Managementul şi Educaţia în secolul XXI – Pilonii Psihologiei Pozitive

Activităţile au fost găzduite de Teatrul de vară şi Tabăra Mioriţa din comuna Ivancea, participanţii – cadre didactice şi manageri ai instituţiilor de învăţământ şcolar şi preşcolar din raza raionului Orhei – discutând aspecte ale managementului modern în condiţiile situaţiei şi provocărilor din această perioadă.

 La ceremonia de deschidere a festivalului au transmis mesaje de bun augur, prilejuite şi de deschiderea anului şcolar, Dinu Ţurcanu, Preşedintele Raionului Orhei, Pavel Verejanu, Primarul Municipiului, Irina Bogaciuc, vicepreşedintele raionului – responsabilă de domeniul Educaţie şi Silvia Mustovici, şefa Direcţiei Generale Educaţie. S-a subliniat faptul că în ultimul an Consiliul Raional Orhei a alocat sume considerabile pentru educaţie, fapt care ar trebui să se regăsească în indicatorii de performanţă, atât în privinţa reuşitelor elevilor, cât şi în cea a gestionării procesului educaţional de care sunt responsabili cadrele didactice şi managerii instituţiilor de învăţământ.

Agenda evenimentului a inclus sesiuni de lucru în ateliere, sesiuni de master-class, sesiunea plenară şi de feed­back în urma căreia atât participanţii cât şi organizatorii şi-au împărtăşit impresiile acumulate pe parcursul desfăşurării EDFEST-ului, ediţia 2021. Astfel, la Sesiunea I – Lucrul în ateliere – au fost susţinute comunicările: Managementul schimbării, Dezvoltarea psihoemoţională – factor important al unei educaţii de calitate, Eficienţa managementului educaţional – premiză a educaţiei pozitive, Atitudinea optimistă şi echilibrul emoţional în cariera didactică. Sesiunea a II-a a avut ca teme ale master-class: Schimbarea de paradigmă – reinventarea şcolii, Promovarea imaginii şcolii prin realizarea de parteneriate, Învăţarea experenţială – o provocare a secolului XXI, Inovaţii pedagogice în era digitală ş. a.

Participanţii la eveniment au identificat problemele cu care se confruntă managerii instituţiilor de învăţământ în prag de nou an şcolar şi eventualele soluţii de rezolvare a lor.

Totodată, dezbaterile au reiterat ideea necesităţii reabilitării psihologice a tuturor cadrelor didactice, care au depăşit încă un an şcolar pandemic, deloc uşor. Schimbul de bune practici, implicarea şi voia bună, au constituit un moment de respiro pentru actorii educaţionali din Orhei.

Angelina BEGU