Categorie: -19. Eseuri, studii şi sinteze

Educaţia din perspectiva valorilor

În intervalul 28-30 septembrie 2017, a avut loc, la Chişinău, cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei internaţionale cu tema Educaţia din perspectiva valorilor. Organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu Universitatea de Stat a Moldovei…

Semnele lui Enescu la Piatra-Neamţ

Cine a frecventat cursurile Liceului „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ în anii „obsedantului deceniu”, a făcut Istoria fără voia lui, cu celebrul profesor Aurel Rotundu, sau mai tânărul său coleg, Dumitru Bostan. Ambii dascăli de prestigiu, de mare calibru. Din întâmplare,…

Stimularea interesului pentru lectură

  Stimularea interesului şi a gustului pentru lectură implică pentru şcoală şi pentru profesorul de limba şi literatura română o responsabilitate incontestabilă. Citesc copiii? Le place să citească? De ce citesc sau de ce nu citesc? Unde, când şi cum…

Educaţia şi provocările prezentului

    Mai mult decât oricând, sistemul actual de învăţământ trebuie să se conecteze la cerinţele societăţii moderne şi să încerce, atât cât îi permit limitările inevitabile, să pregătească elevul pentru confruntarea cu realitatea şi pentru viitorul pe care-l va…

Principii didactice la disciplina informatică

Principiile didactice reprezintă normele generale care orientează conceperea, organizarea şi desfăşurarea procesului de predare/învăţare. Un model al sistemului de învăţământ trebuie să se încadreze în contextul „legilor obiective” care acţionează în societate la momentul respectiv. Conţinutul, scopul, sarcinile concrete ale…

Pledoarie pentru inteligenţa emoţională

  Am pornit la drumul deschis de această triadă: Profesorul – Elevul şi Calculatorul = P.E.C. din cauza unui anume regret că tinerii de azi devin tot mai însinguraţi, tot mai capsulaţi într-o altă lume, decât lumea reală. Dincolo de…

Rolul creativităţii în formarea personalităţii

  Vineri, 20 mai 2016, la Academia Română, Filiala Iaşi, a avut loc cea de a VII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale Creativitate şi personalitate. Manifestări creative în educaţie (http://home.acadiasi.ro/en/content/creativity-and-personality). Organizat în parteneriat cu Institutul de Cercetări Economice şi Sociale…