Examenele verii – BACALAUREATUL 2023

Rezultatele finale la nivel naţional

În urma soluţionării contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2% pe ansamblul tuturor promoţiilor (de la 72,8% la 75%), fiind aproximativ la acelaşi nivel cu procentul din sesiunea iunie – iulie 2022 (75,2%).

Rezultatele finale obţinute de absolvenţii studiilor liceale la probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2023) au fost afişate astăzi, 7 iulie, pe site-ul dedicat (ora 10:30).

După evaluarea contestaţiilor, se înregistrează 94.004 candidaţi promovaţi, cu 2.758 de candidaţi mai mult, comparativ cu rezultatele iniţiale (91.246 de candidaţi). Astfel, din totalul celor 125.352 de candidaţi prezenţi (111.253 din promoţia curentă + 14.099 din promoţiile anterioare) au promovat 89.555 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 4.449 din promoţiile anterioare.

Rata cumulată de promovare (toate promoţiile) este 75% (75,2% – prima sesiune a anului trecut, respectiv 69,8% – rată de succes în anul 2021).

Pentru promoţia curentă, rata de reuşită este 80,5%, în creştere uşoară faţă de anul trecut (80%) şi superioară cu aproape 5% faţă de sesiunea de vară a anului 2021. Pentru promoţiile anterioare, procentul este în uşoară scădere (31,6%), comparativ cu anul trecut (32,1%), dar superior celui din anul 2021 (30,2%). Au fost declaraţi respinşi 31.278 de candidaţi.

76 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10 (acestora li se adaugă 2 candidaţi din sesiunea specială, aşadar 78 de candidaţi în total).

Au fost depuse 54.632 de contestaţii (55.980 de contestaţii în sesiunea similară a anului 2021, respectiv 49.115 contestaţii în anul 2022), dintre care 26.184 de contestaţii la proba E)a), 488 de contestaţii la proba E)b), 13.385 de contestaţii la proba E)c) şi 14.575 de contestaţii la proba E)d). După evaluarea lucrărilor contestate, au fost modificate notele pentru 51.646 de lucrări.

Rezultate finale în Neamţ

La nivelul judeţului Neamţ, rata cumulată de promovare după etapa de soluţionare a contestaţiilor a crescut la 78,01%, înainte de contestaţii fiind de 76,04%. Pentru promoţia curentă, rata de promovare după soluţionarea contestaţiilor este de 81,9%, fata de 80% înaintea contestaţiilor.

La proba E.a) – Limba şi literatura română au fost depuse 782 de contestaţii, pentru 545 de candidaţi nota obţinută după contestaţii fiind mai mare. Pentru 61 de candidaţi nota a rămas nemodificată, iar pentru 176 de candidaţi nota obţinută a scăzut. Cea mai mare creştere a fost de 2,05 puncte, iar cea mai mare descreştere a fost de 1,15 puncte.

La proba E.c) – Proba obligatorie a profilului, au fost depuse 298 de contestaţii, pentru 170 de candidaţi nota obţinută după contestaţii fiind mai mare. Pentru 31 de candidaţi nota a rămas nemodificată, iar pentru 97 de candidaţi nota obţinută a scăzut. Cea mai mare creştere a fost de 1 punct (la disciplina istorie), iar cea mai mare descreştere a fost de 1,45 puncte (la disciplina istorie).

La proba E.d) – Proba la alegere a profilului şi specializării, au fost depuse 375 de contestaţii, pentru 239 de candidaţi nota obţinută după contestaţii fiind mai mare. Pentru 23 de candidaţi nota a rămas nemodificată, iar pentru 113 candidaţi nota obţinută a scăzut. Cea mai mare creştere a fost de 2,25 puncte (la disciplina Biologie), iar cea mai mare descreştere a fost de 0,95 puncte (la disciplina Geografie).

După soluţionarea contestaţiilor, în judeţul Neamţ sunt 3 candidaţi care au obţinut media 10, faţă de 2 candidaţi înainte de contestaţii.

Situaţia numerică a candidaţilor care au obţinut nota 10 la fiecare dintre probe s-a îmbunătăţit după soluţionarea contestaţiilor, după cum urmează:

• 8 candidaţi au obţinut nota 10 la proba de Limba şi literatura română (7 candidaţi înainte de contestaţii);

• 159 de candidaţi au obţinut nota 10 la proba obligatorie a profilului (149 de candidaţi înainte de contestaţii);

• 113 candidaţi au obţinut nota 10 la proba la alegere a profilului la specializări (111 candidaţi îna­inte de contestaţii).

NOTĂ – Pentru sesiunea august-septembrie 2023 a examenului naţional de bacalaureat, înscrierea candidaţilor se va realiza în perioada 17-24 iulie 2023.

Echivalarea/recunoaşterea/ evaluarea competenţelor lingvistice digitale se va realiza în perioada 7-11 august 2023.

Probele scrise ale examenului se vor susţine după următorul calendar:

• 16 august 2023- Limba şi literatura română, proba E.a);

• 17 august 2023- Proba obligatorie a profilului, proba E.c);

• 18 august 2023- Proba la alegere a profilului şi specializării, proba E.d);

• 21 august 2023- Limba şi literatura maternă, proba E.b).

În data de 25 august 2023, pană la ora 12,00, se vor afişa rezultatele la probele scrise, iar în intervalul orar 12,00-18,00 pot fi depuse contestaţii. În perioada 25-28 august 2023 vor fi soluţionate contestaţiile, iar în data de 29 august 2023 se vor afişa rezultatele finale ale celei de a doua sesiuni a examenului naţional de bacalaureat 2023.

Red.