Raport asupra activităţii Biroului Operativ şi al Consiliului Uniunii Judeţene a Sindicatelor Democratice Neamţ

Analiza obiectiva a activităţii unei organizaţii sindicale trebuie realizata în contextul socio – economic al intervalului de timp la care se refera analiza . Din acest punct de vedere, intervalul de timp care a trecut de la ultima Conferinţă a U.J.S.D. Neamţ (2010 – 2015) poate fi împărţit în două perioade:

– Perioada 2010 – mai 2012 caracterizată printr-o scădere dramatică a economiei, deşi se apelase la împrumuturi mari de la F.M.I. şi alţi finanţatori externi, împrumuturi pe care le plătim şi azi, dar care, în loc să ajute la revigorarea economiei, au avut în mare parte, alte destinaţii. În aceasta perioada veniturile salariaţilor au continuat să scadă, în special în sectorul bugetar . Tot acum, s-a promulgat Legea 62, a Dialogului social – prin asumarea răspunderii Guvernului – Lege care îngrădea multe dintre drepturile salariaţilor şi posibilităţile acestora de a se organiza în sindicate puternice care să se opună politicii de sărăcire a populaţiei, politici care aveau ca acoperire, falsa argumentaţie a ieşirii din criza economică. S-au luat şi alte decizii, ca de pildă, nereţinerea cotizaţiei pe statul de plată, care urmăreau slăbirea şi chiar desfiinţarea sindicatelor.

– Perioada iunie 2012 şi pană în prezent în care, după schimbarea Guvernului, economia a trecut pe o anumită creştere care a permis reîntregirea veniturilor salariaţilor – este drept că nu la nivelul celor de dinaintea măsurilor de austeritate din 2010. S-a reluat dialogul social, dar de cele mai multe ori acesta a avut un caracter formal poate şi pentru ca amendarea Legii 62 – cerută insistent de sindicate – a fost nesemnificativă.

În acest interval de timp nefavorabil activităţii sindicale mai ales în prima perioadă – sindicatele au încercat să-şi păstreze unitatea şi să supravieţuiască. Multe dintre sindicate, însă, au dispărut.

Nu s-a întâmplat aşa în cazul sindicatelor componente ale Uniunii Judeţene a Sindicatelor Democratice Neamţ: Sindicatul din Învăţământ Neamţ (S.L.L.I.C.S. Neamţ), Sindicatul Liber „Liantul” Bicaz şi Sindicatul Liber „UMARO” Roman. Aceste sindicate au rezistat condiţiilor vitrege ale perioadei şi au apărat drepturile membrilor lor prin petiţii către autorităţile locale, prin negociere, prin sesizarea instanţelor de judecată sau prin marşuri şi pichetări ale Prefecturii Neamţ.

Sindicatele componente ale U.J.S.D. Neamţ au militat, în permanenţă, pentru unitatea Uniunii Judeţene, a federaţiilor din care fac parte şi pentru unitatea Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România.

U.J.S.D. Neamţ a fost prezentă la toate acţiunile de protest naţionale organizate de federaţiile sau confederaţiile sindicale: pichetări, marşuri, mitinguri, lanţuri umane în jurul Parlamentului României. Sindicatul Liber „Liantul” Bicaz şi Sindicatul Liber „UMARO” Roman au avut negocieri dure pe Contractual Colectiv de Muncă iar Sindicatul din Învăţământ Neamţ şi-a recâştigat o serie de drepturi salariale prin numeroase acţiuni în instanţă.

Solidaritatea sindicală a fost una dintre valorile U.J.S.D. Neamţ şi s-a manifestat prin ajutorul oferit sindicatului care avea probleme de celelalte sindicate membre ale U.J.S.D. Relaţiile dintre sindicatele noastre au avut la baza respectului reciproc şi înţelegerea corectă a importantei alianţei într-o structură teritorială.

Întreaga activitate a Uniunii Judeţene s-a desfăşurat cu respectarea legilor în vigoare, cu respectarea Statutului propriu şi al C.S.D.R., precum şi cu respectarea hotărârilor organismelor de conducere ale Confederaţiei. De subliniat colaborarea bună dintre U.J.S.D. Neamţ şi C.S.D.R. Am fost consultaţi în luarea deciziilor şi am fost implicaţi în marile acţiuni sindicale organizate de C.S.D.R., iar Uniunea Judeţeana s-a străduit să respecte hotărârile Confederaţiei. Ne mândrim cu faptul că judeţul Neamţ are cei mai mulţi reprezentanţi în Consiliul National al C.S.D.R. Pentru a fi cât mai vizibilă apartenenta noastră, Uniunea Judeţeană a procurat echipament cu sigla confederaţiei.

Uniunea Judeţeană a respectat Statutul C.S.D.R. şi prin plata cotizaţiei către Confederaţie şi putem afirma că nu am fost niciodată restanţieri.

Reprezentanţii Uniunii Judeţene au avut participări apreciate la simpozioanele şi seminariile organizate de Confederaţie pe teme legate de egalitatea de şanse, discriminare, responsabilitate socială corporativă, revizuirea calificărilor din Romania. Mai mulţi tineri sub 35 de ani, membri de sindicat ai Uniunii Judeţene Neamţ au participat la cursurile de formare a liderilor de sindicat organizate de Fundaţia Friedrich Ebert, partener al C.S.D.R.

Experţii în programe şi relaţii internaţionale ai C.S.D.R. ne-au consiliat şi sprijinit în elaborarea şi implementare unor proiecte cu finanţare europeană.

Reprezentanţii Uniunii Judeţene în organismele bi şi tripartite – comisia de Dialog Social de pe lângă Prefectura Neamţ, Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M. Neamţ, Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, Consiliile de Administraţie al Caselor de Cultură ale Sindicatelor din Piatra Neamţ şi Roman, Comisia Judeţeana de Autoritatea Furnizorilor de Formare pentru Adulţi, Comisia Judeţeană de Egalitate de Şanse – au prezentat obiectiv şi consecvent în cadrul acestor organisme problemele cu care se confruntă membrii de sindicat şi au oferit adesea şi soluţii.

Reprezentanţii Uniunii Judeţene Neamţ au fost implicaţi în negocierea şi repartizarea biletelor de tratament şi odihnă şi subliniem aici ca în anul 2012, fără eforturile acestora, nu s-ar fi obţinut bilete de odihnă pentru cei îndreptăţiţi să beneficieze de acestea. Sindicatele componente ale U.J.S.D. Neamţ, în activitatea lor, au respectat întotdeauna prevederile din statutele proprii, alegându-şi în mod democratic liderii şi consultând în permanenta membrii de sindicat asupra deciziilor care au fost luate. La conferinţele sindicatelor în cadrul U.J.S.D. Neamţ a fost prezent, preşedintele uniunii care a prezentat preocupările U.J.S.D. Neamţ şi a transmis salutul C.S.D.R.

colaborăm cu celelalte uniuni sindicale teritoriale, în special în organizarea unor acţiuni revendicative sau în demersurile pentru recuperarea patrimoniului sindical, dar am refuzat propunerile de fuziune din partea altor sindicate, dorind să ne păstram identitatea în cadrul C.S.D.R. De asemenea, am refuzat şi vom refuza orice implicare politică şi ne vom strădui să ne desfăşuram activitatea cu respectarea valorilor sindicale fundamentale: unitate, solidaritate şi dialog social.

Raportul de faţă şi-a propus să facă o succintă trecere în revistă a acţiunilor comune ale sindicatelor din cadrul U.J.S.D. Neamţ, dar fiecare sindicat component a desfăşurat multe activităţi specifice pentru sindicatele respective. Prin eforturile U.J.S.D. Neamţ şi ale fiecărui sindicat component în parte, au fost apărate interesele economice, profesionale şi sociale ale membrilor de sindicat.

Încheiem declarând: „Noi nu vom renunţa niciodată!”.