de anul şcolar curent, după cum urmează: Piatra Neamţ şi zonă (cu şapte clase), Roman şi zonă (cu şase clase). Numărul de clase a IX-a (liceu şi învăţământ profesional) a fost distribuit astfel: 66 de clase (Piatra Neamţ şi zonă), 54 de clase (Roman şi zonă), 37 de clase (Târgu Neamţ şi zonă) şi 13 clase (Bicaz şi zonă). Astfel, Consiliul de Administraţie al ISJ Neamţ propune MENCŞ următoarea structură a proiectului planului de şcolarizare pentru clasa a IX-a în anul şcolar 2016 – 2017: 51 de clase de învăţământ teoretic, 19 clase de învăţământ vocaţional, 67 de clase de învăţământ liceal tehnologic şi 33 de clase de învăţământ profesional cu durata de trei ani.

 

Au fost majorate costurile standard per elev

 

Costul standard per elev, în învăţământul din mediul urban, pentru anul 2016, creşte de la 2.520 de lei la 3.043 de lei, iar în mediul rural, de la 2.898 de lei la 3.499 de lei. Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, o hotărâre privind normele metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale.

Costul standard reprezintă cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora.

Prin aceeaşi hotărâre este majorat şi costul standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, de la 312 de lei în 2015, la 321 de lei.

Actul normativ stabileşte şi coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţile naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani.

Finanţarea de bază asigurată de la bugetul de stat pentru învăţământul preuniversitar va fi majorată, în 2016, cu aproximativ 20%, comparativ cu anul în curs.

 

Şi în acest an, Evaluări naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

 

Ministerul Educaţiei a transmis că nu se va renunţa la evaluările de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, întrucât sunt utile, subliniind că acestea ar trebui să reflecte cât mai corect pregătirea elevilor. Elevii nemţeni trebuie să ştie că în luna mai a acestui an se va da startul la testări, primii programaţi pentru evaluare fiind cei din clasele a II-a.

Rezultatele Evaluării Naţionale din 2014 arată ca unul din patru copii nu a obţinut un punctaj satisfăcător, urmare a diferenţei între modul în care se face predarea la clasă şi modul în care sunt evaluaţi elevii la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Mai exact, deşi predarea se face disciplinar, subiectele la evaluare sunt interdisciplinare.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare va fi, pentru elevii claselor a II-a, de 30 de minute, iar pentru ceilalţi elevi supuşi evaluări, câte 60 de minute.

Cursurile la clasa a VIII-a se vor încheia în 17 iunie 2016, iar în perioada 15-17 iunie va avea loc înscrierea la Evaluarea Naţională, potrivit Ordinului privind organizarea şi desfăşurarea examenului. Candidaţii vor susţine probele scrise în 27 iunie la limba şi literatura română, în 28 iunie la limba şi literatura maternă şi în 29 iunie la matematică. Rezultatele vor fi afişate în 1 iulie, până la ora 16, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În perioada 2-4 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

 

Gradaţia de merit în învăţământ, sesiunea 2016

 

Criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit în sesiunea 2016, dar şi noua formulă de calcul pentru numărul maxim de gradaţii au fost publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Naţionale. Profesorii care au rezultate deosebite în pregătirea elevilor îşi pot depune dosarele în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, în perioada 1-18 martie 2016, iar rezultatele finale vor fi afişate de către inspectoratul şcolar în luna mai.

Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul de bază şi se acordă pe o perioadă de cinci ani, începând cu 1 septembrie 2016. Acest sprijin financiar se acordă personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control.

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, conducere, îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată până la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic.

Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2016 poate participa la un nou concurs.

Evaluarea se face de către inspectoratul şcolar, pentru activitatea candidaţilor în perioada 1 septembrie 2010 şi 31 august 2015. În acordarea gradaţiei de merit se ţine seama de criteriul activităţilor instructiv-educative, criteriul privind performanţele deosebite în inovarea didactică/managerială, criteriul privind participarea la proiecte şi cel privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

 

Definitivat, 2016

 

Mai mult de două sute de cadre didactice din învăţământul nemţean s-au înscris deja pentru examenul de definitivat din 2016. Candidaţii care au dosare incomplete sunt consideraţi admişi la înscrierea la definitivat cu condiţia completării dosarului până la data de 1 iunie 2016. În cazul necompletării dosarului, fişa de înscriere se invalidează, iar etapele parcurse până la această dată se anulează.

După prima validare a fişei de înscriere (11-15 ian), până pe 17 iunie, candidaţii trebuie să facă inspecţiile la clasă.

Proba scrisă are loc pe 4 august şi conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Candidaţii vor afla rezultatele parţiale pe 11 august, iar cele finale, după contestaţii, pe 18 august.

Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult cinci ani. Dascălii titulari care nu obţin definitivarea în învăţământ pierd calitatea de titular şi, ca urmare, contractele individuale de muncă ale acestora se desfac, potrivit legii. (Red.)