VISCOLESC ZĂPEZILE ALBASTRE

• 50 de poeţi evrei născuţi în România

Înainte de a face câteva aprecieri asupra antologiei menţionate în titlul de mai sus, şi despre autorul acesteia, scriitorul Etgard Bitel, considerăm că este necesară o precizare, deşi s-ar putea considera, pe bună dreptate, că aceasta este un veritabil truism. Dintre toate minorităţile care au trăit de-a lungul secolelor pe teritoriul românesc alături de populaţia băştinaşă, evreii au fost singurii etnici care au convieţuit în înţelegere (cu excepţia unor întâmplări mai puţin fericite) şi mai mult, şi-au însuşit cu corectitudine limba română şi au creat în diferite domenii ale culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului şi totodată păstrându-şi obiceiurile, datinile şi limba proprie.

În sprijinul acestei afirmaţii, iată, acum în 2019, Etgard Bitel publică această antologie în care sunt prezentaţi „50 de poeţi evrei născuţi în România”, fiecare dintre ei fiind însoţit de câteva creaţii în versuri.

De altfel, şi autorul antologiei s-a născut şi a trăit în România, a absolvit Liceul Calistrat Hogaş din Piatra-Neamţ şi după terminarea studiilor superioare, a devenit ofiţer de carieră în Armata Română. A lucrat apoi în domeniul difuzării cărţii, până în 1989, la Centrul de Librării – devenit S.C. Bibliopolis SA, Piatra-Neamţ, din 1990 – fiind implicat în organizarea unor manifestări cu cartea şi, totodată, desfăşurând o susţinută activitate publicistică în presa nemţeană.

Din septembrie 1990 s-a stabilit în Israel, la Ashdod şi este permanent implicat în activităţile culturale organizate împreună cu Institutul Cultural Român din Tel Aviv, în organizarea unor manifestări de popularizare a literaturii şi artelor plastice la care participă diverşi creatori români, toate fiind adresate comunităţii evreilor din Israel proveniţi din România şi care folosesc în continuare ca mijloc de comunicare limba română.

Concepută pe baza unei structuri simple (câte o scurtă biobibliografie şi câte două texte poetice pentru fiecare autor antologat), lucrarea lui Etgard Bitel va atrage atenţia mai multor categorii de cititori. Cei obişnuiţi, fără pregătire ştiinţifică în domeniul istoriei şi criticii literare vor fi atraşi de frumuseţea metaforică a versului ales de autor ca titlu precum şi de sintagma „poeţi evrei născuţi în România”. Aceştia vor avea satisfacţia să descopere atât nume cunoscute în literatura română studiată în şcoală, cât şi alte nume (pseudonime) despre care nu au avut cunoştinţă că sunt evrei.

Studenţii facultăţilor de filologie vor descoperi în această carte un prim instrument care îi va ajuta să îşi completeze cunoştinţele de istorie literară, pe care le vor amplifica cu noi date descoperite în timpul studiilor universitare în alte lucrări de referinţă.

Cât priveşte modul în care vor aborda această antologie criticii şi istoricii literari, părerile acestora vor fi diverse. Cei mai pretenţioşi vor avea obiecţiuni în ceea ce priveşte respectarea unor exigenţe în elaborarea pe criterii ştiinţifice a unor lucrări de asemenea fel; alţii vor descoperi că mulţi dintre poeţii antologaţi de Etgard Bitel sunt prezenţi în istorii şi dicţionare literare româneşti sau străine, vor completa cu alte nume care nu se regăsesc în această lucrare printre cei 50 de poeţi, iar cei mai „exigenţi” vor considera că unii autori au creat texte poetice doar ocazional, ei manifestându-se în alte domenii ale artei.

Indiferent de opiniile exprimate, antologia pe care o prezentăm acum cititorilor revistei Apostolul este o lucrare care vine să pună la îndemâna celor interesaţi o imagine, fie şi incompletă, asupra contribuţiei unor intelectuali evrei la dezvoltarea literaturii române şi nu numai.

Poate ar fi fost mai potrivit subtitlul „poeţi evrei născuţi în România” fără a preciza numărul, lăsând astfel posibilitatea înţelegerii că numărul poate fi mult mai mare. E doar o părere personală.

O calitate deosebită a volumului o constituie şi iconografia acestuia diversă, bine selectată, printre semnatarii imaginilor numărându-se şi nume ilustre precum cel al lui Marcel Iancu, M. H. Maxy, cunoscuţi ca făcând parte din mişcarea avangardistă ce a marcat o bună perioadă a secolului al XX-lea în cultura română.

Nu în ultimul rând recomandăm cititorilor textul introductiv semnat de prof. univ. dr., scriitorul Dumitru Chioaru, care în treacăt fie spus la începutul carierei sale didactice a predat limba şi literatura română, pentru scurtă vreme, la o şcoală din Piatra-Neamţ.

Aşadar, cel puţin deocamdată, lucrarea lui Etgard Bitel este binevenită, ocupă un loc rămas gol până acum în literatura de referinţă privind creaţia literară românească.

N. R. Lansarea acestei antologii va avea loc joi, 5 septembrie 2019, la Sinagoga din Piatra-Neamţ.

Constantin TOMŞA