O nouă experienţă în cercetarea postdoctorală: Université Catholique de Louvain

În calitate de beneficiar al unei burse de excelenţă în vederea efectuării unui stagiu de cercetare postdoctorală, oferită de Wallonie-Bruxelles International (WBI) la Université Catholique de Louvain, am avut şansa de a experimenta ceea ce înseamnă o astfel de activitate într-o instituţie occidentală de prestigiu şi înaltă ţinută academică.

Wallonie-Bruxelles International reprezintă o autoritate publică responsabilă cu relaţiile internaţionale ale Waloniei. Din anul 1996, cînd cele două entităţi federale francofone (Comunitatea franceză din Regiunea Valonă a Belgiei şi Comisia Comunităţii franceze din Bruxelles) au semnat acorduri de cooperare privind reorganizarea relaţiilor internaţionale, Wallonie-Bruxelles International asigură o vizibilitate optimă prin prezenţa sa în domeniul internaţional. Aceste relaţii bilaterale urmăresc obiective precum sprijinirea creativităţii (culturale, economice, sociale) în Vallonie-Bruxelles, care să contribuie la dezvoltarea regiunii, promovînd exemplele de bune practici ca entităţi cu capacitatea de acţiune internaţională, admiterea valorilor şi intereselor tuturor părţilor pentru a îmbunătăţi abilităţile lor într-un spirit de cooperare reciprocă.

Cea mai veche şi prestigioasă universitate de limbă franceză din Regatul Belgiei, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, a fost întemeiată în anul 1425, fiind una dintre primele instituţii de acest fel din Sfîntul Imperiu Roman de naţiune germană. Pînă în anul 1825, limba de instruire a fost latina. În momentul de faţă, la universitate îşi fac studiile circa 22 mii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi din Belgia şi din întreaga lume. Aici sunt aprofundate studiile de teologie în dialog cu filosofia şi ştiinţile umaniste.

 În cadrul universităţii funcţionează şapte facultăţi (teologie, filosofie, drept, ştiinţe economice, sociale şi politice,  management, litere şi filosofie, psihologie şi ştiinţele educaţiei). La Facultatea de Teologie sunt foarte mulţi studenţi străini, în special în ciclurile doi şi trei (master şi doctorat), pe linia franceză. Facultatea are în derulare diverse parteneriate cu alte universităţi şi instituţii precum: Universitatea din Leuven (Belgia), Strasbourg (Franţa), San Paulo (Brazilia), Kaslik (Liban), Iaşi (România).

Cu o vastă bibliotecă, pe domeniile: studii umaniste, teologie, arte plastice, filologie, drept, filosofie, istorie, psihologie, economie şi ştiinţe politice, la care se adaugă centrul de informare şi documentare, secţia de carte rară, manuscrise, multimedia etc., universitatea oferă celor interesaţi o plajă diversificată pentru studiu şi cercetare.

În cadrul universităţii funcţionează Institutul de Religie, Spiritualitate, Cultură şi Societate (RSCS), al cărui preşedinte este profesorul Jean-Pierre Delville.

Obiectivul principal al Institutului este de a consolida echipele de cercetare şi de a reuni persoane care studiază teme teologice, abordîndu-le din mai multe perspective: istorice, filologice, filozofice, juridice, literare, artistice, sociologice, antropologice, psihologice, şi didactice. Prin unirea acestor forţe diferite şi crearea unui cadru de cercetare de înaltă ţinută academică, institutul este unic în lumea cercetărilor umaniste de astăzi.

Creată în anul 1999, şcoala doctorală are un caracter interdisciplinar, cercetarea ştiinţifică fiind una de cea mai înaltă calitate, dinamică şi deschisă spre ceea ce este nou în toate domeniile. Programul de doctorat are în prezent peste 50 de doctoranzi din patru continente şi 20 de naţiuni diferite. Doctoranzii au posibilitatea de a participa în proiecte de cercetare dezvoltate de către profesorii de la Facultatea de Teologie şi de la Institutul de Religie, Spiritualitate, Cultură şi Societate.

Disciplinele de învăţămînt şi cercetare din domeniul teologiei variază de la reflecţia adîncă asupre credinţei creştine şi etică, la studiul aspectelor referitoare la practica bisericii creştine, prin studiul surselor (Sfînta Scriptură, Părinţii Bisericii şi istoria creştinismului) şi al limbilor ebraică, greacă şi latină. În plus, faţă de programele de studii care conduc la obţinerea unei diplome acordate de Comunitatea franceză din Belgia, facultatea permite studenţilor să se dedice misiunii creştine, devenind clerici.

Facultatea de Teologie încearcă să stabilească numeroase contacte internaţionale în domeniul educaţiei şi cercetării. Periodic, cadre didactice de pe alte continente participă la manifestările ştiinţifice organizate aici stimulînd dialogul intercultural. La nivel european, sunt avute în vedere noi colaborări pentru a permite o mai mare mobilitate şi o mai bună înţelegere reciprocă. În acest context, reţeaua THEODOC constituie o legătură importantă între francofonii diferitelor facultăţi.

Dr. Mihai FLOROAIA –

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN