Școala altfel și la fel

 Noul an şcolar are vacanţe mai mari şi cursuri mai puţine

Prima zi a noului an şcolar, 12 septembrie, este aproape. Elevii şi dascălii se  pregătesc pentru întoarcerea în sălile de curs, în care vor sta 36 de săptămîni, adică 177 de zile. Ca mărime, anul şcolar 2011-2012 nu se deosebeşte mult de precedentele, dar va avea un conţinut modificat. Diferită este durata vacanţelor de iarnă şi Paşte, care vor avea trei săptămîni.
Noutatea absolută o reprezintă însă programul „Şcoala altfel”, care se va derula sub forma unor activităţi extraşcolare, în prima săptămînă din luna aprilie, înaintea Paştelui. Elevii îşi aleg încă din primul semestru ce fel de activităţi îşi doresc în această perioadă. Participarea la program este obligatorie şi va fi punctată în catalog, la rubrica „Purtare”. Activităţile vor fi evaluate, dar nu şi notate.
În săptămîna „Şcoala altfel”, vor fi organizate activităţi culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, inclusiv voluntariat, caritate, implicarea în viaţa activă în societate, responsabilitate socială, relaţii de comunicare. Elevii vor mai putea participa la activităţi pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, inclusiv referitoare la siguranţa pe internet, dependenţă de calculator, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţia mediului, respectiv cele care ţin de colectare selectivă, economisirea energiei şi energii alternative. De asemenea, vor putea fi organizate activităţi de educaţie rutieră, pază pentru stingerea incendiilor, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă.

În aceeaşi perioadă sunt organizate şi olimpiadele şcolare.

Structura anului şcolar 2011-2012
Semestrul I
– 12 septembrie- 22 octombrie  2011, cursuri;
– 23-30 octombrie 2011, vacanţă pentru clasele primare şi preşcolari;
– 1 noiembrie – 23 decembrie  2011, cursuri;
– 24 decembrie 2011-15 ianuarie 2012, vacanţă de iarnă.

Semestrul al II-lea
– 16 ianuarie – 1 aprilie 2012, cursuri;
– 2-6 aprilie 2012, Şcoala altfel;
– 7 aprilie- 22 aprilie 2012, vacanţă de primăvară;
– 23 aprilie – 22 iunie 2012, cursuri;
– 23 iunie – 9 septembrie 2012, vacanţă de vară.

– Cursurile claselor terminale se încheie la 1 iunie 2012;
– Cursurile claselor a VIII-a se încheie la 15 iunie 2012;

– Zilele de joi, 1 decembrie 2011 (Ziua Naţională a României), marţi, 1 mai 2012 (Ziua Muncii) şi luni, 4 iunie (a doua zi de Rusalii) sunt libere şi nu se organizează cursuri.
Tezele din semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, pînă la data de 30 noiembrie, iar cele pentru semestrul II pînă la 25 mai.

M. DRĂGOI