Noi titulari

103 profesori, învăţători sau educatoare care ocupă în acest an şcolar posturi/catedre ca suplinitori calificaţi şi care au obţinut la concursul de titularizare note peste şapte au devenit, la 1 septembrie, titulari pe respectivele posturi/catedre. Cei în cauză au depus la Inspectoratul şcolar Judeţean Neamţ dosarele de candidatură, după ce în prealabil au obţinut acordul din partea consiliilor de administraţie ale şcolilor la care predau şi confirmarea că posturile vizate au o viabilitate minimă de patru ani. Majoritatea sunt profesori de limba şi literatura română şi de limbi străine, discipline la care suntem deficitari la capitolul titulari. Alte 52 de cereri au fost respinse, deoarece nu au fost respectate toate cerinţele prevăzute de precizările ministerului (mai ales cerinţa repartizării pe post în şedinţă publică).
Pentru cei 103 viitori titulari s-au emis deciziile de repartizare pe perioadă nedeterminată începînd cu 1 septembrie 2011, cu precizarea unităţii de învăţămînt cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţămînt, limbii de predare şi a regimului de mediu.