Şcolile romaşcane „sub ocupaţie”…

Luna mai a adus prin şcolile romaşcane un aer cosmopolit, câteva delegaţii de profesori şi elevi din mai multe state europene fiind prezente aici în derularea unor parteneriate şcolare.
Una dintre aceste delegaţii, care a cuprins 20 de profesori şi 23 de elevi din Franţa, Grecia, Polonia, Portugalia şi Turcia a fost prezentă la Liceul cu Program Sportiv (LPS) din Roman care, în perioada 2 – 9 mai, a găzduit cea de a treia reuniune din proiectul Comenius intitulat „Hazardele secolului XXI”, derulat din fonduri europene, prin programul educaţional „Pe tot parcursul vieţii”.
Întâlnirea din cadrul proiectului axat pe stimularea cooperării şi a mobilităţii între sistemele educaţionale ale ţărilor participante a urmărit, între altele, să-i înveţe pe elevi cum trebuie să se acţioneze în situaţii limită determinate de catastrofe naturale şi să găsească soluţii de protecţie a mediului în vederea prevenirii unor dezastre. De aici, şi tema Simpozionului internaţional găzduit în ziua de 4 mai la Hotel Roman. Manifestarea a fost structurată pe trei secţiuni, respectiv: „Didactica predării cursului opţional „Hazardurile secolului XXI””, „Studii privind hazardurile naturale şi antropice. Riscurile naturale şi antropice din orizontul local şi apropiat” şi „Aplicaţie practică în teren. Susţinătorii Simpozionul internaţional de geografie intitulat „Prezent şi perspective”, ediţia a XVIII-a, au fost Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în colaborare cu Societatea de Geografie „Alexandru Ungureanu”, filiala Neamţ şi, nu în cele din urmă, gazdele, respectiv LPS Roman. Din lista celor care au conferit greutate acestei reuniuni amintim nume precum prof. dr. Steluţa Dan, inspector general MECTS, profesorii universitari Alexandru şi Irina Ungureanu, Corneliu Iaţu (decan) Ionel Muntele (prodecan) şi Eugen Rusu, de la Facultatea de Geografie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, cercetător Octavian Mîndruţ (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei) sau cel al Directorului general CD Press, Costin Diaconescu.
A. OPRIŞ