Categorie: 159, Octombrie 2013

Liceul Bicaz – repere monografice

„Şcoala se confundă cu viaţa, una o întregeşte pe cealaltă. Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa unui analfabet este o simplă existenţă şi atâta tot, (Ion Minulescu) Decizia autorităţilor comuniste ale României din 13 noiembrie 1950, care…

Rememorări nemţene – Octombrie

* Octombrie 1995 – Se editează Caietele de la Durău, publicaţie literară, apărută în Neamţ (6 nr., 1995 – 1998), din iniţiativa unui grup de scriitori, care au alcătuit şi colectivul de redacţie: Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian, Radu Florescu,…

Un întemeietor – Profesorul Vasile Mihăilescu

Au trecut de atunci şaizeci de ani…Era o toamnă blândă, bună cu deţinuţii prea cumplit încercaţi din lagărele de muncă forţată ale Bicazului, săpători cu ranga şi târnăcopul la cele două maluri ale viitorului baraj colosal al hidrocentralei ce se…

Leon Mrejeru – ctitor de şcoală românească

Pe 14 octombrie s-au împlinit 68 de ani de la moartea unui mare dascăl nemţean, Leon Mrejeru, unul din marii învăţători ai ţării. Născut la 10 februarie 1879 în satul Cotârgaşi, comuna Broşteni, a urmat şcoala primară (6 clase) la…

Calendar Octombrie

01. Ziua Internaţională a Muzicii Instituită de UNESCO în 1973 pentru a încuraja promovarea artei muzicale, schimburile culturale, întărirea păcii şi înţelegerii între popoare prin intermediul muzicii 01. Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate Instituită de ONU în 1990 (Rezoluţia…