Panoramic romascan

  • Liceul „Vasile Sav”, implicat în problemele mediului

La sfârşitul lunii octombrie, un grup de elevi şi profesori din 11 ţări, parteneri ai Liceului Tehnologic „Vasile Sav” a vizitat Palatul Administrativ din Roman. Liceul romaşcan este parte a proiectului strategic între şcoli Erasmus+ „ Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles… améliorons nos attitudes et nos comportements envers l’environnement!” Delegaţia s-a întâlnit cu primarul Lucian Micu, urmând ca în zilele următoare, să efectueze o vizită şi la microhidrocentrala de pe râul Moldova.

Proiectul se derulează pe parcursul a trei ani şi presupune efectuarea de analize asupra calităţii apei din râurile din apropierea fiecărei comunităţi parte din proiect. Elevii şi cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” înscrise în acest proiect asigură ridicarea şi analiza probelor de apă din patru puncte de pe râul Moldova, propunându-şi să atragă atenţia asupra calităţii apelor curgătoare, promovând educaţia pentru protecţia mediului.

În plus, proiectul vizează dezvoltarea unei conştiinţe civice fondată pe participarea voluntară şi activă a elevilor în identificarea soluţiilor durabile pentru problemele ecosistemelor acvatice. Se urmăreşte crearea unei reţele de supraveghere prin „adoptarea” unui sector de râu de către echipa de elevi şi profesori implicaţi în proiect, care, printr-o metodologie de observare simplă, dar riguroasă, standardizată şi uşor de aplicat, să contribuie la ameliorarea calităţii resurselor locale de apă. Proiectele de parteneriat Erasmus+ reprezintă o deosebită oportunitate de colaborare cu şcoli europene, de cunoaştere a altor sisteme de învăţământ, a diversităţii culturale a popoarelor Europei şi a istoriei continentului.

 

  • Elevii Colegiului Tehnic „Miron Costin” învăţă să trăiască sănătos

 

Elevii Colegiului Tehnic „Miron Costin” din Roman au participat miercuri, 14 noiembrie, la activitatea „Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării pentru toţi şi la toate vârstele”. Activitatea a fost coordonată de catedra de turism – profesorii Luminiţa Bâtâcă, Andreea Doroftei, Alexandra Ivanciu, Georgeta Gagniuc şi Oana Banu –, alături de cadrele didactice Ana-Maria Zăloagă, directorul unităţii, şi Cristinica Sava, director adjunct.

La această acţiune au fost implicaţi aproximativ 100 de elevi care au realizat diferite materiale (prezentări PPT şi afişe) cu privire la alimentaţia sănătoasă şi promovarea bunăstării pentru toţi. „Am dorit ca elevii noştri să conştientizeze că sănătatea este comoara cea mai de preţ a fiecăruia dintre noi şi am considerat că este important ca aceştia să cunoască principiile unui stil de viaţă sănătos, să ştie să se alimenteze corespunzător, să se hidrateze corect şi să se odihnească suficient. Am dorit să le prezentăm copiilor diferite aspecte de nutriţie subliniind că nutriţia este medicina viitorului şi să îi îndrumăm să protejeze viaţa şi natura”, a susţinut profesor Andreea Doroftei.

„Alimentaţia sănătoasă este importantă pe întreg parcursul vieţii, prezentându-se şi dezvoltându-se fiecare nivel al piramidei alimentare (distribuită fiecărui copil în parte). Alimentaţia poate fi interpretată ca o extensie a personalităţii, fiecare om fiind o istorie care nu se aseamănă cu celelalte. Astfel, fiecare individ îşi întipăreşte urma în mediul lui: pe casa, pe familia sa, pe locuinţa sa, pe mâncărurile pe care le preferă. E ca şi cum fiecare om trăieşte înconjurat de SINE. Spre a nu ne pierde în pulbe­rea anonimă, să încercăm a lăsa să iasă la iveală din noi ceea ce este mai bun. S-a subliniat că educaţia este un foc continuu care se desfăşoară la nivel personal, în familie, în şcoală, în societate, fiind citat în final Nelson Mandela: Educaţia este cea mai puternică armă cu care putem schimba lumea”, a precizat profesor Alexandra Ivanciu.

 

  • Şcoala „Vasile Alecsandri”, reuniune în cadrul unui proiect Erasmus+

 

În perioada 22 – 26 octombrie, o delegaţie Şcolii „Vasile Alecsandri” din Roman, reprezentată de profesorii Roxana-Gabriela Pătrăuceanu, directorul şcolii, şi Adriana-Delia Brumă, a participat la reuniunea transnaţională găzduită de Institut Anna Gironella de Mundet din Barcelona, şcoala coordonatoare a proiectului KA 229 „European Scholar Congress on Environmental Issues”. Şcoala „Vasile Alecsandri” este partener în proiectul strategic Erasmus+, alături de Scuola Secondaria Statale Di 1Grado „A. Inveges”, Sciacca, Italia, Opshtinsko Osnovno Uchilishte Kocho Racin Kumanovo, Kumanovo, Macedonia, şi Szkola Podstawowan Nr. 10 Im. Janusza Korczaka, Tarnobrzeg, Polonia.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă elevi din toate şcolile partenere, cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani. Obiectivele acestui parteneriat sunt: folosirea metodei de predare – învăţare – evaluare pe bază de proiecte (PBL), dezvoltarea competenţelor de comunicare, de gândire creativă, de folosire a tehnologiei moderne în studiul ştiinţelor, învăţarea prin colaborare, îmbunătăţirea competenţelor lingvistice, atât ale elevilor, cât şi ale profesorilor participanţi.

Agenda de lucru a primei reuniuni de proiect a cuprins o întâlnire cu directorii, profesorii şi vizitarea şcolii, prezentarea participanţilor la reuniune, a şcolilor partenere şi a sistemelor de învăţământ, prezentarea metodei de predare – învăţare – evaluare pe bază de proiecte (PBL), realizarea, de către profesorii participanţi, a unor prezentări ale ţărilor, folosind metoda Project-Based Learning (PBL), prezentarea proiectelor de către delegaţii şi evaluarea acestora de către elevii şi profesorii Institutului Anna Gironella de Mundet, precum şi vizitarea oraşului Barcelona şi descoperirea principalelor monumente arhitecturale ale lui Antoni Gaudi.

Rezultatele finale ale parteneriatului strategic se vor concretiza prin: organizarea unui congres şcolar pe teme de mediu, elaborarea şi implementarea, de către fiecare şcoală parteneră, a cel puţin unui proiect folosind metoda de predare – învăţare – evaluare bazată pe proiecte (PBL method), precum şi în continuarea colaborării prin valorificarea rezultatelor într-un nou parteneriat strategic Erasmus+, care să includă şi alte şcoli din Europa.

Următoarele întâlniri vor avea loc la Barcelona (ianuarie 2019), Roman (mai 2019), Tarnobzeg (septembrie 2019), Kumanovo (noiembrie 2019), Sciacca (martie 2020) şi Barcelona (iunie 2020 – organizarea congresului şcolar pe teme de mediu).

 

  • Festival de teatru şcolar

 

Festivalul de teatru şcolar, intitulat „În lumea teatrului”, proiect aflat la a VII-a ediţie, s-a desfăşurat la finele lunii octombrie în sala mică a Casei de Cultură din Roman. Evenimentul iniţiat de Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri este una din cele mai aşteptate şi îndrăgite competiţii de gen, care se organizează în şcolile gimnaziale, fiind înscris în calendarul acţiunilor interjudeţene şcolare. „A şaptea ediţie a Festivalului interjudeţean de teatru şcolar, intitulat În lumea teatrului a reunit şi anul acesta şcoli din mai multe judeţe. La manifestare au participat 13 instituţii de învăţământ, care s-au înscris pe două secţiuni: secţiunea scenetă şi monolog. Au fost nu doar echipe din judeţele Neamţ şi Galaţi, partenere ale acestui festival, ci şi din alte judeţe mai îndepărtate. Avem ca parteneri şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Roman şi Liceul Teoretic Paul Georgescu din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa. Şcoala Dimitrie Strurza, din Tecuci ne-a fost şi ea parteneră în proiect, de la prima ediţie, de acum şapte ani. Copiii prezenţi în întrecere s-au dovedit a fi foarte talentaţi şi bine pregătiţi de profesorii lor cărora le mulţumim pentru dăruire”, a declarat Liliana Moldoveanu, iniţiatoarea festivalului. Preşedintele juriului a fost profesorul Gheorghe Brânzei, inspector de specialitate la ISJ Neamţ. Elevii au avut ca repertoriu dramatizări după piese de teatru din repertoriul şcolar şi au primit, pentru strădania lor, diplome.

 

Red.