SCRISOARE DESCHISĂ

Stimaţi colegi, preşedinţi ai Comitetelor Sindicale, lideri şi membri de sindicat!

Astăzi, 5 martie, este ziua de naştere a Sindicatului nostru – ,,Ziua Liderului Sindical din domeniul Educaţiei”. Cu acest prilej, în numele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, Vă adresez sincere felicitări şi urări de pace şi sănătate!

În această zi deosebită, vin cu un mesaj de apreciere şi recunoştinţă tuturor membrilor Federaţiei pentru activism, participare şi implicare în realizarea obiectivelor comune. Aduc un omagiu Liderilor şi Activiştilor sindicali, celor care muncesc pentru consolidarea mişcării sindicale, celor care prin munca lor asigură protejarea drepturilor şi libertăţilor angajaţilor din domeniul Educaţiei şi Cercetării, promovează dialogul social constructiv, constituind astfel o organizaţie sindicală primară modernă – energia mişcării sindicale.

Realităţile crude ale perioadei pe care o traversăm, problemele social-economice de astăzi plasează în centrul activităţii fiecărui lider sindical protejarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat – prin acţiune şi implicare, în egală măsură cu respectarea normelor şi rigorilor democratice şi a valorilor sindicaliste.

Contribuţia la construcţia şi consolidarea familiei sindicale, cu siguranţă, aparţine fiecărui membru de sindicat. Aduc felicitări tuturor celor peste 100 mii de membri de sindicat din cadrul FSEŞ – pentru solidaritatea, principialitatea şi verticalitatea de care daţi dovadă. Aduc sincere mulţumiri tuturor acelor persoane, care au muncit în sindicate de-a lungul anilor, protejând oamenii muncii. Pentru noi, liderii sindicali, încrederea dumneavoastră în Sindicat este cea mai mare motivare să lucrăm şi să Vă fim alături, la făurirea unei societăţi democratice în ţara noastră.

Sincere felicitări şi urări de succes şi bunăstare tuturor membrilor de sindicat! Sănătate, lumină şi bucurie familiilor Dumneavoastră!

Cu consideraţie,

Ghenadie DONOS,

Preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova