Categorie: -19. Eseuri, studii şi sinteze

Curriculum şi reformă în predarea Religiei

  Apărută la Editura „Vasile Goldiş” University Press Arad în anul 2014, lucrarea Curriculum şi reformă în predarea Religiei, a pr. dr. Vasile-Ioan Pop, aduce numeroase clarificări privind rolul formativ pe care îl are educaţia religioasă în societatea contemporană. Structurată…

Agonia cuvintelor

De când mă ştiu am avut un soi de curiozitate pentru originea cuvintelor, a căror explicaţie rezidă, după cum se ştie, în etimologia lor. Fără să am cunoştinţe de lingvistică, nevoia m-a împins uneori spre preocupări de etimologie, motivate, cel…

Bardos – Bicaz Chei. Un sit arheologic inedit

Lucram la Muzeul de Ştiinţe Naturale şi descindeam des în Munţii Hăghimaşului, mânat de sarcini profesionale, de studiul paleontologic al calcarelor mezozoice pentru a completa colecţia instituţiei dar şi pentru trecerea doctoratului în geologie. Pentru a dispune de timp cât…

Pionul din munţi al Almei Mater (VI)

În numărul anterior al revistei, am evidenţiat publicaţiile pe care şi-au pus semnătura cercetătorii Staţiunii, geologi, geochimişti şi geografi, cu contribuţii reale, la lărgirea patrimoniului ştiinţific românesc. Alături de ei, replica cercetătorilor biologi a fost una pe măsură. Dând dovadă…

Optimizarea metodologiei didactice

„Rolul şcolii nu e de a comunica ştiinţa de-a gata, ci de a învăţa pe copii să dobândească această ştiinţă, când le e necesară” (John Dewey, Şcolile de mâine)   Reforma şcolară, începută de mai mulţi ani, nu a reuşit…

Pionul din munţi al Almei Mater (V)

Aşa cum am consemnat deja, după un sfert de veac de existenţă, Staţiunea de cercetări Stejarul de la Pângăraţi a fost dezmembrată, cercetătorii continuându-şi activitatea în cadrul a trei noi unităţi, mulţi din ei însă, optând prin concurs, pentru învăţământul…

Şcoala şi muzeele

   Încep prin a mulţumi Casei Corpului Didactic Neamţ, care, prin profesorii ei metodişti ne-au inclus într-un parteneriat educaţional menit să identifice modalităţi de valorizare şi promovare a muzeelor şcolare, şcoala noastră având un exemplu de bune practici: suntem iniţiatorii…