Conferinţa Judeţeană a Sindicatului din Învăţământ

Sâmbătă, 23 iunie s-a desfăşurat la Văratec Conferinţa Judeţeană a Sindicatului din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ. Conferinţa, aşa cum am relatat în numărul trecut al revistei noastre, a avut următoarea ordine de zi: * Aprobarea regulamentului pentru desfăşurarea lucrărilor Conferinţei Judeţene * Prezentarea Raportului asupra activităţii Sindicatului din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ în perioada 2013-2018 * Prezentarea şi aprobarea strategiei S.L.L.I.C.S. Neamţ pentru perioada 2018-2023 * Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru perioada 2013-2018 * Dezbateri asupra documentelor prezentate * Aprobarea amendamentelor propuse la Statutul S.L.L.I.C.S. Neamţ * Alegerea membrilor Consiliului Judeţean, ai Biroului Operativ şi ai Comisiei de Cenzori.

În deschiderea lucrărilor Conferinţei, după intonarea Imnului Naţional, dl. Gabriel Ploscă, preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ a salutat pe cei prezenţi, precizând că invitaţii speciali ai Conferinţei sunt preşedinţi şi vicepreşedinţi ai unor organizaţii sindicale judeţene, reprezentanţi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR), reprezentanţi ai unor instituţii de stat. Iar citarea şi aplaudarea acestora s-a făcut nu după importanţa funcţiei deţinute, ci după locurile pe care le ocupau în primele rânduri din sală: Ioan MILEA, insp. general adj. ISJ Neamţ, Simion HĂNCESCU, preşedintele FSLI, Iacob BACIU, preşedintele CSDR, Francisca GHIŢĂ – FSLI, Angela VARGA – CSDR, Ioan NAROŞI – CSRD, Ioana PETREUŞ – Maramureş, Dănuţ ENĂŞESCU – Arad, Adriana-Violeta AMARIEI – Iaşi, Alianţa sindicală „Gh. Asachi”, Eugenia SANDU – sector 3, Bucureşti, Liviu AXENTE – Botoşani, Laviniu LĂCUSTĂ – Iaşi, USLIP, Costică IONESCU – Vrancea, Ionuţ IVANCIU – Iaşi, Elena ENACHE Cotu-Vameş, Radu CORBOTIUC – Suceava, Virginia CORBOTIUC – Suceava, Emil MOCEAN – Bistriţa Năsăud, Titu RAUCĂ – Bistriţa Năsăud, Dumitru ILIEŞ – Bistriţa Năsăud.

În continuare, dl. Gabriel Ploscă anunţă că Sindicatul din Învăţământ Neamţ este unul dintre sindicatele judeţene cele mai mari din ţară, cu o sindicalizare de circa 90%. Este un sindicat reprezentativ în toate unităţile şcolare din judeţul Neamţ, reprezentativitate care a fost şi reconfirmată prin sentinţă civilă în martie 2018. Apoi preşedintele S.L.L.I.C.S. Neamţ prezintă o sinteză a activităţii din ultimii cinci ani privind: consolidarea organizatorică a S.L.L.I.C.S. Neamţ, dialogul social, acţiunile revendicative şi de protest, activitatea juridică, pregătirea şi perfecţionarea profesională şi sindicală – formare şi proiecte, îmbunătăţirea serviciilor către membrii de sindicat, parteneriate şi servicii, prezenţa S.L.L.I.C.S. Neamţ în structurile federative şi confederative. (Menţionăm că această informare se regăseşte integral în Raportul de activitate, publicat în numărul trecut al revistei Apostolul – nr. 211/iunie 2018)

Urmează intervenţiile invitaţilor Conferinţei:

Inspectorul şcolar general adjunct prof. Ioan Milea transmite salutul echipei de conducere a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi apreciază buna colaborare a celor două instituţii: „Conform tipicului s-ar crede că Inspectoratul Şcolar şi Sindicatul suntem rivali, suntem în tabere adverse. Eu consider că nu este aşa, întrucât dorinţa noastră este ca activitatea din sistemul de învăţământ să se desfăşoare cât mai bine. Considerăm că toate întâlnirile noastre de lucru, domnule preşedinte, au fost urmate de hotărâri benefice pentru oamenii din sistem şi întotdeauna am găsit o cale de dialog corect, împreună, lucru care mă face să afirm că nu neapărat suntem adversari ci că ne preocupă, în primul rând, rezolvarea tuturor litigiilor şi a problemelor apărute în sistem. Vreau să vă asigur de întregul nostru respect, de faptul că ne dorim ca la nivelul judeţului Neamţ să asigurăm toate drepturile dumneavoastră şi a celorlalţi angajaţi din sistem, astfel încât să nu avem litigii de muncă nerezolvate, să nu avem probleme rămase „în coadă de peşte” şi ne dorim ca organizaţia dumneavoastră să fie una puternică, astfel încât să beneficiem şi noi, cei din sistem, de toate realizările dumneavoastră”.

Simion Hăncescu, preşedintele FSLI: „Am deosebita plăcere şi onoare ca, în numele Biroului Operativ al FSLI şi al meu personal, să urez succes lucrărilor celui mai important for de conducere al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ – Conferinţa judeţeană. Este evident că cel mai important eveniment din ultima perioadă a fost apariţia Legii salarizării. Am aşteptat această lege cu mare interes şi implicare, dar s-au făcut tot felul de speculaţii pe reţelele de socializare şi chiar public, spunându-ni-se că nu trebuie să fim nemulţumiţi, pentru că legea a fost negociată cu noi. Nimic mai fals. Noi am fost invitaţi la discuţii de trei ori, ni s-au prezentat doar grilele pentru profesori şi personalul auxiliar, fără să ştim ce se întâmplă în celelalte sectoare bugetare, fără să ni se spună nimic legat de dările către stat la schimbarea Codului Fiscal şi ne-am trezit în final cu o grilă în care profesorul debutant pleacă de la 1.64 şi ajunge la 2.76 maxim. Total nemulţumitor. Şi repet, această grilă a fost gândită şi lucrată de Ministerul Muncii. Pe o scară de la 1 la 12 suntem în pătrimea inferioară, lucru absolut incorect şi am protestat vehement prin numeroase comunicate şi acţiuni, în timp ce celelalte federaţii, ştiţi bine, mulţumeau Guvernului. Legat de grilă, Guvernul e reticent în a o modifica, dar sper să reuşim ceva. Noi am propus să aducem anul 2022 în anul 2020 şi mă refer la maximum – după cum ştiţi în 2022 se atingea gradul de salarizare maxim – ideea pe care o promovăm e să se acorde în anul viitor şi în 2020 întreaga mărire”.

În continuare liderul FSLI s-a referit la posibilitatea de a se obţine şi alte facilităţi pentru dascăli – 1000 de euro pe an pentru ţinută şi pentru cărţi – la corectarea calculului sporurilor, la revizuirea modului de determinare a costului standard per elev/preşcolar, în sensul stabilirii valorii reale a acestuia. Soluţia? „Poate dacă am fi în stare să facem o acţiune similară celei din 2005, cu lacătul pe şcoli trei săptămâni, sunt convins că atunci Guvernul ar ceda. Pe cale diplomatică obţinem, şi noi ceea ce putem obţine.”

Iacob Baciu, preşedinte CSDR: „Aici, la Piatra-Neamţ a răsărit soarele pentru prima dată într-un moment dificil pentru România, după revoluţie, imediat. Aici s-a conceput şi s-a gândit construcţia Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. Aici, nu în altă parte. Cei care au fost în acel moment şi-au asumat răspunderea, atât la nivelul sindicatului de bază cât şi la nivelul federaţiei, şi la nivelul confederaţiei. Acest lucru nu trebuie uitat deoarece, colateral, sunt mulţi care se îmbracă în hainele frumoase ale celor care au muncit. Dar mişcarea asta sindicală nu e a mea şi nu e a dumneavoastră, ca să-l parafrazez pe Ştefan cel Mare, ci a celor care vin după noi. Şi vă transmit următorul mesaj: să nu vă fie frică să spuneţi lucrurilor pe nume. Trebuie să fim mândri pentru că şcoala românească a promovat valori ale nea­mului românesc. Acesta este rezultatul pentru ceea ce faceţi în fiecare zi, pentru că modelaţi caractere şi învăţaţi copiii carte. Trebuie să spunem asta cu voce tare, pentru că muncim şi creştem oameni de valoare. Aşa că, revenind la Piatra-Neamţ, vă felicit pe dumneavoastră şi pe toţi cei care atunci, în momentele acela dificile, au crezut că se poate constitui o organizaţie sindicală reală, autentică şi în învăţământ. Şi că au intuit că această mişcare sindicală trebuie organizată la nivel naţional şi internaţional. Sunt lucruri pe care le-am făcut în mai multe etape, în care fiecare avem rolul nostru. Astăzi trăim, astăzi trebuie să ne apărăm drepturile. Şi nu trebuie să ne fie frică”.

Ioana Petreuş, preşedintele Sindicatului Învăţământ Maramureş: „Vreau să vă spun că mă simt onorată ori de câte ori vin la Piatra-Neamţ pentru a participa la evenimentele şi activităţile organizate de sindicatul dumneavoastră. Astăzi am adus cu mine salutul maramureşenilor, salutul de bine şi mesajul de unitate, solidaritate şi prietenie”. Trebuie adăugat că mesajul maramureşenilor a avut, dincolo de aspectul ideatic, şi o formă foarte concretă, materializată într-un clop oşenesc, o trăistuţă cu modele specifice şi o ploscă (plină, credem) cu palincă de cea mai bună calitate.

Violeta Amariei, preşedintele Sindicatului Liber „Spiru Haret” Iaşi: „Mă simt ca acasă. Am fost de atâtea ori la dumneavoastră, şi cu rele, şi cu bune, dar am rămas prieteni. Sunt foarte mândră că am comunicat foarte bine. În decursul anilor, colegii din Neamţ m-au învăţat ce înseamnă mişcarea sindicală. Florin Florescu mi-a rămas în suflet, Dumnezeu să-l ierte. După care, bunul meu prieten, Gabi Ploscă, care este o persoană deosebită, mi-a fost alături şi la bine, şi la greu. Şi Gabi Grigore are o energie nemaipomenită şi pune mult suflet în mişcarea sindicală. De aceea, la Neamţ mă simt ca acasă şi voi veni întotdeauna cu drag aici”.

Laviniu Lăcustă, Iaşi, vicepreşedinte al Federaţiei: „Vă urez la acest moment de bilanţ ca şi mai departe să rămâneţi aceeaşi organizaţie de forţă, de anvergură, să fiţi aceeaşi organizaţie unită, cum aţi fost şi până în prezent, pentru a putea lupta împreună pentru ceea ce ne dorim. Urmărind bilanţul activităţii dumneavoastră am remarcat că sunt aceleaşi probleme ca în toate judeţele, dar vreau să punctez un singur aspect, şi aici mă gândesc la problema hotărârilor judecătoreşti parţial respectate sau nerespectate, ori a legilor încălcate. Aşa constatăm din păcate, de câţi­va ani buni, mai exact de prin 2009, că hotărâri judecătoreşti care se constituie în drepturi de creanţă devin drepturi iluzorii. Pentru că statul român consideră că o obligaţie poate fi pusă în executare şi în aproximativ 10 ani. Şi pentru că astăzi este o zi de sărbătoare, vreau să vă transmit o Diplomă de excelenţă şi un mesaj din partea organizaţiei noastre. Felicitări şi mult succes”.

Emil Mocean, reprezentant al Sindicatului Liber Bistriţa Năsăud: „Din partea colegilor pe care-i reprezint, din Bistriţa Năsăud, vă transmitem multă sănătate, fericire şi succes în tot ceea ce vă doriţi să faceţi. Desi­gur că trebuie să spun că sunt mândru şi onorat pentru invitaţia făcută de preşedintele sindicatului de la Neamţ, Gabriel Ploscă. Trebuie să spun că nu este uşor să fii sindicalist. Eu spun că noi suntem oamenii care ştim să încasăm. Şi bineînţeles că noi trebuie să dăm dovadă de diplomaţie, să participăm la acţiunile de soluţionare prin dialog şi, acolo unde se impune, să aplicăm mijloace de forţă”.

Liviu Axinte, preşedinte Sindicat Botoşani: „Organizaţia dumneavoastră este o organizaţie cu care noi am avut întotdeauna relaţii de prietenie şi vreau să spun că la acest moment de bilanţ eu cred că activitatea dumneavoastră a fost o activitate bună. Zilele trecute am avut şi eu o întâlnire la Prefectură pe tema regulamentului privind sporurile. Am cerut Prefecturii să ni se spună dacă hotărârile de Guvern sunt opţionale. Este posibil ca o hotărâre de guvern să fie dată tocmai pentru a nu se mai plăti sporurile? Din moment ce hotărârea de Guvern a fost dată pe 31 ianuarie iar persoanelor care beneficiau de spor la 31 decembrie li s-a anulat sporul cu 1 ianuarie, înseamnă că hotărârea s-a aplicat retroactiv. Şi o altă problemă: nu am reuşit să facem un nomenclator al bolilor profesionale. Au fost colegi forţaţi să se pensioneze anticipat pentru că nu li s-a mai dat viza de medicina muncii. Necesitatea nomenclatorului de boli profesionale este una imperioasă”.

Costel Ionescu, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Vrancea, vicepreşedinte al Federaţiei: „Vă transmit salutul feciorilor Babei Vrâncioaia, pentru că eu sunt vrâncean. Mulţumesc domnului Gabriel Ploscă pentru invitaţie şi pentru prietenia care ne leagă de ceva timp. Astăzi s-au repetat, aici, două cuvinte, solidaritate şi unitate. Vă doresc ca aceste cuvinte să le aveţi pe buze permanent, fiindcă fără aceste două cuvinte nu vom reuşi în lupta sindicală şi să ajungem ca statutul nostru să îşi aibă locul pe care-l merităm în societatea românească. Felicitări domnului Ploscă pentru mandatul trecut şi succes în cel următor şi succes tuturor membrilor de sindicat din Neamţ”.

Eugenia Sandu, preşedinte Sindicat Sector 3 Bucureşti şi vicepreşedinte Federaţie: „Vin şi eu în urma unei conferinţe de alegeri la nivelul sectorului şi am avut multe de spus în raportul de activitate. Toate aceste lucruri trebuie făcute unitar, la nivel naţional. Nu putem să facem activităţi disparate pe plan local. Niciodată nu vom reuşi dacă nu ne vom uni cu toţii şi sloganul nostru este Unitatea dă puterea. Este inoculată o idee falsă, aceea că Bucureştiul dă ora exactă. Fals. Ţara întreagă se ridică şi nu are nevoie de ora exactă. Ţara are nevoie de unitate, ţara are nevoie de o solidaritate puternică şi toate lucrurile trebuie demarate în interesul tuturor. Toţi trebuie să luptăm pentru drepturilor noastre. Ceea ce susţin eu de fiecare dată la Federaţie este promovarea Statutului cadrului didactic. Ăsta este lucrul care mă doare cel mai tare. Am uitat care ne este locul în societate. De fiecare dată trebuie să plecăm capetele, să ascultăm că noi suntem cei mai răi, pentru că noi suntem mâncătorii de bani. Dragi colegi, vă doresc să aveţi în continuare forţă, să puteţi continua toate proiectele pe care vi le-aţi propus”.

Liviu Rusu, preşedintele AINt, membru de sindicat din anii 1990: „Vă rog să-mi permiteţi să transmit salutul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ şi să mulţumesc pentru foarte buna colaborare pe care o avem cu sindicatul din Neamţ. Vreau să spun că mie mi-e dor de anii ’90, pentru că atunci politicienii şi şefii de instituţii se cam temeau de liderii de sindicat. Ne-am cam mulţumit, în ultimul timp, cu nişte plocoane de la Guvern şi am cam uitat care este menirea noastră principală, a sindicatelor. Parcă suntem prea adormiţi. Am pierdut un drept fundamental în România, dreptul la grevă. Nu ştiu cum a fost negociat, dar l-am pierdut. Ca profesor de istorie vă spun că niciodată omul nu a primit nimic degeaba. Nimic, de la sine. Drepturile se obţin prin luptă. Şi, zic eu, ferice de ţara a cărei popor nu uită să lupte. Să facem în aşa fel încât să redobândim aceste drepturi ale sindicatelor. Domnilor preşedinţi, negociaţi pentru noi, că de asta avem nevoie”.

Iosif Alexandru Covasan, director S.L.L.I.C.S. Neamţ: „Eu vreau să mulţumesc tuturor celor cu care am lucrat peste 29 de ani în mişcarea sindicală, la nivelul judeţului, şi tot de peste 29 de ani în activitatea Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ şi, nu în ultimul rând, cu mulţi ani în urmă, şi în activitatea Confederaţiei Sindicatelor Democratice. Vreau să vă mărturisesc că în toată această perioadă nu am avut un alt scop decât să îmi fac datoria şi să contribui la desfăşurarea, în cât mai bune condiţii, a activităţii, prin aportul specific pe care l-am putut aduce. Vă mulţumesc din suflet şi vă asigur că în toată această perioadă am cunoscut enorm de mulţi oameni de valoare la nivelul federaţiei şi confederaţiei, pentru care le mulţumesc şi celor doi preşedinţi prezenţi astăzi în Neamţ”.

În continuare, dna. Gabriela Grigore dă citire Mesajului de salut din partea Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova:

Mult stimate domnule preşedinte, onoraţi participanţi la Conferinţă!

În calitate de preşedinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova am onoarea să vă aduc cele mai sincere salutări frăţeşti din partea celor circa 110 mii membri de sindicat din ramura educaţiei şi cercetării din această parte a Prutului.

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ si Cercetare Ştiinţifică Neamţ este pentru Federaţia noastră un partener fidel, pentru că pe lângă toate lucrurile care ne unesc, mai sunt şi copurile noastre comune pe care le împărtăşim. În această ordine de idei este foarte important să acţionăm în echipă, să lucrăm în spirit de cooperare întru realizarea obiectivului nostru comun – promovarea adevărului istoric şi a valorilor româneşti. Suntem convinşi: UNIREA se face doar muncind împreună.

Dragi colegi! Aş vrea să vă exprim profunda noastră gratitudine pentru solidaritatea de care daţi dovadă de fiecare dată când avem nevoie. Mulţumiri speciale adresăm domnului preşedinte Gabriel Ploscă şi echipei sale. Vă simţim susţinerea frăţească şi vă suntem recunoscători pentru asta.

Daţi-mi voie să urez succese mari lucrărilor Conferinţei, şi ce e şi mai important, activităţilor care vor urma după Conferinţă. Doamne ajută!

Cu profundă consideraţie,

Ghenadie DONOS, preşedinte

 

În finalul părţii întâi a Conferinţei, dl. Gabriel Ploscă mulţumeşte pentru întreaga activitate şi acordă Diplome de recunoştinţă din partea S.L.L.I.C.S. unor lideri sindicali, foşti membri ai Consiliului Judeţean – Dumitru Luchian (Agapia), Constantin Timofte (Bălţăteşti), Elena Enache (Cotu-Vameş) precum şi domnilor Iosif Alexandru Covasan, director economic S.L.L.I.C.S. Neamţ şi Mircea Zaharia, redactor-şef al revistei Apostolul. Programul artistic susţinut de ansamblurile „Plăieşii” (V-VIII) şi „Ozana”, coordonat şi prezentat de dl. Dănică Gârlan, a pus punct părţii întâi a Conferinţei.

După pauză, lucrările Conferinţei au urmat punctual programul anunţat iniţial. Renunţăm la detaliile tehnice ale desfăşurării lucrărilor, reţinând pentru cititorii revistei noastre doar componenţa Consiliului Judeţean şi Biroului Operativ ale S.L.L.I.C.S Neamţ.

Consiliul Judeţean al S.L.L.I.C.S. Neamţ:

Zona Piatra-Neamţ: Grigore Gabriela, Nicolae Livia, Mancaş Margareta, Milea Elena, Roşu Ramona, Fronea Mariana, Dascălu Liliana, Cehan Gabriela, Roxana Irina, Felea Luminiţa, Hociung Ionel, Rusu Liviu Constantin.

Zona Roman: Ploscă Gabriel, Lemnaru Minodora, Bârgăuanu Camelia, Giurgică Petrică, Michiu Cristian, Moise Maricela, Movileanu Ovidiu, Păduraru Iulian, Ştefan Valentin.

Zona Târgu Neamţ: Murariu Constantin Ciprian, Gorea Alina, Hălăciungă Elena, Tarhon Bianca, Borş Humulescu, Băloiu Mihai.

Biroul Operativ al S.L.L.I.C.S. Neamţ: Gabriel Ploscă (preşedinte), Gabriela Grigore (secretar general), Lemnaru Minodora (vicepreşedinte, zona Roman), Murariu Ciprian (vicpreşedinte, zona Tg. Neamţ), Hociung Ionel (vicepreşedinte, zona Piatra-Neamţ).

 

Mircea ZAHARIA