Categorie: -19. Eseuri, studii şi sinteze

Ecoeducaţia, parte integrantă a educaţiei

Apariţia vieţii pe Pământ a dus la formarea unei noi structuri planetare, cunoscută sub numele de biosferă. Omul face parte integrantă din biosferă, fiind într-o strânsă dependenţă faţă de resursele pe care aceasta i le oferă. Deci biosfera este, pentru…

Curriculum şi reformă în predarea Religiei

  Apărută la Editura „Vasile Goldiş” University Press Arad în anul 2014, lucrarea Curriculum şi reformă în predarea Religiei, a pr. dr. Vasile-Ioan Pop, aduce numeroase clarificări privind rolul formativ pe care îl are educaţia religioasă în societatea contemporană. Structurată…

Agonia cuvintelor

De când mă ştiu am avut un soi de curiozitate pentru originea cuvintelor, a căror explicaţie rezidă, după cum se ştie, în etimologia lor. Fără să am cunoştinţe de lingvistică, nevoia m-a împins uneori spre preocupări de etimologie, motivate, cel…

Bardos – Bicaz Chei. Un sit arheologic inedit

Lucram la Muzeul de Ştiinţe Naturale şi descindeam des în Munţii Hăghimaşului, mânat de sarcini profesionale, de studiul paleontologic al calcarelor mezozoice pentru a completa colecţia instituţiei dar şi pentru trecerea doctoratului în geologie. Pentru a dispune de timp cât…

Pionul din munţi al Almei Mater (VI)

În numărul anterior al revistei, am evidenţiat publicaţiile pe care şi-au pus semnătura cercetătorii Staţiunii, geologi, geochimişti şi geografi, cu contribuţii reale, la lărgirea patrimoniului ştiinţific românesc. Alături de ei, replica cercetătorilor biologi a fost una pe măsură. Dând dovadă…

Optimizarea metodologiei didactice

„Rolul şcolii nu e de a comunica ştiinţa de-a gata, ci de a învăţa pe copii să dobândească această ştiinţă, când le e necesară” (John Dewey, Şcolile de mâine)   Reforma şcolară, începută de mai mulţi ani, nu a reuşit…