Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie – Buletin informativ nr. 21

Activitatea 4: Program pentru informarea şi creşterea conştientizării privind egalitatea de gen şi de şanse în rândul partenerilor sociali din cele 3 regiuni şi în instituţiile de educaţie.

Sub-Activitatea 4.3: Organizarea a 3 workshop-uri de 3 zile în cele 3 regiuni
Workshop Bistriţa, 25-27 aprilie 2013

Buletin informativ nr. 21

Scopul principal al workshop-ului de la Bistriţa, 25-27 aprilie 2013, a fost acela de a genera dezbateri pe tema „Promovarea instrumentelor inovatoare privind implementarea conceptului de egalitate de şanse în şcoala românească”

Tematica abordată

newsletter 21-1Comunicările (prezentate oral şi în format powerpoint) au vizat următoarele aspecte de actualitate, cum ar fi:
• Conceptul de egalitate de şanse şi de gen – noţiuni generale (legislaţie, regulamente şi politici în mod general);
• Discriminarea ca fenomen: concept, tipuri de discriminare, consecinţe;
• Accesul egal pe piaţa muncii, în vederea promovării conţinutului unui set de instrumente inovatoare destinate grupului ţintă;
• Prezentarea elementelor reprezentative de la seminariile OST desfăşurate la Bucureşti, Piatra-Neamţ şi Bistriţa;
• Informaţii despre platforma proiectului, despre conţinuturile postate şi despre modul de utilizare;
• Demonstraţii practice de utilizare a platformei EQUAL, de postare a comentariilor pe forum etc.
• Sinteza ghidului realizat „Ghidul privind Egalitatea de şanse şi de gen în România”;
• Realizarea şi utilizarea unor instrumente inovatoare tip flyere informative;
• Prezentarea unor modele de programe CDS/CDI;
• Prezentarea unor ghiduri realizate în alte proiecte – PHARE 2002 – Acces egal la educaţie pentru grupurile defavorizate – ghiduri pentru profesori şi învăţători;
• Prezentarea şi analizarea unor auxiliare didactice, caiete de lucru pentru preşcolari şi şcolari „Diferiţi, dar egali”;
• Cursul on-line „Şcoala incluzivă – premisă a accesului egal pe piaţa muncii”.

Rezultate obţinute

newsletter 21-2• A fost evidenţiată necesitatea înfiinţării şi/sau extinderii serviciilor de informare şi consiliere pentru un număr cât mai mare de persoane, pentru a spori conştientizarea acestora cu privire la pericolul discriminării şi pentru a încuraja totodată schimbul de bune practici;
• Participanţii au fost familiarizaţi cu tipuri noi de instrumente inovatoare, care, prin calitatea imaginii, a mesajului transmis să atragă atenţia tuturor celor implicaţi din grupul ţintă şi nu numai;
• Au fost analizate aceste tipuri de instrumente inovatoare, s-au propus îmbunătăţiri pentru cele deja realizate şi prezentate şi s-au notat păreri şi idei în vederea elaborării altora;
• A fost prezentat cursul on-line „Şcoala incluzivă – premisă a accesului egal pe piaţa muncii”;
• Participanţii au căzut de acord că şcoala incluzivă, cu întreaga ei problematică, necesită o abordare serioasă, nouă, în concordanţă cu noile legislaţii şi cu realităţile pe care nu le putem ignora;
• S-a făcut o prezentare şi o sinteză a ghidului realizat deja în cadrul proiectului „Ghid privind Egalitatea de şanseşi de gen în România”;
• S-a prezentat şi mini-ghidul în format A4, 8 pagini, ca o sinteză a ghidului editat;
• Au fost prezentate şi analizate auxiliarele didactice sub forma unor caiete de lucru pentru preşcolari şi şcolari „Diferiţi, dar egali”;
• S-a căzut de acord că astfel de auxiliare, sunt extrem de atractive prin calitate, imagine şi mesaj şi că trebuie continuate şi diversificate şi în alte formate;
• A fost prezentată şi analizată broşura (32 pagini) prin care au fost prezentate toate elementele reprezentative dezbătute In seminariile OST de la Bucureşti, Piatra-NeamţşiBistriţa.

Informaţii privind organizarea evenimentului

Workshop-ul cu tema „Promovarea instrumentelor inovatoare privind implementarea conceptului de egalitate de şanse în şcoala românească” a avut loc în perioada 25 – 27.04.2013 la Bistriţa, în saloanele 3 şi 4 din cadrul Hotelului Bistriţa, str. Petru Rareş, nr. 2.
Organizatorul acestui workshop a fost:Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa-Năsăud.

Invitaţiile de participare au fost înmânate direct sau transmise prin e-mail următorilor factori interesaţi:
1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud
2. Casa Corpului Didactic Bistriţa
3. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale
4. Instituţii de învătământ
5. Inspectoratul Teritorial de Muncă
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud
7. ONG-uri
8. Postul de televiziune DIRECT TV Bistriţa.

De asemenea, pe site-ul www.ujslibn.ro au fost postate afişul, invitaţia de participare şi Informaţii despre acest eveniment. Pentru buna desfăşurare a workshop-ului, sălile au fost dotate cu echipamente şi materiale adecvate acestei acţiuni: 3 videoproiectoare, ecrane, 3 laptopuri cu conexiune de internet wireless, 3 flip-charturi, hârtie, markere etc.

Expunerile susţinute au fost următoarele:
• Prezentarea lucrării „Ghid privind Egalitatea de şanse şi de gen în România”;
• Cursul on-line: „Şcoala incluzivă – premisă a accesului egal pe piaţa muncii”;
• Modele de programe şcolare CDS/CDI;
• Mini-ghidul realizat ca o sinteză a ghidului elaborat în cadrul proiectului;
• Prezentarea broşurii (32 pagini), care cuprinde elemente reprezentative de la seminariile OST;
• Prezentarea unor flyere informative;
• Prezentarea caietelor de lucru pentru preşcolari şi şcolari „Diferiţi, dar egali”-auxiliare didactice;
• Prezentarea platformei EQUAL a proiectului;
• Demonstraţie practică de accesare şi utilizare a platformei EQUAL.