Ziua Mondială a Educaţiei

Astăzi, 5 octombrie, este o zi de sărbătoare pentru salariaţii din educaţie din toată lumea, o zi care, probabil, va trece neobservată în România, aşa cum a trecut de când a fost declarată Ziua Mondială a Educaţiei.

Măcar astăzi, politicienii ar trebui să se gândească la şcoală şi să-şi amintească imaginea educatorului, învăţătorului, profesorului, cei care i-au ajutat să scrie primele litere, să rostească corect cuvintele în limba română şi să facă primele socoteli, cei care le-au deschis ochii către lume. Dar, cel mai important, le-au călăuzit primii paşi în viaţă, ajutându-i să devină… oameni.

A fi dascăl nu este o meserie, ci o profesie, care nu poate exista fără dăruire şi, mai ales, fără vocaţie. Sistemul educaţional românesc încă se mai bucură de dascăli cu vocaţie, dar aceştia devin din ce în ce mai puţini. Din păcate, dascălii nu sunt apreciaţi la adevărata lor valoare, iar munca lor nu este răsplătită pe măsură. Nu trebuie să uităm nici personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic, cei fără de care şcoala nu poate funcţiona normal.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care reprezintă şi apără interesele a 62% din salariaţii din sistemul preuniversitar, are obligaţia de a acţiona, prin toate mijloacele, pentru îmbunătăţirea statutului social al salariaţilor din învăţământ şi a condiţiilor de muncă.

Astfel, în ultima perioadă ne-am implicat în elaborarea proiectului legii salarizării din sectorul bugetar şi, aşa cum stau lucrurile până acum, sunt şanse mari ca salariile din învăţământ să se dubleze în următorii 3-4 ani.

De asemenea, un demers important este cel prin care dorim să legiferăm statutul de autoritate publică pentru cadrele didactice, măsură care ar conduce la crearea unui climat de ordine, disciplină şi respect în desfăşurarea actului educaţional, iar cadrele didactice vor putea să se bucure de respect din partea elevilor şi părinţilor.

Totodată, F.S.L.I. a început lupta împotriva birocraţiei care a sufocat sistemul de învăţământ, dascălii fiind transformaţi în sclavii hârtiilor. Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii M.E.C.S. pe această temă şi am convenit ca numărul comisiilor din unităţile de învăţământ să fie reduse de la aproximativ 40, câte există în prezent, la maximum 7-8. Avem speranţa că, în perioada imediat următoare, M.E.C.S va da un ordin prin care se va legifera această diminuare semnificativă a numărului de comisii.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a fost şi este preocupată în permanenţă şi de creşterea calităţii învăţământului românesc. Modificarea programelor şcolare şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii, depolitizarea funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ sunt doar câteva căi prin care se poate înfăptui acest deziderat major.

Suntem convinşi că, împreună şi cu perseverenţă, aceste neajunsuri vor fi rezolvate şi vom reuşi să recăpătăm statutul şi respectul avute odată. Fără educaţie şi oameni dedicaţi care să o facă, o naţiune nu are valoare!

În această zi de sărbătoare urez multă sănătate şi succes în tot ceea ce fac tuturor celor care, zi de zi, contribuie la buna desfăşurare a procesului instructiv educativ – cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic, precum şi elevilor şi părinţilor acestora.

 

Preşedinte F.S.L.I,

Simion HĂNCESCU