Schimb cultural european

În intervalul 30 mai – 3 iunie 2011, la Şcoala cu clasele I-VIII Oanţu, comuna Pîngăraţi, a avut loc ultima reuniune din proiectul multilateral Comenius Multimedia     E-Platform for the democratic learning of the foreign languages, din cadrul programului Lifelong Learning, derulat în perioada 2009 – 2011.

Obiectivele acestui proiect sunt: promovarea educaţiei europene interculturale bazată pe învăţarea limbilor străine (franceză, engleză, italiană şi spaniolă), aplicarea intensivă a noilor tehnologii (prin crearea unei platforme comune de e-learning pentru instituţiile în parteneriat, destinate elevilor cu vîrste cuprinse între 6 şi 15 ani) şi facilitarea interdisciplinarităţii ca modalitate de a obţine cunoştinţe la nivel european şi global (prin utilizarea intensivă a noilor tehnologii, a cunoştinţelor de informatică, a tehnicilor, cunoştinţelor de literatură, limbi străine studiate). Un alt obiectiv este acela de a crea o alternativă de învăţare, care poate fi aplicată în învăţămîntul la distanţă sau cu frecvenţă redusă.

Partenere în derularea activităţilor proiectului sunt unităţi de învăţămînt din patru ţări europene: Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui – România (coordonatorul proiectului), Şcoala de Arte şi Meserii Pîngăraţi, Structura Oanţu – Neamţ, România, EB 2,3 de Vialonga School – Portugalia, Scuola Secondaria 1 grado „Luigi Pietrobono”– Frosinone-Italia, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becinskiego – Radziejow-Polonia.

În cele şase zile petrecute în România, s-a stabilit un program al desfăşurării activităţilor de comun acord cu  echipele din celelalte şcoli participante. Întîlnirea a debutat cu un program artistic (folclor românesc autentic, cîntece şi dansuri din repertoriul internaţional) susţinut de elevii Şcolii cu clasele I-VIII Oanţu. Din partea comunităţii locale, au participat domnul primar şi domnul viceprimar ai comunei.

 Programul de lucru pe platforma proiectului a început cu o analiză a cursurilor de limbă spaniolă, fiind verificate testele şi conţinutul materialelor incluse pe platformă. Toate produsele finale ale acestei reuniuni de lucru au fost prezentate şi analizate. Manualul de bune practici şi suportul de curs pentru profesori, precum şi conţinutul platformei (manualele e-learning pentru învăţarea limbilor străine) au fost pregătite pentru publicarea în format letric şi pe suport electronic.

Postul local de televiziune TeleM & Prima TV Neamţ a realizat o emisiune în care coordonatorii din ţările partenere au prezentat ceea ce a însemnat proiectul pentru şcolile din care provin. Vizitarea instituţiei noastre de învăţămînt a prilejuit şi comparaţia privind nivelul dotării materiale al unităţilor din ţările partenere.

Echipa portugheză a fost foarte impresionată de istoria României, savurînd cu adevărat prezentarea făcută de către domnul prof. dr. Dorin Ciprian Nicola, directorul Muzeului de Istorie şi de ceea ce reprezintă Cetatea Neamţului pentru trecutul românesc. Echipajul din Italia a fost marcat de ceea ce înseamnă o slujbă ortodoxă, la Mănăstirile Pîngăraţi şi Văratec, iar echipa din Polonia a apreciat în mod deosebit peisajul mirific românesc, în cadrul excursiilor la Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Barajul de la Bicaz etc.

Proiectul ne-a deschis noi porţi spre ceea ce înseamnă Europa şi educaţia europeană, încheindu-se aşa cum toţi ne-am fi dorit, devenind foarte buni prieteni, nişte prieteni de suflet, mărturie fiind lacrimile colegilor din Portugalia în momentul plecării.

Valoarea adăugată ca urmare a derulării proiectului provine din caracterul poliglot al platformei care urmăreşte formarea unora dintre cele mai importante aspecte ale  viitorilor cetăţeni europeni: plurilingvismul, deschiderea culturală şi receptivitatea pentru noi idei şi tehnologii noi.

Elevii noştri s-au dovedit a fi foarte buni organizatori, foarte buni ghizi, români ospitalieri şi prieteni de nădejde, legînd strînse prietenii cu elevii din toate ţările participante, în special cu cei din Portugalia şi din Polonia.

Considerîăm că proiectul a avut un real succes, atît în rîndul elevilor români care s-au implicat mult în realizarea platformei, dar mai ales în promovarea imaginii României în lume, ca un stat cu Oameni, în adevăratul sens al cuvîntului, cu tradiţii, cu folclor minunat, cu aşezări de vis şi locuri binecuvîntate de Dumnezeu. Ne-au rămas la suflet cuvintele colegilor portughezi, care la întrebarea „Ce limbă aţi dori să învăţaţi?” şi „În ce ţară v-ar plăcea să vă mutaţi?” au răspuns în acelaşi timp „româna” şi…  „în România”.

Doi ani de muncă îşi arată roadele, doi ani în care elevii Şcolii Oanţu, împreună cu echipa de proiect, formată din Mîţă Doina, Corfu Vasile, Perju Viorel şi Roxana Irina au lucrat permanent pentru ca totul să fie la superlativ. Nu aş putea încheia succinta prezentare fără a expune mesajul colegei noastre din Portugalia, care exprimă totul: împlinire.

“I just want to thank you for your kindness and hospitality during the last week. Everything was great, everything was extremely organized. Thank you so so much! I loved this week. I won’t forget all that I saw and all that I felt. We have a poet, Fernando Pessoa, who wrought something like this: we can’t evaluate things for the time they last, only for the intensity that we had lived them. That’s why there are unforgettable moments, inexplicable things and incomparable people. So… Thank you! You all have a nice and shiny place in my heart!!!… Than you, from all my heart. I hope to see you again some day.” (Cristina Fonseca).

Prof. Elena-Roxana IRINA

 Casa Corpului Didactic Neamţ