Din munca unui doctorand Teorii despre managementul şi evaluarea performanţei organizaţiilor

Definiţii comparative ale evaluării

 

Conform DEX:

EVALUARE = s.f, Acţiunea de a evalua şi rezultatul ei; socoteală, calcul; apreciere, preţuire.

A EVALUA = vb., A determina, a stabili preţul, valoarea, numărul, cantitatea etc.; a calcula, a socoti. A preţui, a estima. Din fr. Évaluer.

Conform Dicţionarului de resurse umane şi managementul personalului, englez – român, 2001 (A. Ivanovici, P.H. Collin):

TO APPRAISE = vb., a stabili, a estima sau a calcula valoarea unui lucru.

APPRAISAL = s.f, estimarea valorii unei persoane sau a unui lucru;

* appraisal interview – interviu în care managerul (the appraiser – cel care apreciază) discută cu angajatul (the appraisee – cel apreciat) despre rezultatele activităţii sale;

* group appraisal – apreciere a unui angajat de către un grup de alte persoane;

* performance appraisal – estimare a calităţii activităţii unui angajat;

* staff appraisal – raport al activităţii fiecărui membru al personalului.

TO ASSESS = vb., a estima, a stabili, a impune, a evalua.

ASSESSMENT = s.f, estimare, evaluare a unei persoane sau a unui lucru;

* character assessment – evaluarea personalităţii unui angajat;

* performance assessment – evaluarea calităţii unei persoane la locul de muncă;

* performance-based assessment – evaluare a cunoştinţelor şi capacităţilor unui angajat, de care dă dovadă în activitatea pe care o depune;

* staff assessment – raport asupra modului în care membrii personalului îşi desfăşoară activitatea;

* assessment center – loc special care evaluează calităţile unui grup de angajaţi trimişi de către firma lor;

* assessor – persoană care evaluează pe cineva.

TO EVALUATE = vb., a evalua.

EVALUATION = s.f., evaluare.

* job evaluation – a examina mai multe locuri de muncă diferite din cadrul unei companii pentru a vedea ce aptitudini şi calificări sunt necesare pentru a le îndeplini;

* evaluator – persoană care se ocupă de o evaluare.

 

Evaluarea performanţelor – dinamica conceptului

 

Performanţa organizaţională constă în rezultatele pe care le obţine organizaţia, aceste rezultate fiind măsurate faţă de obiectivele organizaţionale; managementul performanţei este ceea ce fac organizaţiile pentru a avea mai mult succes şi pentru a se poziţiona în faţa concurenţilor.

„Performanţa înseamnă atât comportamente, cât şi rezultate. Comportamentul emană de la performer şi se transformă din noţiune abstractă în acţiune concretă. Nefiind doar instrumente de obţinere a unor rezultate, compotamentele sunt, prin ele însele, şi rezultate – produsul efortului fizic şi cerebral depus pentru executarea sarcinilor – şi pot fi judecate aparte de rezultate.” (Brumbach, G. B. (1988) „Some ideas, issues and predictions about performance management”, Public Personnel Management, Winter: 387–402). În anul 1997, autorul de seamă A. Cole ne dă o idee despre ceea ce înseamnă evaluarea performanţei: „noţiunea de evaluare a performanţei se referă de obicei la evaluarea activităţii cadrelor sau a managerilor, nu la cea depusă de muncitori”.

Recent, în lucrarea „Managementul resurselor umane – Ghid practic” apărută în anul 2005, profesorul N. Pânişoară ne prezintă evaluarea performanţelor în organizaţie ca un aspect important al managementului resurselor umane, deoarece prin evaluare trebuie înţeleasă natura dinamică a dezvoltării profesionale şi totodată să percepem dezvoltarea profesională ca pe un proces continuu, şi nu „ca un simplu eveniment” produs în viaţa angajatului. N. Pânişoară atribuie procesului de evaluare şi caracterul complexităţii, astfel: „trebuie să ne închipuim că orice poate fi evaluat – chiar şi evaluarea poate fi evaluată”. Ş. Stanciu (2003, 219) – ne defineşte evaluarea performanţelor „ca o acţiune, proces sau activitate cognitivă” prin care performanţa unei persoane este raportată la un standard prestabilit precum şi cu reprezentarea sa mentală, propriul sau sistem de valori sau cu propria sa concepţie privind performanţa obţinută”.

În dinamica sistemului de învăţământ preuniversitar, la nivel naţional şi european, ideea centrală este cea privind aplicabilitatea managementului performanţei şi evaluarea performanţei, adecvate domeniului.

 

Bibliografie:

– Prof. Univ. Dr. Silvia Avasilcăi, Managementul Performanţei, Suport de curs;

– Lector Univ. Dr. Carmen Novac, Evaluarea Performanţei Angajaţilor, Note de curs.

 

Gabriela Livia CURPĂNARU,

profesor metodist al CCD Neamţ