Specii invazive din România de interes pentru U.E.

Expoziţia itinerantă Specii invazive din România de interes pentru U.E. aduce în atenţia publicului vizitator problema speciilor de plante şi animale invazive sau cu potenţial invaziv, semnalate pe teritoriul ţării, ce prezintă interes şi la nivel european. Prin intermediul materialelor infografice şi a biogrupelor din expoziţie, se prezintă informaţii referitoare la originea speciilor invazive, căile de pătrundere în flora şi fauna României, habitatele invadate şi impactul acestora asupra biodiversităţii autohtone, sănătăţii oamenilor şi economiei.

Materialele infografice au fost concepute în cadrul proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea şi gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, implementat de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti.

Expoziţia a fost concepută şi realizată de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea în colaborare cu Universitatea din Bucureşti.

Sunt prezentate, de asemenea, platformele ce pot fi accesate de public pentru semnalarea speciilor alogene invazive observate în jurul locuinţelor/localităţilor sau în natură.

Expoziţia se doreşte a fi un mijloc de informare şi educare a publicului privind cunoaşterea şi prevenirea răspândirii speciilor alogene invazive, precum şi de încurajare a participării voluntare a acestuia la monitorizarea şi acţiunile de eradicare a acestor specii.

Expoziţiei a fost deschisă pe 3 martie 2023, la sediul Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra-Neamţ. Şi va putea fi vizitată până pe 30 aprilie 2023. (Comunicat de presă)

Red.