La Muzeul de Istorie şi Arheologie

 

 

05-ap195-foto1„Povestea peştilor de piatră din Piatra-Neamţ. Expediţii National Geographic”

 

La sfârşitul lunii decembrie, la sediul Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ a avut loc conferinţa „Povestea peştilor de piatră din Piatra-Neamţ. Expediţii National Geographic”, eveniment organizat de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi National Geographic Society.

Au susţinut comunicări dr. Ionuţ Grădianu (Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ) şi conf. univ. dr. Sorin Baciu (Facultatea de Geografie şi Geologie – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi).

La Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ se găseşte cea mai importantă şi mai valoroasă colecţie ştiinţifică de peşti fosili oligoceni din ţara noastră, aceasta egalând colecţiile similare din muzeele de la Darmstadt (Germania), Moscova (Rusia), Wroclaw (Polonia), Brno (Cehia), Viena (Austria) sau Paris (Franţa). Mai mult decât atât, unicitatea depozitelor fosilifere din jurul oraşului Piatra-Neamţ (Pietricica, Cozla, Cernegura, Agârcia), diversitatea deosebită şi importanţa ştiinţifică a speciilor de peşti fosili oligoceni au atras atenţia paleoihtiologilor din diferite instituţii europene de profil şi nu numai.

„Pe plan internaţional, colaborările cu diferiţi cercetători au permis participarea specialiştilor Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ într-o serie de expediţii finanţate de National Geographic Society (Washington, SUA) având drept scop colectarea şi cercetarea materialului ihtiofaunistic fosil din diferite locaţii din România, dar şi din străinătate, în vederea studiului comparativ, pentru a evidenţia valoarea ştiinţifică a peştilor fosili”, au spus organizatorii evenimentului.

 

O colecţie de peste 2000 de peşti fosili oligoceni

 

Primii peşti fosili oligoceni din România au fost colectaţi în anii 1883, 1884 şi 1885 de către Leon C. Cosmovici, din munţii Pietricica şi Cozla. Ulterior, numeroşi cercetători s-au dedicat, pe parcursul a mai bine de 100 de ani, colectării şi studiului peştilor fosili oligoceni din această regiune.

La data de 1 septembrie 1960, a luat fiinţă Secţia de Ştiinţe Naturale, în cadrul Muzeului de Arheologie Piatra-Neamţ, condusă de muzeograful principal Mihai Ciobanu, care avea ca scop punerea în evidenţă a valorilor naturale ale judeţului Neamţ.

Dacă la înfiinţarea muzeului colecţia de peşti fosili număra 500 de exemplare, astăzi numărul acestora depăşeşte 2000. Depozitele fosiliere descoperite în rezervaţiile paleontologie din Neamţ cuprind însă nu doar peşti, ci şi broaşte ţestoase, păsări şi crabi.

Bogăţia depozitelor fosilifere oligocene a făcut ca, în anul 1971, munţii Cozla, Pietricica şi Cernegura să fie declaraţi rezervaţii paleontologice, iar în anul 2000 să apară pe lista ariilor protejate de interes naţional din judeţul Neamţ, alături de punctul fosilifer Agârcia (Piatra Neamţ).

Nu numai cercetătorii români îşi manifestă în permanenţă interesul faţă de impresionanta colecţie de peşti fosili oligoceni de la Piatra-Neamţ, ci şi cei străini. Astfel, specialiştii de la National Geographic au finanţat, în 2002, o campanie de cercetare a peştilor fosili din Neamţ, la iniţiativa geologului Sorin Baciu, fost muzeograf la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, în prezent specialist în cadrul Departamentului de Geologie, la Facultatea de Geografie şi Geologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. La program au fost invitaţi să participe şi cercetători din Rusia şi Germania.

Şi, ca o notă de excelenţă, Ionuţ Grădianu şi Sorin Baciu sunt singurii paleontologi specialişti în peşti fosili oligoceni din România, care şi-au consolidat cunoştinţele în munca de cercetare desfăşurată la Piatra-Neamţ.

 

Irina NASTASIU