Formare profesională pentru profesorii de franceză în Belgia

Profesoara Graţia Preoteasa de la Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ a reprezentat judeţul Neamţ ca beneficiar al unui grant Comenius, la Liège (Belgia). Intitulat „Formation continuée pour les professeurs de français langue étrangère” (BE-2011-162-001), modulul de formare a fost organizat de către Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV) din cadrul Universităţii din Liège în prima parte a lunii trecute.
„Stagiul a fost stucturat în trei module, respectiv: Cultura francofonă din Belgia (20 ore), Ateliere didactice FLE (30 de ore) şi Lingvistică (10 ore), reunind 54 de participanţi europeni şi nu numai (China, Maroc, Egipt etc)”, ne spune profesoara Graţia Preoteasa. „Această diversitate culturală a grupului de profesori a încurajat prin urmare schimbul de bune practici în cadrul muncii în echipă, dezvoltarea gîndirii critice pentru adoptarea celor mai bune strategii didactice, discuţii constructive privind conceptele de „identitate culturală”, „stereotip”, „cetăţenie europeană” etc. De asemenea, datorită vizitelor culturale iniţiate de organizatori (oraşele Bruxelles, Bruges, Namur, Maastricht) şi a prezentării diferitelor documente autentice vizînd istoria, cinematografia, literatura belgiană francofonă, am beneficiat de o imersiune imediată în realitatea socio-culturală a comunităţii Wallonie-Bruxelles, cu specificităţile stilistice inerente ale francezei contemporane vorbite. Pe lîngă achiziţiile de ordin lingvistic şi cultural, de un real folos în plan personal a fost utilizarea TIC-ului, inclusiv a programului Netquiz Pro, la ora de limbă franceză, ca instrument de formare, expresiv şi creativ, absolut necesar în epoca informatizării care ne obligă la reconsiderarea actului pedagogic”, a conchis titulara CNI Piatra Neamţ.
Activitatea de formare s-a finalizat cu prezentarea unităţii didactice pe suport electronic, concepute de către fiecare echipă în parte şi postată de o platformă comună, fiecare participant primind Atestatul de participare şi documentul Europass Mobilité.
Angela BRUDARU