La Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” – Proiectul „Şcoală în producţie” finalizat

La Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” s-a finalizat la începutul acestei luni implementarea proiectului „Şcoală în producţie”, finanţat din Fonduri Structurale Europene, prin POSDRU 2007- 2013, Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, derulat în parteneriat cu SC Ferominvest SRL şi SC S&B Comp SRL.

Rezultatele atinse la finalul implementării proiectului au fost următoarele:

– Efectuarea stagiilor de pregătire practică comasată la agenţii economici parteneri a grupului ţintă de 100 de elevi de la domeniile textile -pielărie şi mecanică;

– Achiziţionarea de echipamente de lucru pentru elevii care participă la stagiile de pregătire practică ;

– Achiziţionarea de cărţi de specialitate pentru elevii care participă la stagiile de pregătire practică de la domeniile textile – pielărie şi mecanică;

– Elaborarea CDL-urilor în colaborare cu agenţii economici parteneri.

– Selectarea şi formarea tutorilor din cadrul personalului agenţilor economici.

Proiectul, ce a demarat la 1 septembrie 2009 şi s-a finalizat la începutul lunii noiembrie a.c., a avut în spate o echipă de implementare  experimentată formată din echipa de management: manager proiect – prof. Lupei Emilia, asistent manager –  prof. Paleu Mariana, coordonator proiect, prof. Istrate Monica, responsabil financiar – ec. Căldare Irina, consilier juridic – Maxim Loredana. Lor li se adaugă echipa de experţi pe termen lung specialiştii în instruire practică –  prof.Dunăre Liliana şi prof. Agafiţei Ana Maria, secretar – Onu Maria, contabil – Buzatu Floarea şi echipa de experţi pe termen scurt, autorii de CDL: Budur Eleonora şi Dunăre Liliana.

Proiectul este un model de bune practici în desfăşurarea instruirii practice ce ar merita să fie reiterat la nivel naţional măcar pentru colegiile de profil tehnic.

A.B.