„Tu faci lista scurtă”!

Dacă v-aţi săturat, ca dascăl, de completat un maldăr de documente pentru orice activitate, aveţi posibilitatea să contribuiţi la eliminarea „balastului”. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a lansat, recent, un chestionar online, intitulat „Tu faci lista scurtă!”. Acesta conţine mai multe întrebări referitoare la actualele documente, iar oamenii din învăţămînt trebuie să răspundă care sunt absolut necesare şi care în plus. Răspunsurile şi propunerile cadrelor didactice vor sta la baza deciziilor privind reducerea timpului alocat pentru redactarea sau completarea documentelor. De asemenea, vor fi sistematizate şi clasificate din punct de vedere al gradului de standardizare sau individualizare.

Chestionarul poate fi completat accesînd site-ul MECTS, de pe 15 noiembrie şi pînă la 15 ianuariae 2012.

 

Subiectele pentru examenele naţionale, uşor de accesat

 

Ca în fiecare an, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a publicat, pe site-ul http://www. subiecte2012.edu.ro, modelele de subiecte pentru examenele naţionale din anul 2012. Pentru ca accesul către modelele de subiecte din anii anteriori să fie mai uşor, au fost create link-uri speciale.

Modelele de subiecte pentru evaluarea competenţelor şi pentru probele scrise sunt însoţite de precizări privind scopul evaluării, statutul disciplinei, structura subiectelor, competenţele de evaluat, detalii privind evaluarea, inclusiv baremele de evaluare şi de notare.

La evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se regăsesc modelele de subiecte pentru Limba şi literatura română şi Matematică, precum şi pentru Limba şi literatura maternă (şase discipline).

Pentru examenul de bacalaureat 2012, este prezentat spre informarea elevilor, a profesorilor şi a tuturor celor interesaţi, un ghid privind desfăşurarea probelor A şi B (de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limbile materne), a probei C (de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu) şi a probei D (de evaluare a competenţelor digitale). De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, dar şi pentru probele scrise şi anume pentru Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă (şapte discipline), Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie şi pentru cele cinci discipline socio-umane (Economie, Filosofie, Logică şi argumentare, Psihologie, Sociologie). Pentru proba C sunt publicate modele structurate în funcţie de conţinutul probei: înţelegerea unui text audiat, proba scrisă şi proba orală, corespunzătoare limbilor de circulaţie internaţională studiate în liceu.

 

Mihaela DRĂGOI