„Cred că în perioada următoare şi ONG-urile vor fi verificate de ANAF”

 

* Ion Năstasă, auditor financiar şi manager general al SC Expert Cont SRL Piatra-Neamţ

 

Aţi pus punctul pe „i”, domnule Ion Năstasă, în plenul întâlnirii avute cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământ, contabilii acestora şi cenzorii. Aţi spus că biblia legislaţiei economico-financiare este Lega Contabilităţii.

– Într-adevăr, am spus asta, pentru că la noi, în ONG-uri, este ceva mai multă largheţe financiară, dar totul se raportează la Legea Contabilităţii. Comitetul de conducere hotărăşte nivelul cheltuielilor la care vrea să se ridice. Dar, e în funcţie de bugetul fiecărui sindicat. Întotdeauna ne dimensionăm activitatea pornind de la resurse.

– S-a discutat foarte mult despre proceduri.

– Legislaţia a evoluat foarte mult şi le-am sugerat reprezentanţilor de sindicat prezenţi la întrunire să întocmească proceduri proprii de control. Asta înseamnă modul în care desfăşoară activitatea, spre exemplu procedură cu privire la decontare a cheltuielilor de transport, la operaţiunile de casă, de bancă. Sugestia mea e ca, la nivel de federaţie, să fie constituit un colectiv care să elaboreze şi manualul de politici contabile şi procedurile, după care să le repartizeze în ţară şi să le personalizeze fiecare sindicat judeţean.

– Redaţi-ne, vă rog, una dintre cele mai bune întrebări primite de la cei prezenţi la manifestare.

– Un domn a întrebat cine are dreptul de a verifica oficial activitatea financiar-contabilă a sindicatului. Nu sunt Petru de la Maglavit, dar eu cred că în perioada următoare şi ONG-urile vor fi verificate minuţios. Spun asta pentru că ANAF-ul a început deja să controleze cabinetele medicale. ANAF-ul este instituţia publică din România investită de Ministerul de Finanţe cu această atribuţiune, prin acte normative. Există controlul intern în primă fază, comisia de cenzori şi controlul extern care are mai multe componente: ANAF şi Curtea de Conturi. Dar Curtea de Conturi nu vine pentru că sindicatele nu sunt instituţii bugetare.

– Pe un alt palier de finanţare se află proiectele europene, accesibile şi sindicatelor. Cu ce sfaturi aţi venit în această chestiune?

– Atenţie mare la monitorizarea şi sustenabilitatea proiectelor! Ştim că toate proiectele sunt monitorizate. Începând de la balanţă, unde achiziţiile trebuie identificate separat, pe cod scris, cu amortizarea respectivă după politicile contabile. Nimeni nu vrea să se trezească în situaţia de a i se lua banii. Eu insist să fie foarte atenţi la ceea ce şi-au asumat prin aceste proiecte, să fie totul realizat şi consemnat, pentru că se face nota de nereguli şi banul se ia imediat înapoi.

– Parcă se promitea reducerea birocraţiei…

– Cu toate că se spune că se va reduce birocraţia, eu nu cred în aceste discuţii. Cred că lucrurile se vor derula la fel, dacă nu şi mai rău! (G. N.)