„Să ştii mai multe, să fii mai bun”, prin Junior Achievement România

Educaţia, prin conţinut şi obiective, trebuie să vină necontenit în întâmpinarea exigenţelor mereu sporite ale evoluţiei vieţii sociale. Problematica lumii contemporane a impus ca educaţia să răspundă noilor exigenţe prin lărgirea şi îmbogăţirea conţinutului, dar şi printr-o serie de înnoiri în conceperea şi realizarea demersului educaţional. Astfel au apărut noi tipuri de conţinuturi, cunoscute sub denumirea generică de Noile educaţii, care reprezintă cel mai pertinent răspuns al sistemelor educative la problematica lumii contemporane, de natură politică, ecologică, economică, sanitară, demografică s.a.

Misiunea Junior Achievement România este să formeze tinerele generaţii pentru a reuşi în economia de piaţă, să încurajeze iniţiativa, profesionalismul şi dezvoltarea unor competenţe esenţiale pentru viaţa personală şi profesională. Se urmăreşte responsabilizarea elevilor prin dezvoltarea un comportament social activ si sustenabil, adecvat unei lumi în schimbare. Programele răspund necesităţilor concrete din economia locală, dar şi globală.
JA România reprezintă un model de bună practică internaţională prin aplicarea cu succes a parteneriatului public-privat, încurajând implicarea comunităţii de afaceri în educaţie, la clasă, prin organizarea de competiţii şi evenimente naţionale şi internaţionale, şi derularea de programe de educaţie antreprenorială, economică, financiară,de orientare şi consiliere profesională learning by doing în şcoli.

Programele JA pot fi derulate în toate instituţiile de învăţământ publice şi private din România şi pot fi implementate atât ca CDS (curriculă la decizia şcolii), cât şi sub alte forme (extra-curricular, cerc, consiliere, dirigenţie, şcoală după şcoală, auxiliar la cursurile obligatorii).

Astfel, în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, elevii clasei a III-a C, de la Şcoala Gimnazială nr 1, Bicaz, în baza unor acorduri de implementare, au participat la programul Job Shadow Day şi la activitatea Cheia succesului, oferite de JA România.

Elevii au petrecut o zi în „umbra” unuia dintre părinţi, pentru a înţelege mai bine responsabilităţile de la locul de muncă al părintelui şi a avea o experienţă concretă care să fie utilă şi pentru viitorul lor profesional. Susţinând Job Shadow Day, părinţii au oferit oportunitatea apropierii şcolii de familie şi comunitate, adăugând valoare educaţiei pentru orientarea profesională a tinerilor, prin facilitarea accesului lor la experienţa în mediul business şi prin exemplul personal, ca model de reuşită în profesie. Instituţiile gazdă au fost OCPI Neamţ -BCPI Bicaz, Biserica Parohială Izvorul Muntelui, Judecătoria Bicaz, CAR Bicaz, Administraţia Finanţelor Publice Bicaz, SC.Hidroconstrucţia.SA, Şcoala Gimnazială nr. 1 Bicaz.

Activitatea „Cheia succesului” a oferit elevilor oportunitatea de a desfăşura activităţi interactive de tip learning by doing. Prin creativitate şi spirit inovativ elevii, ca într-o adevărată redacţie, au creat ziarul „Ştim mai multe, suntem mai buni!”. S-au dovedit a fi buni editori, reporteri, redactori, fotografi, oglindind toate aspectele educative ale întregii săptămâni, precum şi impresiile în urma zilei petrecute la locul de muncă al părinţilor.
Consider că activităţile educative au constituit un succes şi recomand implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în cât mai multe evenimente de acest fel, apreciind calitatea şi finalităţile programelor oferite de JA România.

 

Prof. Brânduşa AMARIEI

Şcoala Gimnazială nr.1, Bicaz