La Colegiul Naţional de Informatică, Proiectul „YoungJournalists – Heralds of Tradition”

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ reuşeşte să dezvolte proiecte naţionale şi internaţionale, abordînd o viziune transdisciplinară prin implementarea de cursuri opţionale transcurriculare, ce vizează domenii de activitate cerute de piaţa muncii din ţară şi din străinătate. Ideea poate fi argumentată prin proiectele Comenius şi Leonardo da Vinci care s-au derulat în ultimii doi ani la CNI, dar şi prin cele care se derulează în următorii doi ani.

Reconfirmat în postura de „Şcoală Europeană” în luna aprilie a anului 2010, dar şi cîştigător al locului întîi la secţiunea „şcoala Anului”, în cadrul celei de-a doua ediţii a „Galei Premiilor în Educaţie”, Colegiul Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ a fost admis, în urmă cu un an, în rîndul şcolilor Pathfinder, în programul Microsoft, „Parteneri în învăţare”, iar, de curînd, a devenit şcoală-mentor în cadrul aceluiaşi program, consolidînd o tradiţie care onorează, dar şi reclamă noi performanţe.

După experienţa celor două proiecte Comenius derulate în anii anteriori în cadrul Colegiului Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ  -proiectul multilateral F.L.O.R.A.- FindingLove Of natuRe Again şi proiectul bilateral Advertising a corner of Europe – noul an şcolar  a adus pentru acest colegiu un nou proiect bilateral, „YoungJournalists – Heralds of Tradition”, proiect desfăşurat în colaborare cu ISISS Cicognini Rodari din Prato, Italia. Proiectul vizează în principal dezvoltarea abilităţilor de comunicare jurnalistică în rîndul elevilor, în scopul de a promova multiculturalitatea şi plurilingvismul.

Printre obiectivele proiectului se numără: dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză şi limba maternă a partenerilor, familiarizarea cu şi promovarea diverselor tradiţii şi obiceiuri ale partenerilor, dezvoltarea competenţelor IT, atît pentru elevi, cît şi pentru profesori, dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă, dezvoltarea simţului estetic şi artistic şi transferul în practică al cunoştinţelor teoretice dobîndite de elevi.

Perioada derulării proiectului este 01.09.2011-31.08.2013, în echipele de proiect fiind deja înscrişi aproximativ 150 de elevi la: documentare, jurnalism, IT, handmade, dicţionar, fotografie, traduceri. Copiii şi profesorii au început deja lucrul la produsele proiectului, cum ar fi: Revista ROOTS, în care vor fi prezentate tradiţiile vechi, atît din Italia, cît şi din România; site-ul proiectului; dicţionarul român-italian-englez; un calendar;  expoziţia de produse handmade şi, mai ales, baza de documentaţie folosită în cadrul proiectului.

O activitate a proiectului, pe care cu toţii o aşteaptă, este reprezentată de cele două mobilităţi. În luna aprilie a anului 2012, 20 de elevi ai ISISS Cicognini Rodari, însoţiţi de profesorii lor coordonatori, sunt aşteptaţi la Colegiul Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ, urmînd ca – în aprilie 2013 – 20 de elevi de la CNI, împreună cu echipa de profesori, să meargă în Italia, la şcoala parteneră. Elevii participanţi sunt încîntaţi şi de cursul de iniţiere în limba italiană pentru elevii români, respectiv de iniţiere în limbă română pentru elevii italieni. (A.B.)