Burse profesionale pentru ucenici

S-a dat undă verde pentru acordarea bursei profesionale elevilor-ucenici, adică acelora care urmează cursuri la clasele profesionale. „Bursa are valoarea lunară de 200 de lei, iar în judeţul Neamţ avem 17 clase profesionale în diferite unităţi de învăţământ liceal tehnologice, care totalizează 414 elevi”, ne-a informat Elena Laiu, inspector general şcolar adjunct al judeţului. „Toţi aceşti elevi vor beneficia de această bursă profesională, care pentru luna noiembrie a fost de 500 de lei, deoarece se acordă retroactiv pentru jumătate din luna septembrie, lunile octombrie  şi noiembrie integral”.

Bursa se acordă în baza unei cereri pe care elevii-ucenici trebuie să o depună la secretariatul liceului la care învaţă. Data limită până la care s-au primit aceste cereri pentru anul în curs a fost de 23 noiembrie. Bursa profesională se acordă tuturor elevilor, indiferent de venituri şi de mediul de provenienţă, pe parcursul întregului an şcolar, inclusiv pe perioada pregătirii practice şi a pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a competenţelor profesionale.

Acordarea bursei profesionale va putea fi suspendată pe diferite perioade ca o formă de sancţiune: în cazul în care elevul ucenic înregistrează mai mult de zece absenţe nemotivate, se suspendă o lună, pentru mai mult de 20 de absenţe nemotivate, ori pentru scăderea notei la purtare sub 7 – pe trei luni, iar în cazul acumulării a peste 40 de absenţe nemotivate, bursa se suspendă şase luni. Regulamentele interne de la multe unităţi de învăţământ nemţene prevăd exmatricularea celor care înregistrează peste 40 de absenţe, caz în care elevul nu mai primeşte bursa. Bursa profesională nu poate fi cumulată cu bursa socială prin programul „Bani de liceu”, iar elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de bursă profesională pentru anii de studiu pe care îi repetă cu excepţia cazurilor de prelungire a studiilor din motive medicale.

 

A. BRUDARU