Cursuri gratuite de perfectionare

175 de contabili, 160 de bibliotecari şi 200 de secretare din unităţile şcolare ale judeţului au oportunitatea să participe la cursuri gratuite de perfecţionare cu o durată de două luni în cadrul unui proiect intitulat „Profesionalism la toate nivelele învăţămîntului preuniversitar”. Pentru aceasta, însă, cei interesaţi vor participa la o selecţie pentru că mai mult ca sigur vor fi mai mulţi doritori decît locuri disponibile. Dosarul de înscriere la selecţie trebuie să conţină o cerere tip, copia actului de studii (diploma de bacalaureat sau diploma de licenţă), copie a certificatului de naştere, de căsătorie (dacă este cazul) şi a cărţii de identitate, precum şi o adeverinţă eliberată de şcoala la care lucrează – din care să rezulte funcţia ocupată.
Dosarele trebuie depuse la Inspectoratul şcolar (contabilii la inspectorul Rodica Ciuchi, iar secretarele – la inspectorul Florin Dimon), respectiv la Casa Corpului Didactic (bibliotecarii, responsabil de curs este Ana Macovei). Cei care vor fi selectaţi vor urma cursurile intitulate „Contabilitatea instituţiilor publice în context european”, „Informatizarea bibliotecilor şcolare”, respectiv „Eficientizarea activităţii de secretariat”.
Proiectul „Profesionalism la toate nivelele învăţămîntului preuniversitar” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, are o valoare de 7.970.432 lei şi va fi implementat pînă pe 30 mai 2013 în judeţele Neamţ şi Harghita. Parteneri în cadrul proiectului sunt Inspectoratul şcolar Judeţean Neamţ (iniţiator), Inspectoratul şcolar Judeţean Harghita, Casa Corpului Didactic Neamţ şi Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Pedagógusok Háza Miercurea Ciuc.