Reîntâlnire de suflet în Basarabia

Prima dată am traversat Prutul în mai 2016, dinspre România în Basarabia. Mă aflam tot aşa, împreună cu colegii mei, membri în Consiliul Judeţean al Sindicatului din Învăţământ Neamţ, invitaţi de conducerea Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, la un schimb de experienţă profesională, didactică şi sindicală, dar şi de viaţă. De pe 16 pe 19 mai 2024, am avut zile pline, intense în trăiri şi activităţi bine organizate de gazde. Încă de când am fost întâmpinaţi, chiar de către dl Ghenadie Donos, preşedinte al FSEŞ, de dna Nadejda Lavric, vicepreşedinte şi de dna Adelina Danii, reprezentanta Departamentului de Relaţii Internaţionale al Federaţiei, am simţit bucuria revederii, căldura sufletească, dar şi gustul autentic al Basarabiei regăsit în plăcintele gustoase şi vinul roşu savuros.

● Chişinăul de seară…

După ce ne-am cazat, am fost invitaţi să parcurgem un tur al oraşului Chişinău, ghidaţi de dl Ştefăniţă Ion, muzeograf, restaurator, iniţiator de proiecte îndrăzneţe, precum „Muzeul Ţăranului”, „Chişinău – oraşul luminilor”, care, cu un entuziasm copleşitor ne-a prezentat clădirile, istoria locului, dezvăluindu-ne informaţii valoroase despre acestea, pornind chiar de la Piatra de temelie a oraşului şi privind prin Porţile Sfinte ale acestuia (Arcul de Triumf).

 Am fost fascinaţi să aflăm despre Chişinău că este cunoscut sub denumirile simbolice de: „Oraş-Târg” (fiind poziţionat la intersecţia unor drumuri importante), „Oraşul alb” (datorită pietrei de calcar extrase din minele Cricova, Mileştii Mici, folosită la construirea clădirilor), „Oraşul Grădină”, datorită vegetaţiei bogate întâlnite în Grădina publică, în parcuri, scuaruri, „Oraşul pivniţelor subterane” (datorită celor peste 130 de pivniţe existente, provenite din foste mine), „Chişinăul de seară – oraşul luminilor”, aşa cum e plănuit să devină.

● Raionul Călăraşi – un alt colţ de Rai…

În dimineaţa însorită a celei de a doua zile de vizită (17 mai), însoţiţi de gazdele noastre, am pornit îns­pre Raionul Călăraşi, unde am fost întâmpinaţi de dna Tamara Damir, reprezentanta Centrului Sindical Ramural Teritorial Călăraşi din domeniul Educaţiei şi Ştiinţei. În parcul central al oraşului Călăraşi, chiar în faţa clădirii Consiliului Raional, ne aştepta preşedintele acestuia, dl Nicolae Drăgănel, care ne-a urat bun venit şi ne-a invitat într-o scurtă vizită a parcului alături de ghidul turistic local.

● Grădiniţa DoReMicii

A fost următorul obiectiv propus. Situată aproape de centrul oraşului, această instituţie ultra modernă funcţionează din anul 2017 şi a fost construită ca rezultat al unui proiect cu finanţare din partea Guvernului Germaniei şi al Republicii Moldova.

Am fost primiţi cu bucurie, cu glasuri vesele de copii care se jucau în curtea interioară foarte frumos amenajată şi cu pâinea sfântă şi sarea ţinute în mânuţele celor doi copilaşi îmbrăcaţi în straie populare.

Dna Doina Harea, viceprimar al oraşului şi dna Silvia Dodon, directorul instituţiei, ne-au prezentat clădirea, spaţiile şi ne-au vorbit despre activitatea dumnealor. Utilizând cele mai moderne tehnologii, în prezent, grădiniţa DoReMicii este cea mai eficientă energetic din ţară. Termoizolarea şi instalarea echipamentelor pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, au dus la reducerea cu 90% a cheltuielilor pentru întreţinere, beneficiind de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sistem de ventilare prin recuperare, inclusiv sistem de încălzire şi răcire prin pardoseală.

Spaţiile generoase, sălile de clasă luminoase, dotate cu mobilier ultra modern, sunt utilizate în procesul instructiv educativ pentru cei 134 de preşcolari, de către o echipă de 23 de angajaţi (educatori, logoped, profesor de sprijin pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, consilier psihopedagogic, coordonator muzical, personal didactic auxiliar şi nedidactic). Am fost profund impresionaţi de tot ce am întâlnit în această instituţie: lumină, căldură, ospitalitate, profesionalism.

● Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

În aceeaşi notă, o altă unitate şcolară şi-a deschis porţile spre a ne primi cu pâine şi sare – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, din satul Sipoteni, comuna Sipoteni, din acelaşi raion. Am apreciat de la intrare că ţinuta cadrelor didactice se asemăna cu uniforma elevilor, fapt ce confirmă apartenenţa la aceeaşi echipă, respectul faţă de instituţie şi faţă de sine.

Dl Dumitru Bob, directorul liceului, ne-a prezentat echipa sa, formată din trei directori adjuncţi şi 35 cadre didactice cu experienţă şi înaltă pregătire profesională, reuşind să îl menţină în topul celor mai performante instituţii din raion, după evaluările externe de capacitate şi bacacalaureat.

Recent renovată, clădirea dispune de săli de clasă moderne, cabinet logopedic, sală de sport, sală de festivităţi, cantină proprie, unde învaţă 615 elevi.

Alături de dl director, de dna Viorica Sturza, liderul de sindicat, a fost prezentă şi dna Elena Gonţa, şefa Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport, Călăraşi, (omologul inspectorului general la noi), care a vorbit despre dialogul social real, eficient dintre sindicatul din Educaţie şi instituţia pe care o reprezintă.

Dl Ionel Hociung, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ, împreună cu dna Gabriela Grigore, secretarul general al aceleiaşi organizaţii, au oferit daruri de mulţumire gazdelor, care, la plecare, ne-au surprins pe fiecare dintre noi cu cadouri personalizate cu sigla liceului, cu obiecte lucrate manual de elevii săi şi un simbol al locului.

După vizita în cele două instituţii educaţionale de top, ne-am luat rămas bun de la gazda noastră, dna Damir, căreia i-am mulţumit pentru ospitalitate, energia debordantă şi profesionalism.

● Vizită onorantă la C.N.S.M

Reîntorşi în Chişinău, am mers direct la sediul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, unde gazdele noastre au organizat o întrevedere cu dl Igor Zubcu, preşedintele singurei confederaţii sindicale din ţară. La această întâlnire, au fost prezenţi membri din Biroul operativ al FSEŞ, cu care avem legături strânse prin prisma parteneriatului nostru şi care ne-au întâmpinat cu bucurie şi căldură sufletească.

 Dl Zubcu ne-a împărtăşit informaţii despre activitatea confederaţiei, despre relaţiile de cooperare cu patru confederaţii din România, despre importanţa şi beneficiile parteneriatelor sindicale şi a schimburilor de experienţă. Într-o atmosferă oficială, dar prietenoasă, fiecare din cei prezenţi a reuşit să transmită un scurt punct de vedere personal referitor la acest subiect.

● Institutul Muncii – punct important pentru activităţile sindicale

După această întâlnire deosebită, minunatele noastre gazde ne-au invitat să vizităm Institutul Muncii, unde am fost întâmpinaţi de dl Viorel Braga, directorul acestei instituţii. Dumnealui ne-a vorbit despre faptul că aceasta reprezintă centrul educaţional al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi înregistrează o istorie de peste 50 ani. Sferele esenţiale de activitate ale Institutului Muncii includ servicii educaţionale, de cercetare, hoteliere, alimentare şi de organizare a diverselor evenimente. Astfel, sindicaliştii din ţară şi de peste hotare, elevi, studenţi, pot beneficia de cazare şi masă la preţuri rezonabile.

Am fost conduşi în Blocul de studii, unde am fost impresionaţi să vedem multe săli dotate cu cea mai modernă tehnică de comunicare în scopul desfăşurării diverselor cursuri, conferinţe, evenimente. Cu emoţie, am păşit într-una din săli, unde anul trecut am participat în calitate de formator la cursul de „Formare de formatori”, organizat de FSEŞ pentru membrii din domeniul Educaţiei şi Culturii.

 Institutul Muncii elaborează programe de formare continuă în domeniul sindical şi programe tematice, acordă asistenţă metodico-didactică pentru desfăşurarea procesului de formare la diferite niveluri, realizează studii, sondaje sociologice, analize, cercetări ştiinţifice în domenii de interes sindical.

Ziua bogată în evenimente, informaţii şi trăiri, s-a încheiat cu o cină festivă organizată de gazdele noastre, chiar într-una din sălile de festivităţi ale Institului Muncii.

● Orheiul Vechi – veritabil muzeu în aer liber

Sâmbătă, 18 mai 2024, exact ca în urmă cu opt ani, am pornit spre Orheiul Vechi. Delegaţia noastră, însoţită de dl Ghenadie Donos şi de dna Nadejda Lavric, cărora le suntem profund recunoscători că ne-au oferit din timpul dumnealor preţios pe tot parcursul acestor zile, s-a întâlnit cu dl Simion Boţan, reprezentantul Centrului Sindical Ramural Teritorial Orhei din domeniul Educaţiei şi Ştiinţei şi dna Raisa Ţurcan, reprezentanta departamentului financiar al aceleiaşi organizaţii. Însoţiţi de ghid, am vizitat Muzeul de Arheologie şi Antropologie şi Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” – considerată „un adevărat mărgăritar al culturii naţionale şi universale”. Peisajul este impresionant, complexul cuprinzând câteva zeci de hectare ale oraşului medieval Orhei, şi se aseamănă cu un canion brăzdat de Râul Răut. Biserica rupestră (sec XV) şi gospodăria ţărănească (sec XVII) pe care le-am vizitat, ne-au transpus în vremurile din urmă.

 Nu am putut pleca din Orheiul Vechi, fără a ne bucura de ospitalitatea gazdelor, de bucatele alese pregătite în gospodăria locală a unei colege de sindicat şi de micile daruri oferite din inimă.

● Rămas bun, la Mănăstirea Căpriana…

Duminică, 19 mai 2024, am pornit spre casă, dar nu oricum, ci petrecuţi de gazdele noastre dragi, care au valorificat fiecare clipă în favoarea noastră şi ne-au propus să vizităm Mănăstirea Căpriana, care este una dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din Basarabia. La faţa locului, ne-a aşteptat un alt coleg drag nouă, dl Mihai Palade, preşedintele Centrului Sindical Ramural Teritorial Asociat Chişinău. Locul încărcat de istorie şi cultură, poartă urmele lui Alexandru cel Bun, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu, Ştefan cel Mare.

Lumina zilei însorite şi pacea din interiorul mănăstirii, ne-au fost aduse şi în sufletele noastre. În atmosfera sublimă a slujbei de duminică, ne-am luat rămas bun de la dragii noştri fraţi, care ne-au oferit nu un schimb de experienţă, ci parte din tot ceea ce sunt, confirmând legătura indestructibilă dintre noi.

Prof. Ramona-Mihaela ROŞU