Reprezentanţi ai Asociaţiei Învăţătorilor în mijlocul dascălilor şi elevilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ

În tendinţa generală de întinerire şi revigorare a Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ este menţionată ca modalitate eficientă prezenţa reprezentanţilor Asociaţiei în şcoli. De această dată consemnăm cu satisfacţie o împlinire deplină. Cu prilejul zilei de 5 octombrie, Ziua mondială a educatorilor, câţiva reprezentanţi din Consiliul director al Asociaţiei Învăţătorilor, profesorii Gheorghe Amaicei, Ştefan Corneanu, Daniela Marţolea şi Liviu Rusu au răspuns invitaţiei prof. Emilia Chiruţă, directoarea Şcolii Gimnaziale nr. 2 din Piatra-Neamţ şi învăţătoarei Ana Chindea şi s-au întâlnit, pentru un scurt dialog, cu învăţătorii, profesorii şi elevii prestigioasei instituţii de învăţământ.
Întâlnirea a fost de-a dreptul emoţionantă, foştii profesori Ştefan Corneanu şi Gheorghe Amaicei şi-au revăzut foşti elevi, astăzi profesori şi învăţători de mare valoare morală şi profesională, care îşi desfăşoară activitatea, cu responsabilitate şi competenţă, la Şcoala nr. 2 din Piatra Neamţ şi fac cinste foştilor dascăli şi şcolii româneşti în general.
În fond dialogul a evidenţiat câteva valenţe de bază ale şcolii care trebuie, indiferent de timp şi de putere, să-şi continue menirea.
Şcoala a fost şi trebuie să rămână o instituţie fără ingerinţe politice şi uneori şi religioase. Garanţia educaţiei şi instrucţiei celor mici nu e atât cantitatea de cunoştinţe (informaţii) cât, mai ales, modul în care acestea sunt receptate şi însuşite de elevi, prin emoţie şi trăire (nu prin „intermediari tehnici!!”)
Singura condiţie a învăţării a fost, este şi va rămâne dragostea şi respectul pentru cel care spune.
Singura cale de a comunica cu elevii de orice vârstă este iubirea faţă de ei.
Şcoala va rămâne şcoală, dacă slujitorii ei se vor uni, se vor respecta şi nu vor admite ca alţii să se amestece în „bucătăria” lor.
Am ajuns la concluzia că Asociaţia Învăţătorilor nu este o organizaţie tradiţională; ea este reală şi simţită de toţi cei care slujesc şcoala cu devotament. Acestea sunt motivele, au mărturisit colegii noştri mai tineri, pentru care vor deveni membri ai Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ.

Prof. Ştefan CORNEANU