Complexul Muzeal Judeţean Neamţ – impact major în viaţa cetăţii

Indiscutabil, evoluţia şi afirmarea instituţiilor muzeale din judeţul Neamţ sunt strâns legate de specificul şi nevoile culturale ale acestui ţinut, remarcat de mult timp prin patrimoniul său istoric, artistic, etnografic, memorialistic şi ştiinţific, dar şi de activitatea desfăşurată de colectivele de specialişti care deservesc muzeele nemţene, centre culturale, creatoare şi animatoare ale muzeografiei, pentru beneficiarii din mediile urban şi rural, deopotrivă.

Pentru anul 2016, raportat la anul 2015, la nivelul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, cifra de beneficiari culturali estimată (230.000) a fost depăşită (334.228) din cel puţin două motive: includerea în calendar a unor noi acţiuni cultural-ştiinţifice pentru publicul larg şi extinderea programului de vizitare. La această evoluţie au contribuit:

* creşterea numărului de proiecte şi acţiuni de pedagogie muzeală la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ şi Muzeul de Istorie Roman;

* realizarea expoziţiei permanente la Curtea Domnească Piatra-Neamţ (Pivniţa II);

* realizarea expoziţiei permanente a Muzeului de Ştiinţele Naturii Roman (parter);

* creşterea numărului de materiale de promovare, inclusiv a celor gratuite pentru publicul larg;

* organizarea unor expoziţii cu mare impact la public (Călimări de epocă, 22 ianuarie – 4 martie la MIAPN; Arta vânătorii, 11 martie – 22 mai la MIAPN; Poftiţi la şezătoare… acasă la Ion Creangă (ediţia a II-a), 18 mai la MMICH; Conferinţa Naţională a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, 19 – 21 mai la MIAPN; Ziua internaţională a Muzeelor şi Noaptea muzeelor, 18 mai; Festivalul de artă populară „Lada cu zestre”, ediţia a XI-a, 27-29 mai; Lumea LEGO, 1-30 iunie la MIAPN; Performanţe ale sportului nemţean, 13 iulie – 5 august la MIAPN; Universul păpuşilor de porţelan (24 august – 9 octombrie), la MIAPN; Victor Brauner – 50 de ani de la moarte, 24 iunie, MAPN; Zilele Cetăţii Neamţ: expoziţii, concerte, 1-3 iulie la MCN; Sarea-ingredient, aliment, medicament, 8 septembrie – 25 nov. la MIETN; Aurul şi argintul antic al României, 21 septembrie – 30 octombrie la MAPN; Colocviu, Cercetări interdisciplinare asupra Culturii Cucuteni, 4-9 dec la MAECPN; 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, octombrie la MIAPN; Zilele Ion Creangă, ediţia a XLVII-a, 9-11 dec. la MMICH; Târgul de Crăciun, dec. 2016 – ian. 2017);

* diversificarea serviciilor culturale;

* valorificarea potenţialului de vizitare a muzeelor din cadrul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ prin intermediul actorilor de audienţă locală (site, mass-media, publicaţii de specialitate), naţională (site, media, publicaţii de specialitate) şi internaţională (site, media, publicaţii de specialitate).

Amenajarea de noi spaţii expoziţionale a dus la: creşterea atractivităţii unităţilor muzeale, diversificarea serviciilor culturale şi punerea în valoare a patrimoniului existent. Toate evenimentele organizate în cadrul instituţiei s-au bucurat de o creştere a beneficiarilor comparativ cu anii anteriori datorită creşterii calităţii, iar cercetările arheologice pe lângă faptul că au permis îmbunătăţirea colecţiilor cu piese unicat, au dus la valorificarea descoperirilor printr-o serie de studii, articole, rapoarte şi prezenţe la expoziţii naţionale, care au atras publicul. Vizitele gratuite au reprezentat unul dintre motivele care au determinat publicul tânăr să se îndrepte către muzee. Publicaţiile Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, prin calitatea ştiinţifică, informaţională şi grafică au atras atenţia unor importanţi cercetători (arheologi, istorici de artă, teologi, etnografi) din ţară şi străinătate.

Expoziţiile, simpozioanele şi celelalte manifestări culturale au contribuit la diversificarea ofertei culturale a judeţului, urmărind să satisfacă o gamă largă de gusturi culturale (festival medieval, seri muzicale, expoziţii cu artişti plastici importanţi, concerte şi/sau spectacole muzicale etc.) şi să concentreze un număr mai mare de manifestări culturale importante pe durata sezonului turistic de vară.

 

Dr. Dorin NICOLA