UN GÂND LA CEAS ANIVERSAR

La ceas aniversar, când sărbătorim 25 de ani de la înfiinţarea Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, trebuie să privim cu admiraţie şi respect în urmă şi să ne exprimăm recunoştinţa faţă de cei care au întemeiat acest sindicat, în frunte cu regretatul Florin Florescu.

 

Apărut imediat după evenimentele din ’89, S.L.L.Î.C.S. Neamţ a jucat un rol determinant în mişcarea sindicală post-decembristă din învăţământ, înfiinţând împreună cu Sindicatul Liber din Învăţământ Municipiul Râmnicu Vâlcea, la data de 26.02.1990, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. Trebuie să amintim şi faptul că Sindicatul nemţean a fost gazda primei Conferinţe Naţionale a F.S.L.I., în perioada 31 martie – 1 aprilie 1990.

 

Momentul apariţiei S.L.L.Î.C.S. Neamţ coincide cu o perioadă zbuciumată, când zorii democraţiei îşi făceau apariţia şi pentru România şi când românii începeau să cunoască ce înseamnă adevărata libertate, dar din păcate, ulterior, unii au mutilat sensul real al acestui deziderat aşteptat multe decenii.

 

Un gând de recunoştinţă suntem datori să exprimăm şi faţă de membrii de sindicat nemţeni, cei fără de care sindicatul nu poate exista şi de a căror implicare depinde reuşita unei acţiuni revendicative importante. De asemenea, nu trebuie trecută cu vederea şi activitatea deosebită a liderilor sindicatelor afiliate, precum şi reprezentarea remarcabilă a S.L.L.Î.C.S. Neamţ în decursul acestor ani la nivelul structurilor de conducere ale F.S.L.I., prin fostul lider Florin Florescu şi cel actual, Gabriel Ploscă, care ocupă funcţia de vicepreşedinte al B.O. al F.S.L.I. Un gând de apreciere îmi exprim şi faţă de domnul Iosif Covasan care, în calitate de preşedinte al Comisiei de Cenzori a F.S.L.I., a verificat cu obiectivitate, profesionalism şi exigenţă ca fondurile băneşti ale federaţiei să fie gestionate legal, precum şi celorlalţi membri din conducerea sindicatului nemţean care au demonstrat că formează o echipă implicată şi eficientă.

 

Lupta pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat a fost obiectivul central al sindicatului dumneavoastră şi pentru aceasta, alături de celelalte sindicate afiliate la FSLI, de multe ori, s-a recurs la acţiuni de protest, unele dintre ele de amploare, aşa cum au fost grevele generale din anii 2000 şi 2005 sau marile mitinguri din Capitală organizate în decursul acestei perioade.

 

Totodată, S.L.L.Î.C.S. Neamţ a fost preocupat de îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul educaţional, înaintând federaţiei numeroase propuneri, unele dintre ele regăsindu-se în actele normative adoptate.

 

Implicarea sindicatului dumneavoastră în soluţionarea multiplelor probleme ale învăţământului este o dovadă evidentă că s-a înţeles faptul că pentru rezolvarea acestora este nevoie să propui soluţii. Cei neimplicaţi stau pe margine şi critică, iar performanţii oferă alternative.

 

Activitatea S.L.L.Î.C.S. Neamţ a fost, de asemenea, orientată şi către derularea unor programe, seminarii şi proiecte ca răspuns la nevoile membrilor de sindicat de a participa la cursuri de formare, dar şi de a acumula noi experienţe în domeniul educaţional.

 

Numai printr-un efort deosebit şi cu o perseverenţă care merită să fie apreciate, S.L.L.Î.C.S. Neamţ a reuşit să ducă la bun sfârşit, în ciuda tuturor greutăţilor întâmpinate, proiectul „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor de parteneri sociali cu accent pe educaţie”, proiect care, în final, a fost o reuşită.

 

In toată această perioadă scursă de la înfiinţarea sa şi până în prezent, S.L.L.Î.C.S. Neamţ s-a remarcat ca fiind unul dintre cele mai puternice, respectate şi apreciate sindicate afiliate la F.S.L.I. şi pentru aceasta merită toate felicitările. Pentru F.S.L.I., organizaţia dvs. se defineşte simplu prin:

 

Solidaritate,

Loialitate,

Lucru bine făcut,

Implicare,

Corectitudine,

Spirit de echipă!

 

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte FSLI, Simion HANCESCU