Raport asupra activităţii desfăşurate de Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ în anul 2015

Anul 2015 este un an de referinţă pentru SLLICS Neamţ, pentru că în acest an, sindicatul nostru a sărbătorit 25 de ani de la constituire.

Sărbătoarea unităţii şi solidarităţii sindicale – deviza SLLICS Neamţ – a avut loc în data de 12 iunie 2015 la Piatra Neamţ, în prezenţa a numeroşi lideri de sindicat din judeţul Neamţ, a unor reprezentanţi ai autorităţilor locale, a mai multor lideri ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România.

A fost un prilej de retrăire a istoriei de 25 de ani a sindicatului, o istorie cu multe izbânzi, cu multe bucurii, cu o luptă continuă pentru apărarea drepturilor şi demnităţii colegilor noştri. Şi credem că în bună măsură am reuşit, iar unul dintre argumente este faptul că sindicatul nostru este unul dintre cele mai puternice sindicate judeţene din ţară, respectat şi apreciat deopotrivă.

Dar dincolo de sărbătoarea noastră, în anul 2015, am continuat, prin acţiunile noastre, să veghem asupra recunoaşterii şi respectării drepturilor noastre şi să obţinem altele noi. Dintre acţiunile sindicatului nostru în anul 2015, menţionăm:

– participarea la negocierile prin care s-au obţinut creşteri salariale: pentru personalul didactic şi didactic auxiliar 5% de la 1 martie 2015, 5% de la 1 septembrie 2015, 15 % de la 1 decembrie 2015 iar pentru personalul nedidactic 12% de la 1 iulie 2015 şi 15 % de la 1 decembrie 2015.

– monitorizarea asigurării cu fondurile financiare necesare pentru punerea în plată a hotărârilor judecătoreşti şi pentru salarii;

– monitorizarea modului în care s-au făcut disponibilizările din ianuarie – februarie 2015;

– blocarea aplicării noilor normative de personal prin care s-ar fi operat noi disponibilizări;

– participarea la dezbaterile pentru elaborarea unei noi legi a salarizării;

– participarea, în calitate de observator, la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de inspector general, inspector general adjunct şi de director al Casei Corpului Didactic;

– organizarea unor cursuri de formare prin Academia Sindicală;

– asigurarea de bilete de odihnă şi tratament;

– participarea la elaborarea unor metodologii specifice procesului de învăţământ;

– optimizarea comunicării cu liderii şi membrii de sindicat(site, informări, Revista Apostolul, întâlniri cu liderii şi membrii de sindicat).

Şi în anul 2015, activitatea juridică a fost una dintre preocupările noastre permanente. Astfel:

– s-a urmărit punerea în executare în integralitate a sentinţelor civile prin care s-au câştigat drepturi salariale pentru perioada 1 oct. 2008 – 13 mai 2011;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2013, prin care s-a obţinut acordarea ajutorului de 100 EURO aferent anului 2010 conform Legii 315/2006, privând stimularea achiziţionării de cărţi/programe educaţionale necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice din învăţământul preuniversitar;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2014, prin care s-a obţinut dobânda legală aferentă sumelor reprezentând drepturi salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru perioada 1 oct. 2008 – 31 dec. 2009;

– s-a iniţiat şi depus pe rolul instanţelor acţiunea prin care am solicitat dobânda legală aferentă sumelor reprezentând creşteri salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru perioada 01 ian.2010 – 31 dec.2010;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2014, prin care solicitam creşterea salarială ca urmare a calculului salariilor la valoarea coeficientului 1 = 400 şi pentru perioada de după aplicarea Legii63/2011 (mai 2011 şi până în prezent) – acţiune respinsă atât de Tribunalul Neamţ cât şi de Curtea de Apel Bacău;

– s-a finalizat acţiunea iniţiată în 2014 prin care am obţinut decontul navetei, neacordat în perioada 1 sept. 2011 – 31 dec.2013, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din următoarele unităţi şcolare:

Şcoala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamţ

Şcoala Gimnazială nr. 3 Piatra Neamţ

Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ

Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ

Colegiul National „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ

Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamţ

Colegiul Tehnologic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Pătraşcu” Piatra Neamţ

Şcoala Gimnazială Văleni

Şcoala Gimnazială Poienari

Şcoala Gimnazială „Antonie Mureşianu” Bâra

Şcoala de Arta „Sergiu Celibidache „Roman

Şcoala Gimnazială Pânceşti

Şcoala Gimnazială Doljeşti

Şcoala Gimnazială Dumbrava Roşie

Şcoala Gimnazială Pângăraţi;

– s-a acordat consiliere juridică şi s-au iniţiat acţiuni în justiţie (acolo unde s-a impus) pentru membrii de sindicat care au solicitat:

– contestarea deciziilor de concediere (Colegiul Tehnologic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ, Grădiniţa „Floare de Colţ” Piatra Neamţ, Şcoala Gimnaziala nr. 8 Piatra Neamţ, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamţ);

– contestarea deciziilor de sancţionare disciplinară (Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ, Şcoala Gimnazială Sagna, Şcoala Gimnazială Dragomireşti);

– contestarea în Contenciosul Administrativ a hotărârilor Consiliului de Administraţie din unitatea şcolară (Şcoala Gimnazială nr. 3 Piatra Neamţ);

– recunoaşterea unor drepturi de natura salarială prevăzute de legislaţia în vigoare, prin procedura de mediere;

– încadrarea şi salarizarea instructorilor de educaţie cu studii superioare în conformitate cu prevederile legislative (C.S.E.I. „Alexandru Roşca” Piatra Neamţ).

– s-a elaborat nota de fundamentare pentru modificarea Legii de salarizare a personalului nedidactic care a fost înaintată tuturor factorilor de decizie (Prefectură, Parlament, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii) şi s-au iniţiat întâlniri cu parlamentarii judeţului Neamţ pentru a-i determina să depună toate diligentele în vederea pronunţării unui act normativ reparatoriu care să corecteze nedreptăţile generate de actuala lege a salarizării personalului nedidactic.

 

Biroul Operativ al SLLICS Neamţ