Curs de formare în Belgia: Using Video To Support Lifelong Learning

În perioada 4-9 iulie 2011, s-a desfăşurat în Leuven, Belgia, programul de formare Using Video to Support Lifelong Learning (BE 2011-151-002) organizat la Leuven Institute for Ireland in Europe, de către organizaţia ATIT din Belgia, avînd ca formatori: Sally Reynolds, organizator curs, Mathy Vanbuel, liderul de curs, producător de video în scop educaţional. Pe parcursul celor şase zile, cursul s-a desfăşurat la Institutul Irlandez din Leuven, recent renovat, situat în centrul pitoresc al vechiului oraş universitar flamand. La curs au participat reprezentanţi din: Italia, Spania, Irlanda şi România, care a fost reprezentată de Carmen Nicoleta Munteanu, profesor de tehnologii la Grupul Şcolar Vasile Sav Roman, Neamţ (autorul acestui articol), Adriana Facilă, Focşani, Iulia Istrate, Bistriţa, Nicoleta Tecu, Vîlcea, şi Viorel Schiriac, Arad.
Fiecare a obţinut un grant Comenius de mobilitate individuală pentru formare continuă din partea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP – http://www.anpcdefp.ro) în cadrul „Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii” (http://www.llp-ro.ro ), avînd astfel şansa să beneficiem de formare continuă, la standarde europene. Limba de desfăşurare a cursului a fost engleza. Costul integral al cursului (activităţii de formare în sine), transportului, cazării şi meselor precum şi a pregătirii lingvistice (acolo unde a fost cazul) a fost suportat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi de către Comisia Europeană.
Cursul a avut ca scop principal învăţarea tehnicilor actuale de creare şi utilizare a clipurilor video în scop didactic. Pornind de la istoricul şi evoluţia video clipurilor, continuînd cu selectarea instrumentelor software şi hardware, precum şi a echipamentelor necesare creării, editării şi publicării acestora, cursul a îmbinat perfect teoria cu practica.
Participanţilor le-au fost prezentate diferite exemple incluzînd materiale şi resurse disponibile prin proiectele: MEDEA, EDU TUBEPlus şi EUscreen. Agenda programului de formare a inclus:
-sesiunea de deschidere, în care participanţii şi-au prezentat ţara, localitatea şi instituţia de provenienţă, dar şi statutul personal;
-introducerea în istoricul şi importanţa video în educaţie la toate nivelurile;
-utilizarea diferitelor instrumente software pentru crearea, editarea clipurilor video.
Organizatorii au inclus în program: vizita la AVNet Centre of K.U. Leuven, unde s-a pus accentul mai mult pe utilizarea în scop pedagogic a înregistrărilor video şi a altor surse media. Au mai fost incluse şi un tur al oraşului vechi, însoţiţi de un ghid care ne-a introdus în istoria acestui vechi centru universitar, precum şi o cină în stil tradiţional, la care am avut ocazia să ne cunoaştem mai bine, să schimbăm păreri şi impresii în legătură cu acest curs. Pentru obţinerea certificării am avut de realizat un clip video de trei minute despre oraşul Leuven (la care am lucrat în echipă pe parcursul saptămînii de curs) pe care l-am prezentat unui public de specialitate invitat la eveniment. După evaluarea materialelor prezentate, au fost înmînate certificatele de participare de către Consilierul în educaţie, Mohamad Ridouani. Pe lîngă cunoştinţele, experienţa şi bunele practici împărtăşite, trebuie să remarc profesionalismul celor doi traineri ai cursului care s-au străduit ca acest curs să fie util tuturor participanţilor. Am remarcat de asemeni buna organizare a cursului şi a activităţilor de către organizaţia ATIT.
Avînd în vedere toate acestea, recomand acest curs tuturor profesorilor interesaţi de formare. Activitatea de formare a fost realizată cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi şi din fonduri FSE-POSDRU prin proiectul „Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning)”. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului şi AN şi Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.
prof. Carmen Nicoleta MUNTEANU,
Grupul Şcolar „Vasile Sav” Roman