Panoramic romascan

Vizită de studiu pe Platforma de Fizică Măgurele

În perioada 13 – 14 decembrie, în cadrul subproiectului „Cunoştinţe temeinice pentru progres (CTPP)”, din cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar (ROSE), 44 de elevi ai Colegiului Tehnic „Petru Poni” din Roman, din clasele a XII-a, profil tehnic, însoţiţi de patru cadre didactice, au participat la o vizită de studiu pe Platforma de Fizică Măgurele. Excursia de studiu a făcut parte din cadrul activităţilor remediale şi de sprijin propuse pentru primul an de proiect, în scopul motivării elevilor de a promova examenul de bacalaureat, pentru ca mai apoi, să îşi dorească continuarea studiilor în învăţământul terţiar.

Elevii au vizitat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), unde s-au familiarizat cu noţiuni despre fizica particulelor elementare, fizica nucleară, acceleratorul de particule, radioizotopii şi aplicaţiilor lor practice. Deosebit de apreciate de către elevi au fost experimentele cu azot lichid, cele de spectroscopie de analiză şi cele cu camera de termoviziune. Elevii au vizitat şi Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), locul unde se montează cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume care se va axa pe studiul fizicii fotonucleare şi aplicaţiile acesteia.

„Ultimul institut vizitat de către elevii şi profesorii Colegiului Tehnic „Petru Poni” a fost Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR), şi anume departamentul Centrul de Tehnologii Avansate cu Laser (CETAL), unde elevii au luat contact cu roboţii care utilizează lasere performante utilizate în tehnică şi medicină, au aflat informaţii despre plasmă, sursele de plasmă şi utilizarea plasmei în fuziunea nucleară, în inginerie, în analiza tomografică cu raze X, dar şi câteva informaţii despre nanomateriale. Vizitarea Platformei de Fizică de la Măgurele, un centru de elită al cercetării româneşti actuale, a reuşit să trezească admiraţia elevilor şi motivarea lor pentru studierea noţiunilor teoretice necesare înţelegerii ştiinţelor”, a afirmat directorul Colegiului Tehnic „Petru Poni”, profesor Mariana Gabriela Dascălu.

Lauri pentru Colegiul Naţional „Roman-Vodă”

Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat la sfârşitul lunii decembrie, în noua Aulă a Universităţii Politehnice din Bucureşti, festivitatea de premiere a olimpicilor români care s-au remarcat, în anul şcolar 2017-2018, la concursurile internaţionale pe discipline şcolare, a profesorilor lor, precum şi a unităţilor de învăţământ de provenienţă.

În cadrul festivităţii, Ioana Levârdă, elevă a Colegiului Naţional „Roman-Vodă” din Roman, pregătită de profesor Elisabeta Cristea, a fost premiată pentru rezultatul obţinut după participarea la Olimpiada Internaţională a Elenismului. La această ediţie, Ioana Levârdă a obţinut locul al doilea, după ce, în primăvară, a obţinut premiul al treilea la Olimpiada Naţională de Limba Neogreacă. La ediţia de anul trecut a Olimpiadei Internaţionale a Elenismului, Ioana Levârdă a obţinut premiul întâi.

Din judeţul Neamţ, au mai fost premiaţi următorii elevi: Sebastian Leontică, elev al Colegiului Naţional „Petru Rareş” Piatra-Neamţ, pregătit de profesorul Dorel Haralamb, pentru rezultatele obţinute la Olimpiada Internaţională de Fizică a Uniunii Europene şi Olimpiada Internaţională de Fizică a Ţărilor din Asia, şi Andrei Lămăşanu, elev al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” din Vânători-Neamţ, pregătit de profesorul Smaranda Iamandi, participant la Olimpiada Internaţională a Elenismului.

În cadrul ceremoniei de la Bucureşti, au fost recompensaţi câştigătorii a 255 de distincţii (61 de medalii de aur şi premii I, dintre care 3 cu punctaje maxime, 90 de medalii de argint şi premii II, 65 de medalii de bronz şi premii III şi 39 de menţiuni) la olimpiadele internaţionale sau regionale pe discipline (juniori şi seniori). De asemenea, au fost premiate cadrele didactice care i-au pregătit, precum şi şcolile din care provin laureaţii.

Conform Ministerului Educaţiei Naţionale, potrivit reglementărilor în vigoare, premiile pentru rezultatele înregistrate la olimpiadele/concursurile internaţionale au următoarele cuantumuri: 12.545 lei – premiul I absolut (obţinut cu punctaj maxim), 9.720 lei – premiul I/medalie de aur, 8.330 lei – premiul al II-lea/medalie de argint, 5.950 lei – premiul al III-lea/medalie de bronz şi 4.065 lei – menţiune (sau diplome echivalente).

Elevii de la Liceul „Vasile Sav” au fost, pentru o zi, nepoţii unor bătrâni singuri

Ca în fiecare an, elevii Liceului Tehnologic „Vasile Sav” din Roman au iniţiat, în preajma sărbătorii Crăciunului, diverse acţiuni caritabile menite să aducă un strop de bucurie celor cărora viaţa nu le-a fost foarte darnică.

Cu mult entuziasm, un grup de elevi ai clasei a IX-a A, coordonaţi de profesorul Adriana Drăghici, au primit călduros în jurul bradului împodobit, zece bătrâni, în mare parte singuri şi bolnavi. Tinerii, îmbrăcaţi în costume populare, i-au întâmpinat cu frumoase colinde şi cântece, dar şi cu o „capră” năstruşnică, toate interpretate cu mult talent. Ei şi-au propus să fie nepoţii de o zi ai bătrânilor lor oaspeţi şi să le lumineze sufletele întunecate de lipsuri, suferinţă şi singurătate.

„Colindele cântate de glasurile lor tinere au oferit fiecăruia dintre cei prezenţi o frântură din magia Crăciunului. Prestaţia artistică a copiilor a fost pe deplin răsplătită de aplauze şi de lacrimile de fericire din ochii acestor oameni, pentru care a primi colindători reprezintă o bucurie pe care nu şi-o pot permite. La sfârşitul întâlnirii, tinerii au oferit oaspeţilor lor pachete bogate în alimente care să le facă mai îmbelşugată masa de Crăciun şi le-au urat să-şi petreacă sărbătorile cu pace în suflete şi cu sănătate”, a precizat profesor Adriana Drăghici, din cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Sav”.

Simpozion Interjudeţean „Creaţia eminesciană – operă deschisă”

Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, a organizat, pe 15 ianuarie 2019, cea de-a VIII-a ediţie a Simpozionului Interjudeţean „Creaţia eminesciană – operă deschisă”. Evenimentul care şi-a propus ca scop cunoaşterea, receptarea, înţelegerea şi interpretarea operei poetului naţional s-a desfăşurat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ, Liceul Tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov, Colegiul Tehnic „Petru Poni” şi Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, şi s-a adresat atât elevilor de liceu, cât şi cadrelor didactice. Participanţii au trebuit să realizeze şi să prezinte lucrări pe marginea creaţiei eminesciene, având libertatea de a alege orice creaţie din opera eminesciană, pe care o pot interpreta potrivit propriei viziuni. Pe lângă secţiunea comunicărilor ştiinţifice, elevii au avut posibilitatea să participe şi la o secţiune având un caracter vizual, unde au putut prezenta un material privind opera eminesciană: copertă de carte, ilustraţii şi fotografii tematice etc.

„În perioada când a fost revizor şcolar pentru ţinutul Neamţului, Mihai Eminescu a inspectat, la 26 martie 1876, din ordinul Ministrului, Şcoala nr. 1 de fete, viitorul Liceu Sturdza-Cantacuzino, legându-şi pentru eternitate numele de istoria actualului Colegiu Naţional Roman-Vodă. Am propus această activitate pentru a oferi actualilor cititori – cadre didactice şi elevi de liceu, în egală măsură – şansa de a-şi exprima opinia, de a interpreta un text literar în afara sferei curriculare sau de a aduce o nouă viziune asupra unui text deja bine cunoscut, literar sau publicistic, de a vorbi despre o operă al cărei conţinut nu pare a se fi golit vreodată de sensuri ce-şi aşteaptă hermeneuţii. Considerăm că fiecare generaţie are dreptul de a vorbi, de a înţelege în limitele propriilor repere o operă, un text literar, ca un exerciţiu de evaluare a percepţiei estetice, de perfecţionare a competenţelor de interpretare şi de comunicare, de afirmare a vocii naratorului din spatele fiecărei cărţi citite. Prin acest proiect, încercăm revitalizarea interesului cititorului tânăr pentru opera eminesciană, ieşirea din şablon şi descoperirea unui mare artist, prin implicarea în descifrarea farmecului intrinsec al scriiturii sale”, se arată în argumentul proiectului. (Red.)