The Energy Way

A path connecting cultures, a link forging Europe’s stakes, a step to an European
sustainable citizenship 2010-2012

Proiect cîştigat de Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 5 Piatra Neamţ, România
Proiect Comenius de parteneriat Şcolar multilateral cu şcoli din Italia, Polonia, Slovacia şi Franţa, finanţat de Comisia Europeană prin programul LLP-Longlife Learning de învăţare pe tot parcursul vieţii

 

Obiectivele proiectului:
* Elevii vor înţelege cum se transformă energia de la diferite surse, pînă la consumator;
* Să-şi îmbunătăţească abilităţile de scriere, vorbire şi citire în limba engleză, limba proiectului;
* Să cunoască şi să înveţe despre istoria, cultura, tradiţiile diferitelor ţări din Europa;
* Să promoveze munca în echipă şi cooperarea cu colegi de vîrste diferite şi cu profesorii din echipa de proiect;
Proiectul cuprinde mai multe etape de lucru la diferite teme de studiu şi promovarea rezultatelor acestor workshopuri în mobilităţi cu profesori şi elevi la şcolile partenere:

– Noiembrie 2010 Polonia, Bydgoszcz
– Aprilie 2011 Italia, Milano

Am asistat la un concert la SCALA din MILANO, am admirat celebrul Dom cu sute de turnuleţe şi statui, am mers pe urmele lui Leonardo da Vinci admirînd peisaje uluitoare din Portofino, la Marea Ligurică.

– Septembrie 2011 România, Piatra Neamţ
– Noiembrie 2011, Slovacia, Galanta
– Aprilie 2012, Franţa, Lyon

Obiecte din curriculum utilizate în proiect:
Educaţia pentru mediu, Biologie, Fizică (Electricitate), Geografie, Istorie, Managementul turismului
Ce este Comenius?
Comenius este o componentă a programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii- Lifelong Learning, finanţat de Comisia Europeană, ce se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar . Numele proiectului vine de la filozoful şi pedagogul ceh Jan Amos Comenius (Komenski) ce s-a ocupat toată viaţa de perfecţionarea metodelor pedagogice. Este considerat părintele educaţiei moderne, organizarea elevilor în clase pe grupe de vîrstă, curricula obligatorie fiecărui ciclu, precum şi necesitatea educaţiei timpurii a preşcolarilor i se datoreză. În semn de omagiu adus studiilor lui de pedagogie aplicată, Comisia Europeană a numit această componentă a Învăţării pe tot parcursul vieţii Comenius.
Şcoala cu clasele I-VIII Nr 5 din Piatra Neamţ are o echipă de proiect formată din 6 profesori şi 30 elevi selectaţi după un serios interviu în limba engleză. Proiectul ENERGY WAY are ca obiectiv principal aflarea drumului cultural şi al energiei de la producere la consumator, în fiecare ţară parteneră. Şcoala Nr.5 din Piatra Neamţ a propus partenerilor de proiect o săptămînă de activităţi diverse, reprezentative şi atractive:
Vizitarea Colegiului Naţional „Petru Rareş”, laboratorul astronomic şi cel de fizică chimie, discuţii pentru un viitor parteneriat;

Vizitarea Şcolii Nr.5 din Piatra Neamţ, şi asistarea la ore de istorie, biologie, matematică, ţinute în limba engleză (CLIL);

Spectacol cultural de cîntece şi dansuri populare susţinut de preşcolarii Grădiniţei Nr.12 şi elevii Şcolii Nr. 5 în colaborare cu Liceul de Artă „Victor Brauner”;
Vizită de studio la Hidrocentrala D Leonida şi Lacul Bicaz;
Vizita de studiu Cetatea Neamţului, Mănăstirea Neamţ, Observatorul astronomic şi muzeul de istorie Suceava;
Vizită de studiu Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică.
Elevii din cele 5 ţări participante la proiect au comunicat în limba engleză despre pasiunile şi subiectele de interes comun, diferenţele culturale, lingvistice şi de mentalitate dintre ţări, astfel legîndu-se prietenii şi ivindu-se noi idei pentru o viitoare cooperare.
În activităţile proiectului precum prelucrarea datelor tehnice sau rezolvarea chestionarelor au lucrat împreună atît elevi cît şi profesori de diferite discipline, astfel dezvoltîndu-se competenţe de lucru în echipă şi de comunicare în limbi străine precum engleză, franceză sau italiană, fiind atinse obiectivele propuse.
Încîntaţi de tradiţii, de oameni şi de varietatea peisajelor, cei mai mulţi elevi au promis să se întoarcă cît de curînd în România. Comunicăm frecvent pe facebook cu cei din Italia, Franţa, Slovacia ţi Polonia, amintindu-ne de clipele frumoase petrecute împreună şi făcînd planuri pentru următorul proiect menit să ne aducă din nou împreună. Toate mesajele primite de la elevii care au vizitat România şi au dansat în hora prieteniei conţin un sincer „I miss you, România!”

Prof. Mariana ROŞANU – coordonator proiect