OBIECTIVELE FEDERAŢIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ANUL 2017

 

  1. Întreprinderea demersurilor necesare pentru o salarizare echitabilă a personalului din învăţământ, prin noua lege de salarizare unitară.
  2. Implicarea în elaborarea unei noi legi a educaţiei naţionale şi a Legii privind Statutul personalului didactic.
  3. Întreprinderea diligenţelor necesare pentru modificarea legislaţiei în domeniul pensiilor, astfel încât stabilirea şi plata acestora pentru toate categoriile să aibă la bază principiul contributivităţii la fondul de pensii.
  4. Demararea demersurilor către cele două camere ale Parlamentului României pentru ca să se adopte iniţiativele legilative promovate de parlamentari, la propunerea FSLI, respectiv: proiectul de Lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care, elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani beneficiază de masă şi cazare gratuite în cantinele şi internatele şcolare; proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 69 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care se reglementează regimul juridic al manualelor şcolare; proiectul de lege de modificare şi completare a art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în vederea rezolvării problemelor existente în ceea ce priveşte pensionarea personalului didactic; proiect de lege de modificare a art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale, astfel încât reducerea normei didactice de predare cu 2 ore săptămânal să nu fie condiţionată de încadrarea în bugetul aprobat.
  5. Intervenirea, la nivelul factorilor decizionali, pentru a se asigura plata drepturilor de natură salarială acordate personalului din învăţământ prin hotărâri judecătoreşti, inclusiv pentru plata sumelor reprezentând dobânzi legale acordate de instanţele de judecată.
  6. Continuarea acţiunii de debirocratizare a învăţământului preuniversitar.
  7. Pregătirea Conferinţei Naţionale a F.S.L.I.

 

COLEGIUL NAŢIONAL AL LIDERILOR