Eurodidaweb

O nouă mobilitate de formare continuă Comenius la Colegiul Naţional Calistrat Hogaş
Comenius, unul dintre Programele de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (www.llp-ro.ro), oferă cadrelor didactice oportunităţi de formare continuă dintre cele mai diverse. Beneficiara unui astfel de grant este Mihaela-Cătălina Tărcăoanu, profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ. În perioada 4-8 iulie 2011, s-a desfăşurat în Roma, Italia, programul de formare Eurodidaweb – Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools (IT-2011-646-007), organizat de F.C. Europaclub, reprezentat de prof. Alberto Piagliacelli.
Cursul Eurodidaweb – Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools s-a derulat la Universitatea „Sapienza”, laboratorul de Informatică LIDS – Roma, şi la Şcoala SMS „Piranesi” şi a avut ca formator pe prof. Stefano Lariccia. Pe parcursul a cinci zile, cei zece participanţi – 5 din România şi 5 din Spania – au aflat informaţii noi despre istoria şi evoluţia aplicaţiilor web, selectarea şi utilizarea instrumentelor software şi hardware potrivite pentru crearea unor pagini web. Agenda programului de formare a inclus: organizarea unei sesiuni în cadrul căreia participanţii şi-au prezentat şi promovat ţara, instituţia reprezentată, precum şi statutul profesional; prelegeri despre Web-learning; compararea Web-earning e-learning; utilizarea platformei Plone (http://en.wikipedia.org/wiki/Plone_(software)); compararea platformei Plone (http://plone.org/) cu Moodle; feedback permanent; evaluarea; înmînarea certificatelor. Cursul a fost organizat în două module, unul teoretic şi unul practic, ambele avînd loc în fiecare din cele cinci zile consecutiv.
Primul modul a avut ca temă: istoria şi evoluţia aplicaţiilor web şi a avut următoarele obiective: a) alegerea tehnologiei potrivite: metode vechi şi/ sau noi; limbaje vechi şi noi; b) organizarea infrastructurii unui server, selectarea şi utilizarea instrumentelor hardware şi software potrivite pentru crearea unor pagini web; utilizarea elementelor hipermedia. Cel de-al doilea modul a implicat punerea în practică a teoriei şi a avut ca obiective: a) folosirea metodelor, limbajelor şi instrumentelor pentru a crea o pagină web; b) administrarea documentelor; c) organizarea şi administrarea profilelor utilizatorilor, drepturile utilizatorilor, d) oferirea de feedback utilizatorilor.
O serie de instrumente utile se pot găsi accesînd: http://lastpass.com/; http://www.cmsmatrix.org/; http://www.xmarks.com/; http://ocw.mit.edu/index.htm. Participanţii au primit, de asemenea, cîte un Certificat de Mobilitate Europass. Limba de desfăşurare a cursului a fost engleza,alte limbi utilizate fiind franceza, italiana şi spaniola. Participanţii vor beneficia de tutorat încă şase luni de la finalizarea cursului.
Impresii pot fi vizualizate accesînd http://www.youtube.com/watch?v =F78GYwbger4. Organizatorii s-au străduit să ofere şi un program cultural. Cina de bun rămas a avut loc la un punct macrobiotic, unde am putut afla noutăţi despre alimentaţia sănătoasă. Punctul macrobiotic e o idee a lui Mario Pianesi, care a fondat asociaţia în 1980.
Activitatea de formare a fost realizată cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi şi din fonduri FSE-POSDRU prin proiectul „Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning)”. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului şi AN şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Mihaela-Cătălina TĂRCĂOANU