Obiectivele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ pentru perioada imediat următoare, stabilite de către Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I.

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Colegiul National al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în şedinţa din data de 31.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) lit. i) din Statutul Federaţiei, a stabilit următoarele obiective ale federaţiei pentru perioada imediat următoare:

1)   Continuarea demersurilor pentru aplicarea integrală, cât mai repede posibil, a prevederilor Legii-cadru nr. 153/ 2017;

2) Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ se va implica în realizarea formei finale a proiectului Legii învăţământului preuniversitar, astfel încât legea adoptată de Parlamentul României să conducă la o reală îmbunătăţire a statutului social şi profesional al tuturor categoriilor de salariaţi din sistemul educaţional, la creşterea prestigiului profesional al personalului didactic, cât şi la realizarea unei reforme reale a sistemului de învăţământ. În acest sens, amendamentele propuse la acest proiect de lege vor fi înaintate parlamentarilor care au cabinete în judeţele în care federaţia are organizaţii afiliate, iar reprezentanţii federaţiei vor participa la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului, în vederea susţinerii propunerilor;

3) Implicarea federaţiei în elaborarea proiectului noii legi de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, astfel încât poziţionarea salariaţilor din învăţământ în grila de salarizare să fie superioară celei actuale şi să corespundă importanţei sociale a muncii şi responsabilităţii care revine salariaţilor din educaţie.

PREŞEDINTE,

Simion HANCESCU