Parteneriat european

În perioada 2011-2013, la Casa Corpului Didactic Neamţ, se desfăşoară un parteneriat pentru învăţare Grundtvig, New E-Learning Platform for Adult Education, NELPAE. www.nelpae.ro

Coordonatorul international de proiect este Asociaţia Culturală Europea Vaslui – România, iar partenerii sunt: Obrtnicka komora Zagreb Udruzenje obrtnika grada Zagreba – Zagreb, Croatia, Kastamonu Il Milli Egitim Müdürlügü – Kastamonu Turkey, Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti from Frosinone Italy, Agrupamento de Escolas de Vialonga Vialonga, Portugal, Dier Kärntner Volkshochschulen Klagenfurt Austria, Towarzystwo Milosników Kujaw Radziejow Poland, Casa Corpului Didactic – Neamţ România.
Obiectivul general al proiectului este promovarea unei dimensiuni europeane a educaţiei adulţilor.
Prin acest proiect, partenerii şi-au propus realizarea unor noi alternative IT în educaţia adulţilor, învăţarea limbilor străine prin intermediul unei platforme, implementarea platformei in toate instituţiile implicate în proiect
Produsele finale vor fi: o metodologie de folosire a platformei e-learning, cu versiuni şi instrumente adaptate la nevoile fiecărei instituţii implicate; un software special de internet; o versiune a platformei, comună pentru toţi partenerii şi realizată în comun, care conţine cursuri pentru învăţarea limbilor străine (franceză, engleză, spaniolă); cursuri on-line de limbi străine (franceză, engleză, spaniolă) pentru nivelurile de educaţie a adulţilor-A1-A2-B1.
Prima reuniune de proiect a avut loc ţn perioada 12-14 octombrie 2011 la Vaslui şi în perioada 15-17 octombrie 2011 la Piatra-Neamţ.
La Vaslui, partenerii au participat la un Seminar Internaţional „NELPAE – Web 2.0 in creating a friendly e-learning alternative for adult education”, la o emisiune TV, la postul local de televiziune TVT Vaslui.
La Casa Corpului Didactic Neamţ , partenerii au participat la sesiunile de formare şi workshopurilor prevăzute în program. Workshopurile şi sesiunile de formare au prevăzut:
– Utilizarea celor mai eficiente instrunente/metode de comunicare între parteneri, în cadrul proiectului;
– Prezentare generală a celor trei platforme cu care se va lucra în proiect;
– Modul de realizare a suporturilor de curs;
– Implementarea unui system certificate pentru validarea procesului de învăţare;
– Formare pe platforma NELPAE 3
– Crearea itemilor de evaluare;
– Metode şi procedee de învăţare a adulţilor;
– Crearea unor planuri de învăţare;
– Evaluarea noilor competenţe;
– Evaluarea reuniunii;
– Planificarea reuniunii viitoare de proiect;
– Discuţíi cu privire la sarcinile fiecărui
– partener.
Următoarea reuniune din proiect se va desfăşura la Obrtnicka komora Zagreb Udruzenje obrtnika grada Zagreba – Zagreb, Croatia, în luna iulie 2012.
The Comenius Multilateral project „Architeaching” is a Life Learning Partnership which has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author , and the commission connot be held responsible for any use which. may be made of the information contained therein.

Profesor metodist Elena-Roxana IRINA
Casa Corpului Didactic Neamţ