Gheorghe A. M. Ciobanu. Un cavaler al artelor, în inima cetăţii

 

CiobanuÎn oraşul Roman – cetatea muşatină de pe malurile Moldovei şi Siretului – ctitorie care a depăşit şase secole de la prima atestare documentară – numele său este cunoscut şi venerat de întreaga intelectualitate locală, este, de mulţi ani, o emblemă a vieţii spirituale, ce a depăşit graniţele localităţii şi ale judeţului.

Desigur, aţi realizat că ne referim la profesorul, la poetul, prozatorul, istoricul, criticul literar şi de artă, eseistul, muzicologul, într-un cuvânt, scriitorul, omul de o vastă şi aleasă cultură, cetăţeanul prezent mereu în agora, preocupat permanent de viaţa cetăţii – Gheorghe A. M. Ciobanu.

Autor al unei puzderii de articole disipate în numeroase cotidiene, gazete şi reviste de cultură şi artă, locale, judeţene şi din alte localităţi, autor al unui număr de cincisprezece volume publicate („Monografia Liceului «Roman-Vod㻄, 1972, colaborare cu fostul său profesor, Neculai Gr. Steţcu; „Locul şi Spiritul – Valori artistice din Roman”; „Irimescu. Statornicie şi zbor”; „Scrieri I-V”; „Primii fiori”; „Mileniul Trei pe portativ”; „Modelarea Normativului Juridic”; „Mioriţa – mit triadic”; „Portrete printre rame”; „Mecena, medic, misionar, Teodorescu” ş.a.), Gheorghe A. M. Ciobanu este o prezenţă nelipsită de la multitudinea manifestărilor organizate şi desfăşurate în Roman, în judeţul Neamţ şi nu numai.

Impresionanta activitate care l-a consacrat, care a contribuit la realizarea acestei personalităţi, se întinde pe o perioadă de peste 75 de ani şi a început încă de pe băncile şcolii, la vârsta de 14 ani, când, după propria mărturisire, a început să scrie versuri şi proză, când era preocupat de „Problema biologică pe Marte” (un mic studiu, la 17 ani), când a elaborat planuri pentru lucrări ştiinţifice: „Noţiuni de Astrofilosofie”, „Structura fundamentală a Universului” ş. a.

Acestora li se adăugau „încercări ale acelor ani” (1936–1948), unele terminate („Egmont” şi drama „Valea Uitaţilor”, ambele din 1946, un eseu poematic „Cristal nocturn”), câteva cărţi de proză (romanul „Lucia de Sandolore”, 1943, şi nuvela „Puntea Diavolului”, 1948), dar şi câteva proiectate: poezii (peste 100), nuvele, schiţe (peste 30), romane (peste 35), teatru (peste 15), scenarii de film, în limba română (5), în italiană (5), reviste scrise de mână ca de tipar (peste 15), ştiinţă (peste 50), patente (peste 15), muzicologie, compoziţii muzicale (10 terminate).

Prestigiul de care se bucură astăzi a fost determinat şi de vasta şi deosebita activitate didactică: A lucrat la 34 de unităţi şcolare (inclusiv la Liceul „Roman-Vodă”, unde fusese elev şi de unde a ieşit la pensie în 2002), predând 60 de obiecte de învăţământ.

Să mai adăugăm: prezenţa activă şi permanentă la viaţa spirituală a cetăţii: lansări de carte, vernisaje de expoziţii de artă plastică, susţinerea unor stagiuni de iniţiere muzicală organizate în Roman, Piatra-Neamţ, Iaşi, activitatea publicistică realizată prin publicarea unui număr impresionant de articole, din care s-au născut cărţile amintite deja.

Aşadar, o viaţă închinată artei şi culturii, carierei didactice, un veritabil model de creaţie, de dăruire, de comportare, activ şi proaspăt în prejma unei vârste venerabile. Rotunjirea, pe 25 martie, a nouă decenii de viaţă a Maestrului Gheorghe A. M. Ciobanu, ne oferă tuturor celor care îl cunoaştem şi îl preţuim sincer, un nou prilej de a-i adresa cele mai călduroase urări de sănătate, viaţă lungă şi putere pentru a realiza proiectele pe care le are pe masa de lucru.

Să ne trăiţi, Domnule Profesor, încă mulţi ani! Cu tot respectul,

 

Constantin TOMŞA, în numele Redacţiei revistei „Apostolul”