Note descurajatoare

Candidaţii la concursul de ocupare a posturilor şi catedrelor de către suplinitori calificaţi au obţinut note descurajatoare, deşi mulţi dintre ei au terminat o facultate. Astfel, dintre cele 221 de teze evaluate în cadrul a şapte centre stabilite la nivel naţional, în funcţie de disciplină, 102 au fost notate între 1,00 şi 4,99 iar titularii lor au pierdut şansa de a lucra în învăţămînt. Alte 54 de teze au primit note între 5,00 şi 5,99, iar 30 – note între 6,00 şi 6,99. Cu note peste 7,00 sunt inventariate 34 de lucrări scrise, una dintre acestea fiind notată cu 10 (la disciplina arte vizuale).
Cît priveşte concursul pentru suplinitorii necalificaţi, 36 dintre cei 77 de candidaţi care au predat lucrările scrise au obţinut note peste 5,00 şi vor putea accede / rămîne la catedră.