Un parteneriat cu un ţel comun

Despre comunicarea interumană se ştie că este adânc ancorată în stările noastre afective, în motivaţiile noastre, în părerea noastră generală despre viaţă, oameni, relaţii, fericire, noroc, Dumnezeu. De asemenea, comunicarea dintre noi are ca suport convingerile, credinţele, valorile, prejudecăţile, obiceiurile şi educaţia noastră. Astfel, ne bucurăm să putem afirma că, întotdeauna, cele două instituţii din judeţul Neamţ, Inspectoratul Şcolar şi Sindicatul din Învăţământ, au avut o strânsă colaborare şi au găsit mereu cea mai bună cale de comunicare, prin negociere şi mediere, pentru a atenua şi, uneori, pentru a rezolva conflictele apărute.

Este bine de precizat şi că ambele instituţii din Neamţ, Inspectoratul Şcolar şi Sindicatul din Învăţământ, aflate în parteneriat, au un ţel comun, şi anume acela de a respecta drepturile salariaţilor din învăţământ, prevăzute de legislaţia muncii şi contractele de muncă.

La împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Sindicatului, ne dorim să menţinem aceeaşi colaborare fructuoasă şi aceeaşi relaţie deschisă şi armonioasă, bazată pe comunicare şi respect reciproc.

Urez tuturor membrilor de sindicat sănătate şi mult succes în activitatea profesională şi sindicală.

 

Prof. dr. Viorel STAN

Inspector Şcolar General