Parteneriate Comenius între şcoli din Suedia şi Neamţ

Şcolile nemţene au oportunitatea de a realiza parteneriate cu unităţi de învăţămînt suedeze, în baza unor proiecte ce pot fi depuse la apelul din februarie, anul viitor, al subprogramului comunitar Comenius, Măsura Comenius Multilateral Project.

Iniţiativa vine din partea Departamentului pentru Educaţie (D.E.) al oraşului Filipstad din Suedia care a trimis o scrisoare de intenţie Biroului de Reprezentare  al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, aceasta fiind retransmisă Consiliului Judeţean Neamţ. D.E. suedez precizează că „oraşul Filipstad este în mod particular interesat de propunerile care au ca scop dezvoltarea noilor metode privind folosirea computerelor şi a mijloacelor tehnologiei informaţiei şi comunicării  (TIC), ca instrumente pedagogice în şcoala primară şi secundară.

Municipalitatea Filipstad este situată în sud-vestul Suediei, avînd o populaţie urbană de 6.000 de locuitori şi una limitrofă de 10.500, cele mai importante sectoare dezvoltate în oraş fiind industria alimentară şi ingineria. În Filipstad funcţionează două universităţi, una specializată pe minerit, inginerie Civilă, metalurgie şi tehnologia materialelor, iar cea de-a doua pentru pregătirea tehnicienilor silvici.

Cît priveşte interesul manifestat de Primăria Filipstad pentru acest tip de proiecte multilaterale Comenius, în scrisoarea de intenţie se specifică faptul că în acest moment municipalitatea pune la dispoziţia fiecărui elev începînd din clasa a VI-a ( de la 12 ani), cîte un calculator, totodată asigurînd accesul la un PC şi cadrelor didactice din şcolile seundare locale, din această perspectivă existînd interesul pentru sporirea oportunităţilor în utilizarea calculatorului ca instrument educaţional.

 

Angela BRUDARU