Formarea profesională a cadrelor didactice…

În contextul schimbărilor profunde şi rapide care caracterizează societatea contemporană sunt revoluţionate toate domeniile, inclusiv cel educaţional. Noua pedagogie „centrată pe elev” trebuie să ţină cont de posibilităţile reale ale acestuia de a performa într-o societate complexă şi imprevizibilă, precum cea a secolului XXI. Astfel, simpla transmitere de cunoştinţe nu mai este un scop în sine, ci doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competenţe. Pentru ca orientarea spre competenţe să aibă succes, dezvoltarea abilităţilor de viaţă este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilităţi, elevii nu reuşesc să transfere către viaţa reală şi să utilizeze efectiv cunoştinţele pe care le dobândesc în mediul şcolar. Abilităţile reprezintă ingredientul esenţial ce le permite transpunerea cunoştinţelor în comportamente şi în atitudini.

Pe 2 octombrie 2015, la Casa Corpului Didactic Neamţ (Corp B) s-a desfăşurat Seminarul de exemple şi bune practici cu prilejul încheierii proiectului Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe cheie relevante la elevi (POSDRU /157/1.3/S/ 137603) derulat de Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dâmboviţa şi Casa Corpului Didactic Neamţ. La activitate au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, ai Casei Corpului Didactic Neamţ, formatori, monitori şi cadre didactice din grupul ţintă, beneficiare ale proiectului.

În perioada februarie – octombrie 2015, în judeţul Neamţ au avut loc sesiunile de formare, sub coordonarea doamnei prof. Lăcrămioara Secară, sesiuni de care au beneficiat peste 200 de cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar provenite de la unităţile de învăţământ din mediul rural ale judeţului. Formatorii, selectaţi din judeţele Bacău, Neamţ şi Vrancea, au desfăşurat activităţile de formare în mai multe serii şi locaţii din judeţ: Casa Corpului Didactic Neamţ, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca, Liceul Tehnologic, „Vasile Conta” Tg. Neamţ şi Colegiul Tehnic, „Miron Costin” Roman.

Obiectivul proiectului a fost realizat prin dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 1600 de cadre didactice din mai multe judeţe prin participarea la două cursuri acreditate: Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic (60 de ore) şi Relaţia şcoală – părinţi – comunitate în învăţământul preprimar şi primar (60 ore). Absolvenţii au obţinut, pe lângă atestatul de formare profesională şi câte 800 lei subvenţie pentru participare.

În învăţământul preşcolar şi primar, importanţa formării cadrelor didactice în scopul centrării pe dezvoltarea competenţelor la elevi constă în:

* nevoia identificării problemelor comportamentale, sociale, emoţionale şi de învăţare ale copiilor;

* acordarea sprijinului în conformitate cu cerinţele şi nevoile fiecărui copil;

* întărirea şi dezvoltarea independenţei, responsabilităţii;

* acomodarea şi familiarizarea mai uşoară a preşcolarilor la cerinţele grădiniţei şi pregătirea pentru şcoală şi viaţă;

* crearea şi implementarea unor programe educaţionale de prevenţie şi intervenţie în perioada timpurie.

Se evidenţiază din ce în ce mai mult nevoia de facilitare a procesului de pregătire pentru viaţă, de adaptare a preşcolarilor şi a şcolarilor la cerinţele instituţiei (grădiniţă sau şcoală), dar şi la nevoile individuale. De aici rezultă rolul important pe care îl au cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar în dezvoltarea unor programe educaţionale de intervenţie în formarea competenţelor generale şi specifice.

Considerăm că proiectul Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe cheie relevante la elevi a constituit o oportunitate fructificată riguros de către beneficiari în contextul dezvoltării durabile şi al implementării unui sistem educaţional centrat pe formarea competenţelor la elevi.

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA,

responsabil monitorizare Proiect POSDRU /157/1.3/S/ 137603